کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی

نمونه دادخواست اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی برگ دادخواست به دادگاه عمومی اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی  دادسرایار محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشندگان خوانده           وکیل یا نماینده قانونی اعلام تنفیذ (تأیید) فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم به ............... ریال و استرداد وجوه پرداختی به میزان ....................... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تامین خواسته تعیین خواسته و بهای آن 1-کپی مصدق قرارداد مورخ ............... 2- اظهارنامه شماره ......................... ...

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به لحاظ تنفیذ (تأیید) فسخ معامله

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به لحاظ تنفیذ (تأیید) فسخ معامله برگ دادخواست به دادگاه عمومی استرداد ثمن معامله به لحاظ تنفیذ (تأیید) فسخ معامله دادسرایار محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         خریدار خواهان         فروشنده خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به میزان ........................ ریال بابت ثمن معامله مورخ ................... به لحاظ تنفیذ (تأیید) فسخ معامله بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق قرارداد مورخ .......................... 2- فتوکپی مصدق دادنامه به شماره ................. دلایل و منضمات د ...

نمونه دادخواست استرداد سند مالکیت

نمونه دادخواست استرداد سند مالکیت برگ دادخواست به دادگاه عمومی استرداد سند مالکیت دادسرایار چگونگی اثبات خیانت همسر محل اقام ت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         مالک خواهان         امین خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد یکفقره سند مالکیت به شماره .............. مقوم بر ........................ ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی تعیین خواسته و بهای آن 1-فتوکپی مصدق قرارداد 2-فتوکپی مصدق اظهارنامه 3- استماع شهادت شهود 4- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب مطابق قر ...

چگونگی اثبات خیانت همسر

چگونگی اثبات خیانت همسر به نوشته دادسرایار در مقاله چگونگی اثبات خیانت همسر دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 ایجاد یک رابطه مشترک با امر انعقاد نکاح آغاز و با فوت یا جدایی یکی از زوجین به پایان خواهد رسید؛ اما ازآنجایی‌که قوانین مطروحه در کشور و همچنین شرع مقدس، که ارتباط‌ های قبل‌از ازدواج را شرعی نمی‌داند ، باید ریشه‌های ایجاد برخی از اختلافات را، چه در زمان انعقاد نکاح و چه در طول دوره زندگی مشترک، در ارتباط‌های پیش‌از ازدواج جستجو نمود. برای دسته‌بندی این امر باید به نحوه ایجاد نکاح پرداخت، که در مواردی به‌صورت سنتی با انتخاب مستقیم والدین ،  و مورد دیگر خود فرد به‌دنبال یک گزینه مناسب برای ایجاد یک زندگی پرهیجان و مورد پسند گام بر می‌دارد. هر دو مورد بالا نگرانی‌ها و چالش‌های خود را خواهد داشت که امکان دارد بعد از ازدواج دامن‌گیر زوجین و خانواده و حتی دوستان ایشان شود البته این امکان وجود دارد که به دلیل فقدان آموزش و تعلیماتی که باید در این امر وجود داشته باشد و قبل‌از ازدواج آن را فرابگیرند این مشکلات به وجود می‌آید. درواقع اکثر افراد قدم اول برای تشکیل یک زندگی موفق را در نهایت سستی و ضعف در آموزش و یادگیری‌های لازم برمی‌دارند ...

بررسی مقررات داوری و نحوه ابطال رای داور

بررسی مقررات داوری و نحوه ابطال رای داور به نوشته دادسرایار در مقاله بررسی مقررات داوری و نحوه ابطال رای داور دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 ریشه داوری را باید در خلا دادگستری دولتی جستجو نمود بنابراین,  در دوران قبل  از قانون گذاری داوری به عنوان تنها طریق حل اختلافات با آسانی قابل درک بوده است, در عین حال علیرغم تاسیس مراجع قضاوتی دولتی و درحالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلافات  محسوب می گردید اما داوری بیشتر به این جهت به حیات خود تا کنون ادامه داده که طرفین اختلاف مایل هستند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتری و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته‌اند حل گردد تمایل مزبور به لزوم احترام به آن موجب گردید که در نظام های معتبر دادرسی مقررات داوری به صورت کمابیش دقیقی تدوین گردد در ایران در قانون اصول محاکمات قضایی مصوب ۱۳۲۹ قمری  به موضوع داوری اشاره گردیده است سال ۱۳۱۸ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به تصویب گردید .   قانون مزبور به موجب ماده ۵۲۹ قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ گردید و در این قانون در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به داوری اختصاص یافته است ارجاع امر به داوری الأصول اختیار یعنی مبتنی بر توافق طرفین است در عین حال در بعضی موارد قانونگذار درخواست یکی از طرفین در ا ...

بررسی دفاع از اتهام انتسابی در قوانین موضوعه

بررسی دفاع از اتهام انتسابی در قوانین موضوعه به نوشته دادسرایار در مقاله بررسی دفاع از اتهام انتسابی در قوانین موضوعه دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 هرگاه شخصی در مظان اتهام قرار می‌گیرد وهمه مدارک وشواهد مخالف او است دادستان  اقدام به صدور کیفر خواستی  می کند که متن آن در برگیرند ه موضوع اتهام، موضوعاتی بر اساس ثابت کردن اتهام، علل دادن این اتهام، وبقیه شواهد ومدارک است سپس آن کیفر خواست به دادگاه فرستاده می شود تا دادگاه درباره اتهام نسبت داده شده وظیفه اورا مشخص کند اتهام انتسابی چیست؟ تهمت نسبت داده شده در لغت به معنی ربط دادن‌ جرم به شخص دیگر است هروقت جرمی صورتی می گیرد ومحاکم قضایی وار د کار می شوند یکسری قسمت هارا می گذرانند تا اتهام روشن شود مراجع قضایی بعداز وارد شدن به مرحله تحقیقات مقدماتی باید کارهایی من جمله نگهداری اثر وعلائم جرم و جمع آوری دلایل، شناسایی، جلوگیری از مخفی شدن وفرار متهم می شود اکنون با دقت به شواهد ومدارک فردی که شواهد مخالف او می باشد راشناسایی می کند و جرم آنجام شده رابه آن فرد مرتبط می دهند همه ی این حوادث به علت این است که مجرم شناخته شود ولی پیش از این که او را مجرم بدانند او فقط یک متهم می باشد که مدارک مخالف او است وچنان چه این دلایل محکم باشند هم چنان او متهم ا ...

 6 ویژگی وکیل مناسب با مسائل حقوقی و کیفری

 6 ویژگی وکیل مناسب با مسائل حقوقی و کیفری به نوشته دادسرایار در مقاله  6 ویژگی وکیل مناسب با مسائل حقوقی و کیفری دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 انتخاب یک وکیل مناسب از مهمترین نگرانی های افراد در رویارویی با مشکلات قضایی است. از آنجا که امروزه با توجه به شرایط جامعه و گاهاً نقص قوانین در برخی ادارات و مشاغل باعث به وجود آمدن درگیری های قضایی می گردد. بدیهی است که همه افراد نمی توانند بر قوانین مسلط باشند لذاست که هر کسی در مواجهه با مشکل حقوقی به مقتضای حکم عقل به سراغ وکیل مجرب و حرفه ای می رود تا بتواند از حق خود دفاع کند. حال در این راستا از آن جا که در جامعه مانند تمامی مشاغل تعداد وکلا بسیار زیاد است در هنگام معرفی وکیل خوب باید بدانیم که برای انتخاب مناسب چه اصولی وجود دارد. آگاهی از این شرایط موجب انتخاب صحیح ما می شود و از تصمیم غلط و تبعات سنگین آن در پرونده های حقوقی جلوگیری می نماید. در این بخش به تعریف وکالت و وکیل می پردازیم با دادسرایار همراه باشید تا این 6 ویژگی را بدانید : وکالت به چه معناست؟ وکالت در لغت به معنی جانشین یا نایب گذاشتن برای انجام امور فردی است و در اصطلاح حقوقی وکالت عقدی است ما بین دو نفر که در آن یکی از آن دو امور فردی و اداری ویش را به دیگری واگذار می نماید. دامنه اختیارات وکیل از مش ...

ماهیت حقوقی عقد وکالت در حقوق ایران

ماهیت حقوقی عقد وکالت در حقوق ایران به نوشته دادسرایار در مقاله ماهیت حقوقی عقد وکالت در حقوق ایران دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 وکالت» واژه عربی است. کلمه «وکالت» بر وزن فعالت، و مصدر است. معنی لغوی وکالت عبارت است از: آن مطلب یا آن کار را موکول به او کرد و به او سپرد. در کاری او را وکیل خود قرار داد , کار را به او حواله کرد. چون در لسان عرب اسم فاعل آن بر وزن فاعل (واكل) وجود ندارد، لذا از صفت مشبهه بر وزن فعیل (وکیل) استفاده می شود. «وکیل» در معنی لغوی يعنی: نماینده، جسور با جرأت. گماشته، کسی که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند. کسی که از طرف کس دیگر برای انجام دادن کاری تعیین شود. اما در اصطلاح حقوقی، وکیل یعنی کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است (ماده 656 قانون مدنی ) وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امرى نایب خود می نماید». از این تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وكالت اهمیت ویژه دارد ١- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است: بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در مورد انجام اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب موكل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری ...

سیر تا پیاز شناسنامه از دیدگاه ثبت و احوال

شناسنامه چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله سیر تا پیاز شناسنامه از دیدگاه ثبت و احوال دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 اندیشیدن درباره احوال شخصیه چارچوب بندی قانونی ثبت و نگهداری آن افق های تازه ای را فراروی ذهن جستجوگر بازنمود حقوق ثبت احوال  هق برای انسانها و همچنین مجموعه ای از قوانین و مقررات می باشد ذهنیت سنتی آموزش حقوقی ایرانی را کمی از گستره حقوق مالی و کارگزاری مالکیت رها می کند و حق هایی غیر مالی مربوط به هویت و احوال خصوصی آدمیان را باز می نماید و هم مجموعه ای از قوانین و  مقررات را که کمتر به آن پرداخته شده صورت بندی می کند.. این فراموشی و غفلت از حقوق ثبت احوال شخصیه در ادبیات آکادمیک حقوق حیرت بیشتری را فراهم می‌کند وقتی یادآوری شود که هم سابقه قانونگذاری در حوزه احوال شخصیه تقریباً به عمر قانون نویسی مدرن در ایران است و هم مردم کوچه و خیابان همواره درگیر ثبت وقایع مربوط به احوال شخصی خویش مانند اعلام ولادت فرزند و اخذ شناسنامه و نامگذاری فرزند و نیز ثبت ازدواج و طلاق و پس از انحلال و همچنین اعلام فوت با نیازها و پرسشهای حقوقی بسیار مواجه می باشند شخصی که نام و نشانی دارد دلش میخواهد نام کوچک یا نام خانوادگی اش را تغییر دهد کودکی به دنیا آمده و پدر و مادرش معلوم نیست و حق کودک بر نام و نشان و هویت در ...

اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی

سقوط تعهدات به نوشته دادسرایار در مقاله اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 تعهدات یکی از پر کاربردترین فرایند حقوقی است که امروزه جامعه با آن زیاد سر و کار دارد. تعهدات در لغت به مجموعه قول و پیمان ها گفته می شود که البته معنای لغوی آن تشابه بسیاری با معنای حقوقی آن دارد و به حالتی گفته می شود که شخصی به سبب مسیولیت قرراردادی یا غیر قراردادی در مقابل شخصی دیگر متعهد به انجام امری یا پرداخت شده است. پر کاربردترین تعهدات قراردادی عبارتند از : اجاره ، قرض ، بیع . پر کاربردترین مسئوليت غیر قراردی عبارتند از :غصب و تصرف ملک غیر ،خسارت ، تخریب یا تلف ما دیگری. لازم به ذکر است هر تعهد ی اعم از قراردادی  و غیر قراردادی ممکن است تحت شرایطی ساقط گردد که به اختصار به این موضوع اشاره خواهیم کرد. سقوط تعهدات چییست؟ بر اساس قانون مدنی هر تعهدی که به شکل صحیح ایجاد شده باشد که با قانون مطابقت داشته باشد برای طرفین لازم الرعایه  و الزام آور بوده و طرفین مکلفند به مفاد آن پایبند بوده لیکن در صورتی که قانونگذار شرایطی را مقرر نموده باشد که طرفین به آن رضایت داشته باشند ، تعهد قانونی بوجود آمده از دایره اعتبار ساقط شده و از بین خواهد رفت. -وفای به تعهدات ، شایع ترین نوع سقوط تعهدات : شایع ترین ش ...