کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

بررسی مراحل رسیدگی جعل-ویژه و کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

بررسی مراحل رسیدگی جعل-ویژه و کاربردی

بررسی مراحل رسیدگی جعل-ویژه و کاربردی

 

شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید، برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم.

الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: مطابق ماده ۳٠۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:«دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و عنایت به مواد ۳٠۲ و ۳٠۳ و ۳٠۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه کیفری دو می باشد، مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود.

ب)صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: با توجه به منطوق مواد ۳۱٠ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:«متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را داد» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل «دادگاه محل وقوع جرم» می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

شما عزیزان می توانید برای مطالعه جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقاله ارایه شده در سایت را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به مشورت از مشاور حقوقی 24 ساعته  سایت کمک بخواهید 

 طریقه شکوائیه و هزینه های قانونی آن

الف)اعلام شکایت:برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست هر چند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد. در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می دارد:«دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد،  مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.» و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

ب)هزینه های قانونی شکوائیه: مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای  دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه، هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر « ۵٠،٠٠٠ریال» و «۵٠٠٠ ریال» می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

ج) شاکی و مشتکی عنه: ماده ۱٠ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی مقرر می دارد:«بزه دیده» شخصی است که اژ وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند،«شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند،«مدعی خصوصی» نامیده می شود و در مقابل کسی که عنوان مجرمانه به وی نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» درست می باشد و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم علیه» یاد می شود.

د) تقاضا و اسناد و مدارک لازم: شاکی یا دادستان باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.

شکوائیه جعل سند عادی

شاکی………. به نشانی…………………………

مشتکی عنه………. به نشانی………………………

تاریخ وقوع جرم……… محل وقوع جرم……………

موضوع:جعل سند عادی

ریاست محترم دادسری عمومی و انقلاب شهرستان….

موکل طی قراردادهای متعدد و احکام اعلامی و مکتوب از سوی مشتکی عنه که خود را به عنوان مدیرعامل و سرپرست مؤسسه آموزشی….. معرفی می کند به عنوان مدیر اجرایی انتخاب و طی قرارداد مورخ….. شرکت موکل قرار داد تفاهم و همکاری جهت اجرای دوره های کارشناسی منعقد نموده است با وجود شروع فعالیت های آموزشی و انجام خیلی از خدمات و تراکم هر روز فعالیت های آموزشی از سوی شرکت و پرسنل زیر مجموعه موکل متأسفانه در اواخر سال ۱۳۹۳ ایشان متوجه می شود که امضاء وی در بعضی از صورت مجلس های تنظیمی برای مؤسسه آموزش عالی……. برای دریافت رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع کارشناسی از جمله رشته های(بازرگانی و بازاریابی) جعل شده و این صورت مجلس های مجعول به دستور خانم….. به وزارت علوم و تحقیقات فناوری ارسال گردیده که در حال حاضر نیز با صورت مجلس های مجعول رشته های مورد نیاز را به تصویب سازمان مذکور رسانده است و فعالیت های آموزشی مؤسسه در این رشته ها نیز آغاز شده است.

نظر به اینکه جعل امضاء موکل در صورت جلسات از سوی مؤسسه آموزش عالی….. وبه دستور سرپرست مؤسسه بوده همچنین از این اسناد مجعول برای اخذ رشته جدید استفاده شده است لذا محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و جلب به دادرسی مشتکی عنهم مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان امضاء و تاریخ

شکوائیه جعل / و استفاده از سند مجعول

شاکی……….. به نشانی…………………………… مشتکی عنه……… به نشانی………………………. تاریخ وقوع جرم……… محل وقوع جرم……………

موضوع: جعل/ و استفاده از سند مجعول

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…. با سلام احتراماً به استحضار می رساند:                  با تقدیم تصویر مصدق سند…./ نوشته ی غیر رسمی……  که به وسیلهٔ آقای/آقایان_خانم/خانم ها…..  ارائه گردیده است  ملاحظه  می فرمایید  که در سند/نوشته مذکور جعل صورت گرفته  است؛ فلذا با عنایت به مراتب مذکور و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی  خط و امضاء و تحقیق مقتضی تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام جعل/و استفاده  از سند مجعول به استناد ماده ۵۳۶ قانون  مجازات اسلامی مورد استدعاست.

باتشکر و سپاس فراوان امضاء و تاریخ

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد