کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ثبت اظهارنامه و نکاتی که باید بدانید+بررسی تخصصی -کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

ثبت اظهارنامه و نکاتی که باید بدانید+بررسی تخصصی -کاربردی

ثبت اظهارنامه و نکاتی که باید بدانید+بررسی تخصصی -کاربردی

تنظیم اظهار نامه

 

برگة اظهار نامه، یک برگ چاپی که دارای رسم الخط مشخص و نوشتن مطالب در داخل آن به طریق مندرجی با داشتن جای خالی برای نوشتن موضوعات اظهار نامه تهیه شده است.

برای یک نفر مخاطب سه نسخه و برای هر نفر اضافی یک نسخة اضافی خریداری می‌شود که این فرمهای چاپی از طریق حسابداری دادگستری طبق بند ۶- م ۳ وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲/ ۷۳ در مورد هزینه‌های دادرسی که مقرر می‌دارد.

بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد ریال تعیین می‌گردد. به فروش می‌رسد.

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

در قسمت ستون اول اظهار نامه باید مشخصات اظهار کننده همانگونه که مشخص است نوشته شود.

این اظهار نامه اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی، که اشخاص حقیقی می‌توانند خود رأساً از طریق وکالت و یا نمایندگی اقدام به ارسال اظهار نامه نمایند.

ولی اشخاص حقوقی از طریق واحد حقوقی یا نمایندة آن شخص حقوقی اقدام به این کار خواهد نمود اما در مورد اعلام مشخصات در اشخاص حقیقی، فقط به ذکر نام و نام خانوادگی افراد اکتفا می‌شود ونسبت به اشخاص حقوقی به نامی که به ثبت رسیده و شماره ثبت آن نیز اعلام می‌شود.

لهذا نسبت به اقامتگاه شخص حقوقی، محلی که ادارة شخص حقوقی در آنجاست و مرکز عملیات آنها خواهد بود معین می‌گردد و اشخاص حقیقی بیشتر محل سکونت و جائیکه در آنجا زندگی می‌کنند و مرکز مهم امور باشد، اقامتگاه خود معرف و یا اینکه جائیکه محل کار و یا محل کسب و پیشه را اقامتگاه خود قرار می‌دهند.

باری در صورت ارسال از طریق وکیل، دفتر وکالت اقامتگاه او محسوب می‌شود. شایان ذکر است توصیه می‌شود که شماره تلفن در صورت داشتن امتیاز خط تلفن ذکر گردد.

موضوع اظهار نامه

در هر اختلاف و ادعایی و یا در عالم حقوق هر مقولة آن نام خاص دارد که شخص حقوقدان یا علمای حقوق، قضات، وکلا، مشاورین حقوقی و خلاصه کسانی که به مسائل حقوقی، آگاهی دارند با دیدن آن نام خاص، تبلور آن مقوله حقوقی در ذهن آن‌ها به وجود می‌آید و بدون خواندن متن اظهار نامه و یا دادخواست به‌طور کلی از محتویات آن آگاه خواهند شد.

لهذا پسندیده است که در نوشتن، اظهارنامه موضوعات مشخص با نامهای خاص، به‌طور صحیح و درست انتخاب شود که با متن اظهار نامه هماهنگی و تطابق داشته باشد.

لازم به ذکر است که ما در قسمت موضوع اظهار نامه باید از نامهای خاص آن مقوله حقوقی استفاده کنیم. برای مثال: مطالبة وجه – الزام به تنظیم سند – الزام به تمکین. اعادة چک امانی خلع ید و هزاران موضوعات دیگر که از مقال این تحقیق خارج است.

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

همان گونه که در بند دوم بیان شد در این قسمت همانند بند دوم مشخصات شخص مخاطب اعم از حقیقی یا حقوقی ذکر می‌شود و اقامتگاه او معین می‌گردد که توضیح آن در بند دوم همین فصل گذشت.

لهذا آنچه مهم است نوشتن اسم و آدرس دقیق مخاطب می‌باشد زیرا هنگامی که مأمور ابلاغ به محل اعلام شده می‌رود به راحتی بتواند شخص مخاطب را با آدرس تقدیمی پیدا نماید.

شایان ذکر است در ارسال اظهار نامه مشخصات دادرسی مخاطب خیلی مهم‌تر از آدرس اظهار کننده می‌باشد. سپس توصیه می‌شود نام و نام خانوادگی صحیح و آدرس دقیق مخاطب به نام استان – شهرستان – کوی یا محله – خیابان – کوچه و پلاک، با خط خوانا نوشته شود تا خواندن آن برای همگان سهل و آسان باشد.

خلاصه اظهارات

آن چه در این بند گفته می‌شود برای اظهار کننده مهمترین قسمت اظهار نامه می‌باشد که باید در تقریر و نوشتن آن، طوری رعایت شود که به فرد اظهار کننده نباشد و بر مبنای همین اصل علمای حقوق درتهیه و تنظیم دادخواست، شکوائیه و اظهار نامه به طور کلی در هر یک از این اوراق قضایایی بیان می‌دارند باید بوسیلة یک کارشناس امور حقوقی یا وکیل دادگستری صورت گیرد، زیرا افراد ناآگاه، تقریر کلمات و جملاتی به ضرر خود مطالبی اقرار خواهند نمود.

لهذا در انجام اقدامات در این مبحث باید خیلی آگاهانه و موشکافانه صورت گیرد، ممکن است وقتی اشخاص خود اظهار نامه را تهیه و تنظیم می‌کنند و به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود مواردی مهم اعلام و اظهار کنند که جنبة اقرار داشته و طرف مقابل از آن به ضرر اظهار کننده استفاده نماید.

و یا مطالبی را عنوان نماید که حق و حقوق خود را مقید و محدود کند، لهذا طبق نظر آقای بهمن کشاورز توصیه می‌شود که مطالب تقریری در این قسمت را مختصر و مفید در نظر گرفته و از حاشیه پراکنی و چیزهای جانبی، شخص به میان نیاورد و از نکات ذیل که از رهنمودهای حقوقی آقای بهمن کشاورز می‌باشد بکار بریم:

الف: کلمات و الفاظ رکیک بکار نبرید.

ب: مطلبی که می‌تواند افترا و ا شاعه اکاذیب باشد در اظهار نامه ننویسید. مثلاً وقتی در اظهارنامه مطالبه طلبتان را عنوان می‌کنید، اعلام ننمائید که شما فردی دزد و کلاهبردار هستید و از پرداخت دین خود به نفع اینجانب خودداری می‌کنید.

ج: مطالب را در حداقل کلمات و جملات و بدون حواشی بیان کنید.

د: در بکار بردن الفاظ دقیق باشید و توجه داشته باشید که گاهی اشتباه در بکار بردن فقط یک کلمه می‌تواند فرد بزرگی را وارد کند، مثلاً وقتی مغازه‌ای به طور امانی به کسی داده‌اید و قصدتان فقط کمک به او به مدت محدود بوده و پولی از او نگرفته‌اید اقرار نبوده بگیرید. اگر بنویسید شما نه تنها خیانت در امانت کرده‌اید و محل امانی را پس نمی‌دهید بلکه از بر و تصرف تا کنون اجاره بها را هم پرداخت نکرده‌اید.

در این نوشته شما از یک سو به علت افترا و ا شاعة اکاذیب قابل تعقیب خواهید بود و از سوی دیگر به وجود رابطة استیجاری در محل کسب با طرف اعتراف نمودید و برای او حق کسب و پیشه قایل شده‌اید و ملک را نمی‌توانید تخلیه کنید مگر با پرداخت حق کسب و پیشه که این یک زیان عظیم خواهد بود که ناشی از کاربرد غلط کلمة اجاره بها به جای اجرت المثل است.

هـ: در پایان اظهار نامه بدون توضیح زیاد تصریح کنید که ارسال آن در صورت عدم همکاری اقدامات قانونی مقتضی را در پی خواهد داشت و کلیة خسارات هم از طرف وصول خواهد شد.منتهی مراتب اینکه در تنظیم متن اظهار نامه که اساسی‌ترین جاین آن می‌باشد، نهایت دقت و امعان نظر صورت گیرد و حتی الامکان از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی می‌بایست کمک گرفته شود.

خلاصة جواب

درست مقابل اظهارات مخاطب در صورت تمایل، خلاصه جواب را می‌نویسید و در اینکه ملزم و موظف به دادن جواب می‌باشید یا نه؟

پاسخ منفی است و اکثر علمای حقوق و وکلا توصیه می‌کنند، در ستون پاسخ فقط نوشته شود و تکذیب می‌شود.

ولی با توجه به مراتب فوق اگر شخص تمایل داشته باشد جواب اظهار نامه را بدهد احتیاج به تأمل و دقت زیاد دارد چرا که در همان لحظه که اظهار نامه ابلاغ می‌شود، شخص باید جوابش را بدهد بدون کمترین تحقیق و تفحص که این امر باعث اقرار مطالبی به ضرر خود خواهد شد، لهذا آقای بهمن کشاورز بر این باورند که در صورت امکان جواب اظهار نامه را ندهیم زیرا:

۱- در حضور مأمور ابلاغ در ستون جواب مطالب خود را بنویسیم که این اقدام به چند دلیل اولاً: مأمور ابلاغ وقت زیادی به شخص مخاطب نمی‌دهد، ثانیاً جواب دادن به چنین شکلی دقیق و حساب شده نیست.

۲- طی اظهارنامة دیگر جواب اظهارنامة ابلاغ شده را بدهیم در این حالت در قسمت موضوع اظهار نامه خواهیم نوشت پاسخ اظهار نامة شمارة ………………. مورخ………….

مستفاد از مطالعه مطالب و کار عملی به نظر اینجانب جواب اظهار نامه کاری بس مهم است و در نوشتن مطالب نهایت دقت و امعان نظر شود، در صورت قبول موضوع جوابی مختصر دال بر پذیرفتن مطالب می‌نویسیم ولی اگر دادن اظهار نامه به خاطر گرفتن اقرار به مطالبی واهی بدون داشتن دلیل است، هیچ گونه جوابی نداده، یا می‌نویسیم کذب محض است وهمچنین می‌توانیم پس از دریافت اظهار نامه پاسخ نداده و متعاقباً پس از دفت ومطالعه روی موضوع اظهار نامه به شکل نامه‌ای یا طی اظهار نامة دیگر پاسخ اظهار کننده را بدهیم که این مورد در هنگام ابلاغ قانونی بیشتر انجام می‌گیرد.

 امضای اظهار نامه

همانگونه که م ۵۱ آ.د.م. بند هفتم آن بیان می‌دارد یکی از شرایط به جریان افتادن دادخواست «امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او» می‌باشد، حال با مستفاد از مادة مذکور در صورتیکه اظهار نامه فاقد امضا باشد، هیچگونه سندیت و قابلیت ارسال ندارد، زیرا که امضاء در زیر برگهای انتساب آنرا به شخص امضاء زننده می‌رساند.

لهذا یکی از شرایط اصلی اظهار نامه امضاء ذیل آن می‌باشد که در صورت عجز از امضاء باید اثر انگشت و در صورت داشتن مهر از آن نیز استفاده نمود در صورتیکه اظهار نامه توسط وکیل یا نمایندة یا شخص که شکل قانونی از طرفی حق ارسال اظهار نامه و طرح دعوی را دارد باید ذیل اظهارنامه را امضاء نماید و همچنین این اشخاص که به نمایندگی اقدام می‌کنند، می‌بایست فتوکپی برابر اصل برگة نمایندگی را پیوست اظهار نامه نموده و برای مخاطب ارسال نمایند تا سمت او مشخص گردد

نحوه تنظیم اظهارنامه

 من جمله ورقه های قضایی که شهروندان در امور  حقوقی خود به گونه ای با آن رفتار می کنند  اظهارنامه می باشد  شخصی که در موضوعی خود را مالک  حق می داند  نیازی نیست جهت گرفتن حق خود مبادرت به طرح دعوا نمایند چون امکان دارد با تقاضای شفاهی از شخصی که باید این حق را انجام دهد به هدف خود برسد.

ولی در پاره‌ای امور باید این مطالبه را ثابت نماید از آن جایی که ثابت کردن مطالبه شفاهی به گونه‌ای دشوار می باشد بر همین اساس با آماده کردن اظهارنامه  و فرستادن آن برای مخاطب به صورت قانونی مبادرت به گرفتن حق خود می نمایند قطعا شایان ذکر است که  گرفتن حق صرفاً در موقع فرستادن ورقه اظهارنامه   از طرف محاکم قضایی ثابت می گردد.

متقاضی حق هنگامی می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه تقاضا کند که طبق سازش دو طرف یا به سبب قوانین یا عرف موقع مطالبه آن رسیده باشد در پاره‌ای از امور هم فرستادن اظهارنامه پیش از طرح دعوا ی مورد نظر لازم می باشد.

به عنوان مثال هنگامی که مکانی را به صورت امانتی به کارگر، سرایدار،  خادم و به صورت تام  به هر امین دیگری  واگذار کرده‌ایم،  چنانچه فرد مورد نظر ازپس دادن مال  امانتی خودداری نماید که مکان امانتی را برگرداند در مواقعی که فرد امانت دار بعد از گذشت ۱۰ روز  از هنگام ابلاغ اظهارنامه مکان ذکر شده را برنگرداند تصرف عدوانی حساب می‌شود.

به همین دلیل در این زمان می توان دعوای رفع تصرف عدوانی را طرح نمود و از امتیازات این دعوا که خارج از نوبت و بدون مراعات تشریفات آیین دادرسی مورد بررسی  قرار خواهد گرفت، بهره مند می شود.

با دقت به مطالب فوق الذکر شده نباید فکر کرد که اظهارنامه صرفاً به جهت گرفتن حق صورت می گیرد در صورتی که هر فردی می تواند هرگونه اظهار ی که درباره معاملات،  تعهدات یا ارتباط دیگر خود با شخص روبرو را دارد را به  صورت رسمی یعنی با آماده کردن و فرستادن اظهارنامه به طرف خود او را آگاه سازد.

بیان این موضوع هم مهم تلقی می شود  که در آماده کردن اظهارنامه نمی توان بیرون از ادب و اخلاق رفتار کرد واز کلمات زشت و ناپسند استفاده نمود زیرا محاکم قضایی ( دفتر دادگاه و ادارات ثبت اسناد) از ابلاغ اظهارنامه هایی که احترام و ادب  خارج باشد امتناع می نمایند.

چگونگی تنظیم اظهارنامه

ورقه های قضایی  در مکان فروختن تمبر و، ورقه های قضایی  در مجتمع های قضایی در خدمت مراجعه کنندگان  قرار می گیرد.

در مواقعی که تصمیم داشته باشیم برای یک شخص اظهارنامه بنویسیم حتماً مطالب خود را در سه نسخه آماده نماییم ( جهت هر شخص اضافی هم لازم است یک نسخه اصلی آماده شود) بعد از آماده کردن برگ اظهارنامه، لازم است مطالب خود را در ردیف خلاصه اظهارات نوشته شود در نگارش این مطلب ها باید نهایت توجه را داشته باشیم زیرا هر مطلبی که بیان می نماییم به علت آنکه در پایان زیر آن را  امضاء می‌کنیم اقرار به حساب می آید وامکان دارد  در دعاوی  شخص روبرو ازآن  برعلیه خودمان  استفاده نماید.

از سوی دیگر در پاره ای از امور باید از فرستادن اظهارنامه خودداری نماییم  زیرا در پایان این کار طرف دعوا آگاه می گردد مبادرت به انجام کارهایی می نماید که  سبب از بین رفتن حق مورد ادعا  می‌شود.

به عنوان مثال چنان چه تصمیم داشته باشیم دارایی بدهکار به علت اینکه بدهی خودش را نمی پردازد  ضبط نماییم بافرستادن اظهارنامه، بدهکار ازاین که  ممکن است اموالش ضبط شود مطلع می گردد ومبادرت به فروختن، منتقل کردن،  و پنهان کردن دارایی خود می کند.

بحث دیگری که در آماده کردن اظهارنامه باید به آن دقت کرد، این می باشد که منتسب  کردن جرم به شخص رو برو یا نوشتن موارد دروغ و خلاف واقعیت امتناع نماییم، زیرا امکان دارد تحت شرایطی به اسم مفتری یا شخصی که مباد رت به نشر اکاذیب نموده است از طرف  شخص مقابل تحت تعقیب کیفری قرار بگیریم.

بعضی مواقع به اتفاق اظهارنامه می‌خواهند سند یا مال و یا پولی را به شخص روبرو تحویل دهند که در این مواقع آن سند یا مال یا پول نقد را محاکمی که اظهارنامه را جهت اطلاع به آن  تحویل داده است تسلیم می نمایم تا زیر نظر و محافظت آن مرجع  قرار بگیرد که در این هنگام  چنانچه گرفتن آن همراه با اظهارنامه به شخص روبرو باشد به اتفاق اظهارنامه  به او داده می شود در غیراین صورت به طرف مقابل اطلاع داده می شود که جهت گرفتن آن به محاکم ذکر شده مراجعت کنند.

ولی اگر ضمن قرارداد تعهد کرده باشد که این تحویل دادن موارد ذکر شده در محل و روش دیگری انجام پذیرد باید بر طبق  قراداد اظهار نماییم.

مراحل ارسال اظهارنامه

 در گذشته بعد از آماده  کردن اظهارنامه، مبلغ ۵۰ هزار ریال تمبر بر روی آن چسبانده می‌شود و آن را جهت ابلاغ به مخاطب به دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد محل تحویل می‌دهیم در حقیقت در مجتمع های قضایی اظهارنامه جهت ابلاغ به دفاتر مجتمع قضایی تسلیم می شود و20روز پس‌از آن  برای گرفتن نتیجه‌ به همان جا رجوع می کنند.

درروش جدید اظهار نامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با داشتن کد ثبت نام سامانه ثنا امکان پذیر است.  و کلیه ابلاغات مربوطه ازطریق سامانه های الکترونیکی قضایی  به افراد ابلاغ می گردد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد