کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

حق شفعه چیست

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

حق شفعه چیست

حق شفعه چیست

حق شفعه چیست

حق شفعه چیست

حق شفعه چیست

به نوشته دادسرایار
وکیل در این باره توضیح میدهد:

حق شفعه همان حقی است که یکی از دوشریک در مال مشاع دارند که در ماده ۸۰۸ قانون مدنی به آن تصریح شده است.

درحقیقت حق شفعه زمانی ایجاد می شود که در مال غیر منقول مشاعی که قابل تقسیم کردن باشد یکی از شرکا قصد فروش قسمت خود را داشته باشد،در این  صورت شریک دیگر می تواند ثمن پرداخت شده از سوی خریدار را به اوداده و صاحب قسمت او شود.

مثلا ((حسن))و((رضا)) در مال غیر منقولی شریکندوحسن می خواهد قسمت خود از مال غیرمنقول را بفروشد و با ثمن معینی آن را به ((محسن))می فروشد.دراین صورت رضا تحت شرایطی می تواند قسمت حسن را با همان ثمن معین از اوخریده و تملک کند.

حق شفعه در ماده ۸۰۸ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است که به دارنده این حق را شفیع گویند. اخذ به شفعه از موجبات تصاحب و مالک شدن بوده که در ماده ۱۴۰ قانون مدنی به آن توجه شده است.

شفعه تصاحب قسمت به فروش رفته شریک اول توسط شریک دوم است که به منظور جلوگیری از تضرر شریک دوم درمال غیرمنقولی که قابل قسمت کردن باشد قرار گرفته است تا اگر هریک از شرکا قسمت خود را  بوسیله بیع به دیگری منتقل نماید،شریک دیگری با دادن همان ثمن به خریدار قسمت شریک خود را تصاحب کرده تا متضرر نشود.

اخذ به شفعه در زمره ایقاعات قرار دارد چراکه اراده و خواست شریک دیگر اثری نداشته ورضایتی بر خروج مال از تصاحبش ندارد.

اخذ به شفعه یکی از احکام نادر است چراکه اصولا نمی شود زمینی را از تصاحب کسی بدون رضایت او خارج نمود.

حق شفعه برای کسی که حاضر نیست هم پابرجاست وهرزمان که از سفر برگردد می تواند از حق خود استفاده نماید.حق شفعه برای صغیر،مجنون و غیر رشید هم وجود دارد و ولی آن ها درصورتی که صلاح بداند می تواند از این حق به نفع فرزند استفاده نماید.

حق اخذ به شفعه در صورتی به وجود می آیدکه مال غیرمنقول باشد.

منظور از مال غیر منقول همان غیرمنقول ذاتی مثل ملک است درغیر این صورت و درحالتی که با کار انسان مال غیرمنقول می شود مثل:ساختمان یا درخت در صورتی که به تبع عرصه به فروش برسدمشمول حق شفعه خواهد شد.اما اگر به صورت جداگانه مورد فروش قرار گیرد حق شفعه اعمال نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:وکیل اختلاس ایلام

حق شفعه چیست

حق شفعه چیست

آیا مال غیرمنقول حتما باید به صورت مشترک باشد؟

در ماده ۸۰۸ قانون مدنی به این ویژگی اشاره شده است.

اگر مال مشاعی بین دو شریک تقسیم شود دیگر جایی برای حق شفعه نخواهد ماند زیرا دیگر مال مشاعی وجود ندارد که برای ممانعت از متضرر شدن حق شفعه در آن ایجاد شود.

حتی اگر بعد از قسمت کردن مال یکی از شرکا سهم خود را به شخص سومی بفروشد باز هم حق شفعه وجود نخواهد داشت چرا که یکی از شرایط اخذ به شفعه استمرار شریک بودن و وجود مال مشاعی است حال آنکه بعد از تقسیم مال مشاعی وجود نخواهد داشت.

حق شفعه منحصر به وجود یک شریک است و مخصوص مواردی است که شراکت بین دو فرد وجود دارد.

در رابطه با شریک بودن مال غیرمنقول و ثابت بودن حق شفعه بعد از قسمت کردن و فقدان شرکت استثنایی است که در ماده ۸۱۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

در ماده فوق الذکرقانونگذار استثنائا حق شفعه را در بیع ملک (جدا شده)و غیر مشاع  به اعتبار مشترک بودن ممر و مجری مقرر کرده است که نمی توان خلاف آن عمل نمود.

چند نفر باید شریک باشند؟

حق شفعه در صورتی در مال غیرمنقول مصداق می یابد که این مال بین دونفر مشترک باشد که به وضوح به این موضوع در ماده ۸۰۸ قانون مدنی اشاره شده است. لذا این حق به بیش از دو شریک تعلق نخواهد گرفت.

اگر دونفر در مال مشاعی شریک باشند و یکی از آن دو حصه خود را در یک عقد به چند خریدار بدهد،شریک دوم  می تواند نسبت به کلیه حصه او حق شفعه را اعمال کند. زیرا در زمان عقد دو نفر شریک وجود دارد و با فروش حصه بو وسیله یکی از آن دو،حق شفعه برای شریک دیگری محقق خواهدشد،و چند نفر بودن خریداران اثری در اعمال این حق نخواهد داشت.

واگذاری حصه مشاعی به وسیله چه عقدی صورت گیرد؟

با توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی حق شفعه صورتی ایجاد می شودکه شریک دیگر حصه خود را بواسطه عقد بیع انتقال دهد در غیر این صورت به شریک دیگر حق شفعه تعلق نخواهد گرفت.

آیا شریک باید کلیه حصه خود را واگذار کند؟

باتوجه به مطلق بودن ماده ۸۰۸ قانون مدنی اینگونه برداشت می شود که حق اخذ به شفعه در صورتی برای شریک قابل اعمال است که شریک دیگر تمام سهم خود را به فرد سومی منتقل نماید بنابران هرگاه بخشی از حصه خود را انتقال دهد حق اخذ به شفعه مصداق پیدا نخواهد کردچرا که با اعمال این حق هم، هم چنان ضرر برخواسته از درخواست افراز وجود خواهد داشت..مضافا حق اخذ به شفعه برخلاف اصل است و در صورت شک اصل بر فقدان آن است.

توانایی شفیع در پرداخت ثمن به چه صورت است؟

حق اخذ به شفعه برای جلوگیری از تضرر برخواسته از شرکت ایجاد شده است .

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد