کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
مطالب با دسته بندی حقوقی
سیر تا پیاز نصب امین-کاربردی

نصب امین چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله نصب امین چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 امین کیست؟ چه کارهایی امین باید برای غائب مفقود الاثر انجام بدهد؟ ضم امین چیست؟ حقوق امین چگونه است؟ آیا در صورت ضرر رسیدن به مال امین مسئول خواهد بود؟ در این مطلب همه چیز در مورد نصب امین ذکر خواهد شد و در مورد اینکه وظایف امین چیست؟پس با اما باشید تا در این مقاله در خصوص امین که یکی از موضوعات مهم رشته حقوق است توضیحاتی ارائه بدهیم. در مواردی نیاز است که از افرادی کمک گرفته شود برای امور مالی.در بسیاری از موارد به دلیل نداشتن شرایط مناسب اداره امور اموال خود را به امین می سپارند.امین وظیفه خواهد داشت که هم از هم مال مراقبت کند و هم در صورت نیاز شرایطی فراهم کند که اصل مال دچار ضرر نشود.و اینکه شخص امین به دو صورت نصب میشود یا از طریق دادگاه یا از طرف خود شخص.در ادامه قصد داریم در خصوص امین مطالبی را ارائه دهیم،موارد در خصوص امین بسیار مهم میباشد به دلیل اینکه امروزه اکثر افراد به خاطر مسائل مختلف مثلا:مهاجرت،نیاز به امین دارند تا در مدت نبود آنها کسی باشد که از اموال مراقبت کند و سود اموال از بین نرود،یا حداقل اگر سودی هم نباشد ضرری متوجه مال نشود. ضم امین چیست؟ به اتخاذ امین از سوی دادگاه به جهت اداره اموال محج ...

سیر تا پیاز غایب مفقود الاثر-کاربردی

غایب مفقود الاثر کیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله غایب مفقود الاثر کیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 امور مال غایب مفقودالاثر همه چیز در مورد غایب مفقود الاثر اداره اموال غیر مالی غایب مفقود الاثر به عهده چه کسی خواهد بود؟ وظایف امین در خصوص غائب مفقود الاثر چیست؟ اداره امور مالی غایب مفقود الاثر در یکسری از موارد دیده شده که افراد مفقود الاثر میشوند و نمیتوان به آنها دسترسی داشت. حال ممکن است به چند صورت این اتفاق شکل بگیرد یا اینکه فرد به جنگ برود و نتوان او را پیدا کنیم،یا اینکه به سفر کاری برود یا اینکه بدون هیچ دلیل خاصی فرد پیدا نشود و مفقود شده باشد. بهترین کار در این مورد این است که اگر شخصی مفقود الاثر شد ابتدا به پلیس خبر بدهیم و بعد از اموال او در حین غیبت مراقبت کنیم. این امکان وجود دارد که فرد همسر یا فرزند هم داشته باشد پس در این مورد این امر مهم است که اگر توانستیم به فرزندان و همسر آن شخص کمک کنیم تا این مسئله را پشت سر بگذارند. در یکسری از موارد دیده شده که فرد حتی تا سال ها هم پیدا نمیشود و همچنین اطرافیان او منتظر پیدا شدن آن شخص هستند،اما در یکسری از موارد هم با کمک نیروی انتظامی و افراد شخص زودتر پیدا میشود و کنار خانواده اش قرار میگیرد. حال مسئله ای که در اینجا مهم خواه ...

سیر تا پیاز ضم امین-کاربردی

ضم امین چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله ضم امین چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 در مواردی نیاز است که از افرادی کمک گرفته شود برای امور مالی.در بسیاری از موارد به دلیل نداشتن شرایط مناسب اداره امور اموال خود را به امین می سپارند.امین وظیفه خواهد داشت که هم از هم مال مراقبت کند و هم در صورت نیاز شرایطی فراهم کند که اصل مال دچار ضرر نشود.و اینکه شخص امین به دو صورت نصب میشود یا از طریق دادگاه یا از طرف خود شخص.در ادامه قصد داریم در خصوص امین مطالبی را ارائه دهیم،خصوصا در مورد ضم امین. به اتخاذ امین از سوی دادگاه به جهت اداره اموال محجور ضم امین میگویند.پس اگر دادگاه در مواردی لازم دانست جهت امور اموالی اشخاصی میتواند،کسی را به عنوان امین نصب کند. اداره ی امور مالی یا غیر مالی فرزند محجور توسط پدر یا جد پدری ولایت قهری است.پدر و جد پدری نسبت به فرزند ولایت دارند که حجر او متصل به ولادت او باشد.به عبارت دیگر ایشان نسبت به فرزندان زیر دارای ولایت قهری اند: _طفل صغیر _طفل غیر رشید که سفه او متصل به دوران صغرش باشد. _طفل مجنون که جنون او متصل به دوران صغرش باشد. ولایت قهری چیست؟ اداره ی امور مالی یا غیر مالی فرزند محجور توسط پدر یا جد پدری ولایت قهری است.پدر و جد پدری نسبت به فرزندی ولایت دارند که حجر او ...

کاملترین مقاله در خصوص دعوای طاری-کاربردی

دعوای طاری چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله دعوای طاری چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 مقدمه مبحث دعاوی طواری جمع مکسر از دعوای طاری است و در لغت به معنای آینده  یا در آینده روی داده می باشد. طواری دادرسی در اصطلاح مواردی است که در جریان دادرسی خارج از روند عادی امکان دارد حادث شود . طواری دادرسی ممکن است ناشی از دعوای اصلی مانند ایرادات باشد و یا ناشی از درخواست تامین در دعوای اصلی باشد  و همچنین ممکن است این طواری  خارج از دعوای اصلی مطرح شوند مانند طواری  ناشی از طرح دعوای جدید و یا از نوع طواری باشند که خارجی و شخصی هستند. در این مقاله قصد داریم به طواری دادرسی ناشی از طرح دعوای جدید پپردازیم . دعوای طاریناشی از طرح دعوای جدید بین اصحاب دعوا خواهان می تواند با طرح دعوا طبق شرایط قانونی مقرر شده به قلمرو دعوای اصلی خود بیافزاید که به آن دعوای اضافی می گویند (بند نخست) و گاه این اقدام توسط خوانده صورت می گیرد که به آن دعوای متقابل می گویند (بند دوم) و ما ذیلا به آن ها می پردازیم.  دعوای اضافی در ارتباط با دعوای طاری  در این جا ابتدا به تعریف دعوای اضافی و انواع آن می پردازیم (الف) و سپس شرایط طرح آن را بررسی می کنیم (ب). این دعوا در دو معنای اعم و اخص قابل تعریف ا ...

شروط باطل و مبطل عقد-کاربردی

شروط باطل و مبطل عقد به نوشته دادسرایار در مقاله شروط باطل و مبطل عقد دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 طرح مطلب در بخش نخست، شرایطی که فقدان آن منحصرا سبب بطلان شرط می شد، بررسی گردید. در این بخش، شرایطی مورد بحث قرار می گیردی وجود آن شرط و عقد را باطل می کند. برابر ماده ۲۳۳ ق.م. مقرر می دارد: "شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است :  ا- شرط خلاف مقتضای عقد ۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود" شروط مذکور در ماده فوق شروطی استثنائی و اثر آن نسبت به عقد مخالف با قاعده است. زیرا چنان که گذشت، شرط، ماهیت اعتباری مستقل ندارد و وجود آن متکی به وجود عقد است. بنابراین على الأصول، بطلان شرط در عقد موثر نیست. اما، هر گاه شرط با ماهیت عقد یا یکی از ارکان آن تعارض داشته باشد و آن را از بین ببرد، عقد را باطل می سازد و این همان شروطی است که ماده ۲۳۳ ق.م. از آن با عنوان شروط باطل و مبطل عقد نام برده است. مطالب این مقاله  در دوگفتار بررسی می شود.  شرط خلاف مقتضای عقد یکی از  شروط باطل و مبطل عقد مقتضا به معنای اثر است و مقتضی یعنی مؤثر. مقتضاها و آثار عقد را می توان به دو دسته مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد تقسیم کرد. قانون مدنی سر خلاف مقتضای عقد را سبب بطلان عقد معرفی کرده ، ...

سیر تا پیاز الزام به ایفای تعهد-کاربردی

الزام به ایفای تعهد چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله الزام به ایفای تعهد چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 ضرورت اجرای مورد قرارداد  اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، در عقد یک تعهدی بر عهده یکی از دو طرف در برابر طرف دیگر، و در عقد دو تعهدی برعهده هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت می گردد. در عقود استثنایی چند طرفی مانند برخی از قراردادهای مهم پیمانکاری، نیز وظیفه قانونی ممکن است بر عهده یک یا چند طرف به طور متقابل به وجود آید. در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می گیرد « متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود، «متعهد له» و عملی که به عهده گرفته می شود «متعهد به) یا موضوع تعهد، خوانده می شود. این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته اند به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیرقابل اجتناب می سازد. نیروی الزامی تعهد ...

سیر تا پیاز جلب ثالث-کاربردی

جلب ثالث چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله جلب ثالث چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 جلب ثالث وقتی روی میدهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها،شخص ثالثی را به آن دعوا بخوانند تا او در دعوا داخل شود،برخلاف وارد ثالث،در جلب ثالث،طرفین علاقه مند به حضور او در دعوا میباشند و جلب ثالث یکی از دعوی طاری است.گاه یکی از اصحاب دعوا ثالث را برای این جلب میکند که او نیز همراه طرف مقابل محکوم شود تا اعتبار امر مختومه مشمول او نیز شود و از اعتراض ثالث احتمالی در امان باشد. شرایط جلب ثالث: طبق قانون آیین دادرسی مدنی،محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را کند،باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند،معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه کند.دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدرارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه وجود داشته باشد.جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث،شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.طرفی که میخواهد ثالثی را جلب کند میتواند تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه دا ...

سیر تا پیاز فسخ معامله-کاربردی

روش های فسخ معامله و آثار آن به نوشته دادسرایار در مقاله روش های فسخ معامله و آثار آن دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 در بسیاری از موارد دیده شده است که افراد معامله هایب را انجام میدهند که باب میلشان نیست و بعدا متوجه میشوند که اشتباه کردند که فلان قرار داد را بوجود آوردند یا آنرا امضا کردند،در این موارد قانون راهکاری تحت عنوان فسخ قرار داد تصویب کرده است که چنانچه طرفین از قرار داد صورت گرفته راضی نبودند آنرا فسخ کنند. در اینجا قصد داریم شما را با راهکاری برای فسخ قرار داد آشنا کنیم. فسخ چیست؟ فسخ در معنای لغوی خود به معنای تباه کردن و زایل نمودن و همچنین به معنای انحلال آذادی میباشد ولی این واژه در اصطلاح حقوق به معنی پایان دادن یک جانبه قرارداد از جانب یکی از طرفین قرارداد و یا از جانب شخص ثالثی که جزء طرفین قرارداد نیست،میباشد. عقدی که میتوان آن را فسخ کرد عقد جایز عقدی است که در آن هریک از طرفین هر وقت که خواست می تواند به صورت یکجانبه و بدون داشتن دلیلی هر وقت که خواست آن را فسخ کند. عقدی که نمیتوان آنرا فسخ کرد در عقد لازم هیچ کدام از طرفین اجازه فسخ معامله را ندارند،مگر در مواردی که حق فسخ در معامله پیش بینی شده است. فسخ معامله به صورت اقاله چگونه صورت می پذیرد؟ در اصطلاح حقوقی به توافق طرف ...

سیر تا پیاز خیار غبن-کاربردی

خیار غبن چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله خیار غبن چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 یکی از مشکلات حقوقی مبایعه نامه ها این است که طرفین معامله هنگام امضا کردن قرارداد به تمامی بندهای آن توجه ندارند و بدون خواندن مفاد قرارداد آن را امضا میکنند.در صورتی که همه این بندها شامل اطلاعاتی هستند که اگر طرفین قرارداد دچار زیان و ضرر در معامله بشوند،با استناد به این بندها،حقوق آنها بازگردانده خواهد شد.یکسری از موارد و اصطلاحات حقوقی در سندها وجود دارد که به دلیل اشنا نبودن با آنها میشود بر سر دیگر کلاه گذاشت و عمل ناپسند کلاهبرداری را انجام داد.عموما در هنگام عقد قرارداد از یک وکیل یا یک مشاور حقوقی کمک بگیرید تا در خصوص یکسری از اصطلاحات برای شما توضیحاتی بدهد خیلی میتواند به شما کمک کند اما در بعضی از موارد میتوان یکسری از اصطلاحات حقوقی و شرایطشان را یا در کتاب قانون پیدا کرد یا در سایت ها مختلف.در این بخش ما قصد داریم درمورد خیار غبن که یکی از مواردی است که هنگام معامله با آن برخورد داشته باشید،توضیحاتی را ارائه بدهیم. انواع اسناد سند ها به دو دسته تقسیم میشوند: اسنادی که در دفترخانه و دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند،سند رسمی محسوب خواهند شد و بقیه سند ها در هر شرایطی که ایجاد شوند باز حکم سند عادی را دارند.البته سند ...

سیر تا پیاز مسدود شدن حساب بانکی-کاربردی

مسدود شدن حساب بانکی چگونه است؟ به نوشته دادسرایار در مقاله مسدود شدن حساب بانکی چگونه است؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 امروزه حساب بانکی جزو ضروریات زندگی میباشد و افراد نیاز داشتن حساب بانکی را احساس میکنند خصوصا که امروزه بیشتر پرداخت ها از طریق بانک ها انجام میشود،منتها در مواردی حساب بانکی که داریم مسدود میشود و مشکلاتی را برای ما بوجود می آورد. در اینجا قصد داریم روش رفع مسدودی حساب بانکی را برای شما توضیح بدهیم. دلایل مسدود شدن حساب بانکی چیست؟ ۱)وجود نقص در اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی،کد ملی،شماره شناسنامه،آدرس منزل،شماره تماس....به دنبال آن صادر نشدن کد شهاب برای فرد در شبکه بانکی. ۲)مسدودیت حساب افراد به علت ضمانت وام. ۳)مسدود شدن حساب به خاطر چک بلامحل. ۴)راکد ماندن طولانی مدت حساب. حساب بانکی چیست؟ قرار داد بین مشتری و بانک را حساب بانکی می گویند. انواع حساب بانکی به شرح زیر میباشد: ۱)سپرده قرض الحسنه:شخص سرمایه گذار باید برای این حساب دارای شرایط خاصی باشد زیرا به او دسته چک داده خواهد شد،پس برای افتتاح چنین حسابی یا باید کارمند باشد،یا دارای مجوز کسب باشد،یا شرکت داشته باشد،یا اینکه اگر شرایط های قید شده را نداشت باید دلیل خاصی برای استفاده از چک را ارائه بدهد. _سپر ...