کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مراحل طرح دعوی خلع ید

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

مراحل طرح دعوی خلع ید

مراحل طرح دعوی خلع ید

مراحل طرح دعوی خلع ید

مراحل طرح دعوی خلع ید

مراحل طرح دعوی خلع ید

 

به نوشته دادسرایار

وکیل در این باره توضیح میدهد:

 صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای خلع ید

خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای خلع ید دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می‌پردازیم:

 صلاحیت ذاتی محاکم در طرح دعوی خلع ید

: مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضایی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است. مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر این‌که مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به این نوع دعاوی تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان باید دعوای خود را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید.

البته اگر خواسته دعوای خود را به مبلغ کمتر از ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مقوم کند شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی دعوا است.

 صلاحیت محلی محاکم در طرح دعوی خلع ید

: دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، جهت اقامه دعوای خلع ید، دارای صلاحیت می‌باشد.

 مدارک لازم برای طرح دعوای خلع ید

 دعوای خلع ید، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند. در خلع ید خواهان باید سندی داشته باشید که مالکیت را ۱۰۰% ثابت کند یا اینکه حکم قطعی اثبات مالکیت موجود باشد.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

  • تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
  • به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
  • استماع شهادت شهود و مطلعین؛
  • درخواست جلب نظر کارشناس؛
  • شماره پرونده استنادی؛
  • تحقیقات محلی؛
  • معاینه محلی.

بیشتر بخوانید: خلع ید چیست

نمونه دادخواست طرح دعوی خلع ید

درخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت – خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع خلع‌ید و قلع و قمع بنا مقوم به …. ریال و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به …. ریال به انضمام کلیه خسارات
دلایل و منضمات کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیقات محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند :

به موجب سند مالکیت شماره ……، …. دانگ پلاک ثبتی …../ ….. بخش …….. واقع در ……… متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده / خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده / خواندگان از پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ …… لغایت ……… جمعاً به میزان صدور حکم به میزان ……… ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عندالاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ……….. دادگاه ………. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

درخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا با صدور دستور موقت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت – خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع خلع‌ید و قلع و قمع بنا مقوم به …. ریال و اجرت‌المثل ایام تصرف مقوم به …. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت
دلایل و منضمات کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیقات محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب سند مالکیت شماره …..، …. دانگ پلاک ثبتی …../ ….. بخش …….. واقع در ……… متعلق به اینجانب می‌باشد نظر به اینکه خوانده / خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به خلع غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده / خواندگان از پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ …… لغایت ……… جمعاً به میزان صدور حکم به میزان ……… ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

عندالاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید. ضمناً نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می‌باشد بدواً صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن نیز تقاضا می‌گردد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ……….. دادگاه ………. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

مراحل طرح دعوی خلع ید

مراحل طرح دعوی خلع ید

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد