کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
مطالب با دسته بندی سایر
وکیل دادگاه انقلاب در اصفهان|مشاوره تلفنی رایگان و 24ساعته

وکیل دادگاه انقلاب دراصفهانوب سایت حقوقی دادسرایاروکیل در اصفهان و مشاور حقوقیموسسه سروش دادپویه09133604594وکیل پایه یک دادگاه انقلاب دراصفهان:در نظام حقوقی کشور، بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگاه می باشد و تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن ها بر عهده قانون است. این سوال در ذهن کسانی که می‌خواهند حقوق خود را احقاق نمایند، پیش می‌آید که وقتی قصد پیگیری دعاوی خود را دارند باید به کدام مرجع قضایی رجوع نمایند؟  دادگاه ها به چند دسته تقسیم شدند؟  هر یک از دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به کدام دعاوی و جرایم را دارند؟یکی از دادگاه های  اختصاصی در نظام جمهوری اسلامی ایران، دادگاه انقلاب می باشد. بسیار بدیهی است که هر حکومت جدیدی اندیشه های خاصی را برای اثبات خود مطرح می کند. دادگاه انقلاب، مصداقی در همین راستا می باشد تا جهت سرنگونی مبارزان با انقلاب ، مقررات طولانی  و پیچیده راه را برای رسیدن به هدف ناهموار نکند.ذکر این نکته نیز قابل توجه است که پیش بینی این دادگاه در قوانین عادی و نیز در قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد، ظاهرا لطمه ای به مشروعیت دادگاه انقلاب نمی زند. اما هرگاه به جرمی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود که ظاهراً باید در دادگاه عمومی، دادرسی می شده است ، بسیاری از منتقدان مشروعیت دادگاه انقلاب ر ...

شورای حل اختلاف+بررسی تخصصی+صلاحیت شورای حل اختلاف

رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مردم و بزه کاری های فردی و اجتماعی، بدون بهره مندی از ابزارهای لازم، ممکن نیست و هنگامی که این ابزارها در اختیار مرجع رسیدگی قرار نگیرد، نه تنها رسیدگی های قضایی سامانی نخواهد یافت، بلکه حقوق کسانی که موضوع این رسیدگی ها قرار می گیرند نیز دستخوش عقاید و سلیقه های گوناگون واقع خواهد شد. در چنین حالتی ارزش آن ابزارها آشکار می گردد. شوراهای حل اختلاف در جهت تحقق به این اهداف تشکیل گردیده است.  نقش مهم آیین دادرسی، ایجاد رویه واحد در سطح کشور برای رسیدگی به امور مدنی و کیفری است. اما در خصوص شوراهای حل اختلاف هر چند تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه دانسته نشده است، لیکن این امر به معنای اعمال سلیقه های مختلف نسبت به مراجعین نیست؛ بلکه منظور آن است که هر چند شورا مکلف به تبعیت از آنها نیست ولی از آن ابزارها باید به عنوان یک سری اصول پذیرفته شده و آزمایش شده استفاده کرد و الا نتیجه رسیدگی ها جز تولید بی نظمی قضایی نخواهد بود. با وجود این که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رعایت آیین دادرسی در رسیدگی ها اعم از مدنی یا کیفری الزامی نشده؛ اما مجموعه حاضر به منظور ایجاد نوعی نظم در رسیدگی ها، آیینی را پیشنهاد و بیان می کند که متخذ از روش هایی است که در آیین های دادرسی مدنی و کیفر ...

اصل 77 قانون اساسی+تفسیر تخصصی+نکات مهم

جهت اخذ مشاوره حقوقی در خصوص قانون اساسی و حقوق اساسی با این سایت همراه باشید. به موجب اصل77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در همین راستا اصل 125 قانون اساسی همین قانون مقرر می‌دارد: امضا عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و هم چنین امضا پیمان های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. قواعد مندرج در این اصول مبین آن است که کلیه‌ معاهدات بین‌المللی، تحت هر عنوان و وضعیتی که باشند باید مورد تصویب مجلس قرار گیرند.معاهده بین‌المللی موضوع اصل 77 چیست وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور مربوط به قانون اساسی هم اکنون منتظر تماس های شما دراین سایت می باشد. معاهده  بین‌المللی بیانگر هماهنگی و توافق اراده دو یا چند کشور در تعیین ضابطه‌ای است که بتواند مشکلی را در چارچوب روابط بین‌المللی حل نماید. براساس قسمت الف بند یک ماده 2 عهدنامه وین در خصوص معاهدات: معاهده عبارت از توافق بین‌المللی است که به صورت کتبی و به موجب مقررات حقوق بین‌الملل از سوی چند کشور مورد قبول و تصویب قرار گرفته باشد. صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس ش ...

اصل 125 قانون اساسی +تفسیرتخصصی+نکات مهم

 برابر اصل 125 قانون اساسی امضای عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان نامه های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس ورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی است.بهترین وکیل دادگستری در سایت دادسرایار از سراسر کشور آماده پاسخ گویی به سوالات شما در زمینه حقوق اساسی می باشد.ظاهراین اصل گویاي آن است رئیس جمهور در قامت نماد روابط خارجی با سایر تابعانِ بین المللی به شمار می آید. در تفسیري از شوراي نگهبان آمده است:  منظور از قانون اساسی این است که امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضاي رئیس جمهوریا نماینده قانونی او است .چنین برداشتی، به ویژه زمانی پراهمیت می شود که در نظر داشته باشیم در حقوق اساسی سایر کشورهايی با سیستم جمهوری، رئیس جمهور، رئیسِ کشور و نماد یک ملت با سایر ملل وارد تعاملات بین المللی می شود. اگر این فرض پذیرفته بشود معنایش این خواهدبود که نظام ما ذوریاستی است. در برابر دیدگاه نخستین، برداشت دومی نیز می توان مطرح کرد و آن این که نمی توان با نگاه تطبیقی به حقوق اساسی سایر کشورها ، نظیر حقوق اساسی فرانسه، حکم به شأن ریاست کشور رئیس جمهور داد. چرا که با در نظر گرفتن ترکیب شورا، گفتمان حاکم بر این نهاد، گفتمان معطوف به برداشت فقهی از این گونه مفاهیم (رئیس جمهور) است و در سوابق نظرات تفسیري شو ...

0 تا 100 قرار اتیان سوگند بتی-کاربردی

قرار اتیان سوگند بتی چیست؟به نوشته دادسرایار در مقاله قرار اتیان سوگند بتی چیست؟دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52 یکی از دلایل اثبات دعوا سوگند یا قسم می باشد که در قوانین حقوقی و کیفری مانند قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است که به بررسی احکام و مقررات آن میپردازیم.ویدیو مقاله قرار اتیان سوگند بتیانواع سوگند قضایی عبارت است از : -سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوی :به سوگندی گفته می شود که ادعا کننده برای اثبات ادعای خود هیچگونه دلیلی ندارد و توان اثبات ادعا را نداشته باشد و به همین جهت از شخص مقابل دعوی تقاضای اتیان سوگند می کند که در چنین حالتی سوگند شخص مدعی علیه بتی و قاطع دعوی تلقی می گردد.-سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری :به سوگندی گفته می شود که ادعا کننده جهت تکمیل دلایل ناقص خود ادا کرده و اصولا به آن ترتیب اثر داده می شود. تفاوت سوگند بتی و تکمیلی :در سوگند تکمیلی اگرچه ادعا کننده دلیلی ارائه کرده است لیکن این دلیل توان اثباتی ادعا را به تنهایی نداشته و به ادای سوگند تکمیلی می پردازد در صورتی که در سوگند بتی ادعا کننده اصلا  هیچ دلیلی ابراز ننموده است .دیگر تفاوت آن ها در این است که ادای سوگند استظهاری در جایی پیش بینی شده است که در دادگاه صرفا دعوا علیه شخص متوفی طرح شده ...

0 تا 100 قرار معاینه و تحقیق محلی-کاربردی

قرار معاینه و تحقیق محلی چیست؟به نوشته دادسرایار در مقاله قرار معاینه و تحقیق محلی چیست؟دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52 این موضوع بطور کامل در قانون آیین دادرسی مدنی تشریح شده است که به آن ها می پردازیم. به استناد ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی :(( دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.))نکته ای که اینجا دارای اهمیت است این است که دادگاه هم راسا خودش می تواند قرار  معاینه محلی را بدون درخواست هر یک از اصحاب دعوی صادر کند و هم به درخواست یکی از اصحاب دعوی توسط دادگاه صالح صادر می شود و نکته بعدی این است که موضوع و وقت قرار معاینه و تحقیق محلی می بایست به طرفین ابلاغ شود و عدم حضور شخص خوانده در وقت و محل تعیین شده از انجام تحقیقات جلوگیری نخواهد کرد . به استناد ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی :((در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوی می تواند در موقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود. ))چنا ...

0 تا 100 تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی-کاربردی

 نحوه تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی چگونه است؟ به نوشته دادسرایار در مقاله  نحوه تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی چگونه است؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 صلاحیت قضایی یعنی این که این دادگاه توانایی در حل این مشکل را دارد یا خیر از پس حل اختلاف این دعوا بر می آید؟ میتواند به آن رسیدگی کند؟ دادگاه موقعی که صالح باشد و دارای صلاحیت باشد فقط آن موقع است که اجازه رسیدگی و حل کردن دعوا را دارد. صلاحیت محاکم به دو قسم تشکیل میشود: صلاحیت ذاتی صلاحیت نسبی یا همان صلاحیت محلی البته مورد موضوع ما  در اینجا صلاحیت نسبی دادگاه ها است طبق گفته جناب دکتر صلاحیت نسبی یا همان صلاحیت محلی است که به این مورد میپردازد که کدام دادگاه برای پرونده مورد نظر توانایی و صلاحیت دارد البته باید گفت که با تمام این مراحل و مقررات در قسمتی از موضوعات قانون گذار کوتاه آمده و به خاطر همین قضیه میتوان بعضی اوقات مخالف موارد تعیین شده در قانون تراضی کرد . برای مثال قانون گذار برای موضوعاتی اجازه جا به جایی دادگاه ها را میدهد یعنی گاها ممکن است دو یا سه دادگاه خود را برای رسیدگی به پرونده صلاحیت دار نشان دهند و یا ممکن است دو یا سه دادگاه خود را فاقد این صلاحیت بدانند همچنین باید اشاره کرد که برای اطلاعات بیشتر در این خصوص مواد بیس ...

0 تا 100 مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ثبت احوال-کاربردی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ثبت احوال کجاست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ثبت احوال کجاست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52   در اسناد ثبت احوال مشخصاتی که مربوط به وقایع حیاتی انسان است ذکر گردیده است وقایعی همچون تولد/ مرگ/ و هم چنین سن و .... خیلی از افراد از بدو تولد تا اخر عمر دست به تغییری از این موارد نمیزنند اما گاهی اوقات هم بعضی افراد نام و نام خانوادگی و همچنین بالا بردن سن و پایین بردن آن را بنا بر دلایل خودشان عوض میکنند. حالا سوالی که این جا مطرح میشود کسی که مثلا فصد دارد نام خود را عوض کند برای این دعوا کدام دادگاه باید رجوع کند؟ کجا صلاحیت این کار را دارا میباشد؟ آیا باید به دادگاه محل اقامت خودش رود؟ آیا باید در دادگاه محلی که سند ثبت احوال صادر شده برای انجام دعوا مراجعه کند؟ برای جواب تمامی این سوالات ما در ادامه با تحلیل یک پرونده حقوقی این موضوع را بیان کرده ایم. اوقایع حیاتی شخص چه چیزهایی هستند : تولد ازدواج طلاق رجوع بذل مدت وفات همه این ها در دفاتر مخصوصی تنظیم میگردند این دفاتر این ها هستند: _ دفتر ثبت کل وقایع: در این دفتر برای شروع تولد هر شخص ثبت میگردد و وقایعی که راجب به ازدواج/ طلاق/ رجوع/ بذل مدت/ وفات همسر/ تولد بچه ها و و ...

0 تا 100 صدور اجراییه دادگاه-کاربردی

صدور اجراییه دادگاه چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله صدور اجراییه دادگاه چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 اجراییه دادگاه سه نوع است : _ اجراییه دادگاه _ اجراییه مالیاتی _ اجراییه ثبتی در این بخش تنها راجع به اجراییه دادگاه سخن میگوییم. تعریفی برای اجراییه دادگاه: اجراییه دادگاه یک برگه میباشد که به وسیله آن الزام محکوم علیه به انجام دادن آن چیزی که در حکم دادگاه آمده اعلام میشود تا در مدت معین شده ای آن را اجرا کند باید بیان گردد اجرای هر حکمی که از طرف دادگاه های حقوقی صادر میشود بر اثر برگه اجراییه دادگاه خواهد بود. بر اساس نکته ای که در ماده بیست و یک قانون اجرای احکام مدنی آمده مدیر اجراییه دادگاه برای اجرای حکم پرونده ای میسازد تا اجراییه دادگاه درخواست و همه برگه های مرتبط با آن به ترتیب در آن بایگانی میشود در عمل رویه دادگاه ها این طور است که بعد از ابلاغ اجراییه دادگاه و بازگشت نسخه دوم اجراییه دادگاه با همین نسخه ی دوم پرونده ی اجرایی شکل میگردد و شماره ی جداگانه ای از پرونده ی دادرسی میگیرد و ادامه مراحل پرونده مثل توقبف اموال و اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در همین پرونده ی اجراییه دادگاه انجام میشود. متذکر میشوم اجرای هر حکم قطعی قابل اجرای مدنی باید بر اساس اجراییه ...

0 تا 100 طرق اثبات مالکیت اشخاص بر اموال-کاربردی

طرق اثبات مالکیت اشخاص بر اموال :به نوشته دادسرایار در مقاله طرق اثبات مالکیت اشخاص بر اموال :دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52وکیل اثبات مالکیت در اصفهان توضیح داد:مالکیت رابطه ای را بیان میدارد که این رابطه بین شخص و مال است که بر اساس آن است که افراد اجازه ندارند مال مشخص شده را مورد تصرف خود قرار دهند و در مقابل هم فرد مالک نیز به خاطر وجود این رابطه از مالی که از آن خودش میباشد به هر روشی که بخواهد بهره برد اما مالکیت خصوصی منظور دیگری به همراه خود دارد این نوع مال برای فرد یا افرادی که معین میباشند است و باید بیان گردد این حالت از مالکیت انواعی به همراه خود دارد که یکی از نوع های مهم ان مالکیت فردی و یا همان مالکیت مفروز نام دارد این مالکیت فردی یعنی که یک نفر مالک همه مال بوده و شریکی همراه خود نداشته بعترین مثال برای روان تر شدن ای قضیه مالکیت افراد بر شش دانگ خانه خودشان میباشد.اما نوع دیگر از انواع مالکیت خصوصی مالکیت گروهی و یا همان مالکیت مشاع میباشد و این منظور را دارد که مال به صورت مشترک تعلق به افراد معین شده ای میباشد و در یک زمان به همه آن افراد متعلق میباشد نوع مالکیت بعدی مالکیت عمومی است همان طور که مستحضر هستید این امر در همه کشورها است که مال و ثروت هایی به نام اموال عمومی وجود دارند و همان طور که از اسم آن برداشت میش ...

1...14