کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
دستور تخلیه

دستور تخلیه دستور تخلیه به نوشته دادسرایار  در مقاله دستور تخلیه دستور تخلیه در قرارداد اجاره ای رسمی و چند حالت برای گرفتن تخلیه فوری هرگاه قرارداد اجاره به صورت رسمی باشد یعنی که در دفترخانه تنظیم شده باشد و یا چنانچه در دفترخانه تنظیم نشده باشد اما توسط ٢شاهد امضا گردیده باشد می توان به استناد قرارداد فی مابین ، حکم تخلیه را گرفت گاه در یک برگ کاغذ قرار داد اجاره به وسیله اجاره دهنده و اجاره کننده تنظیم میشود و گاهی نیز می تواند در بنگاه های املاک این قرارداد تنظیم شود در هرحال فرقی نمی‌کند که قرار داد اجاره چگونه تنظیم شده باشد آن چه که در قراداد اجاره حائز اهمیت است این است که حتماً امضای دو نفر به عنوان شاهد آن امضا کرده باشند بنابراین فرق نمی کند که قرارداد اجاره را بنگاه تنظیم کرده باشد یا اینکه موجر و مستاجر خودشان بین خودشان تنظیم کرده باشد مهم این است که حتماً امضای شهود وجود داشته باشد هرگاه مستاجر از خالی کردن مورد اجاره خودداری کند صاحب خانه میتواند با تنظیم دادخواست در شورای حل اختلافی که در محل وقوع ملک مورد اجاره است مراجعه کند ودر تنظیم دادخواست باید دستور تخلیه را بخواهد نه حکم‌ تخلیه، شورای حل اختلاف پس از بررسی لازم دستور تخلیه را صادر می کند باید آگاه باشید که اگر در دادخواست صاحب خانه تقاضای حکم تخلیه کند و همچنین خواسته خود ...

عقد مزارعه

عقد مزارعه عقد مزارعه به نوشته دادسرایار  در مقاله عقد مزارعه مزارعه یکی از انواع عقود معین است که یک نفر زمین را به قصد زراعت به دیگری می دهد تا بر اساس شرایطی ، محصول بین طرفین تقسیم شود به صاحب زمین مالک و انجام دهنده کار عامل نام دارد. در ادامه به شرح و تفسیر مواد قانونی مرتبط با آن می پردازیم.   تحلیل موضوعی و تفسیر مواد قانونی مرتبط با عقد مزارعه در خصوص عقد مزارعه در ماده ۵۱۸ قانون مدنی مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که مقصود طرفین است و گرنه با آن معارض است وعقد را باطل می کند و همچنین با توجه به ماده فوق می‌توان گفت طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد را مزارع و طرف انجام دهنده کار راعامل را زارع می‌گويند در ماده ۵۱۸ قانون مدنی قید زمین به عنوان موضوع معامله آن را از مساقات که ناظر به درخت است متمایز می کند و قید زراعت آن را از سایر قراردادهای راجع به ایجاد جنگلی و باغ جدا می‌کند وقید تقسیم حاصل آنها از اجاره زمین برای زراعت جدا می سازد مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشدکه مقصود طرفین است در غیر این صورت عقد را باطل می کند بررسی مواد قانون مدنی راجع به مزارعه در قانون مدنی از بخش اخیر ماده ۵۱۹ قانون مدنی استنباط می‌شود که تعیین سهم غیر مشاع برای عامل ومزارع باع ...

 جرایم محیط زیست

 جرایم محیط زیست به نوشته دادسرایار  در مقاله  جرایم محیط زیست متاسفانه می‌دانیم که ریختن زباله در طبیعت و محیط زیست برای افراد بی مسئولیت یک عادت و یک کار عادی محسوب می شود همینطور ریختن زباله در معابر نیز امری مهم  محسوب می شود و به لحاظ بهداشتی مشکلات زیادی را به وجود می آورد که به معنای نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان می باشد افرادی که عادت دارند زباله ها را در معابر و یا جویی ها بریزند متاسفانه این رفتارشان را خیلی عادی می بیند و برایشان تبدیل به عادت شده و به این فکر نمی‌کند که این کار یک قانون شکنی محسوب می شود و حتی این موضوع برایشان اهمیت ندارد که چگونه فردا که دوباره به خیابان می آید معابر تمیز و بدون زباله هستند زباله هایی همچون ظروف یکبار مصرف تحصیل گار بطری های نوشیدنی و غیره که هر روز معابر و جوی های شهر را آلوده میکند مشکل دیگر که وجود دارد این میباشد که شهروندان نسبت به بیرون گذاشتن زباله ها قبل از ساعت ۲۱ شب بی توجه می باشد و گاهاً زباله های شان را بسته بندی نمی کنند و آنها را پراکنده می کند و یا مشاهده شده است که عده ای زباله های خود را کنار مخازن شهرداری قرار می دهند که تمامی این ها باعث می شود نتنها جمع آوری پسماند ها مشکل تر شود بلکه چهره شهر زشت و آلوده می شود که در ادامه به قوانین راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم & ...

مجازات بوسیدن در انظار عمومی

مجازات بوسیدن در انظار عمومی مجازات بوسیدن در انظار عمومی به نوشته دادسرایار  در مقاله مجازات بوسیدن در انظار عمومی ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که چنانچه زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند  مرتکب اعمالی منافی عفت و یا روابط نامشروع شوند مشمول مجازات خواهند شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت تقبیل یا مضاجعه نیز در شمار رفتار ناپسند هستند که چنانچه متخلف مرتکب آن شود به شلاق محکوم می شود تا حداکثر ۹۹ ضربه قانونگذار در این مورد بیان کرد که چنانچه عمل با اکراه همراه باشد تنها برای اکراه کننده مجازات در نظر  گرفته خواهد شد  قانون مجازات بوسیدن می دانیم که جرم زنا به راحتی قابل اثبات نیست و حتی گاهی اثبات اینجا غیر ممکن می باشد و به همین دلیل قانونگذار دو راه برای اثبات فرمول ها در نظر گرفته است یکی آنکه فرد زنا کننده چهار مرتبه به جرم خود در دادگاه اقرار کند و دیگر آن که چهار مرد عاقل به دیدن آن دو شخص در حال زنا شهادت دهد توضیحاتی کاربردی در مورد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مجازات بوسیدن در انظار عمومی با توجه به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی باید بدانیم اعمال منافی عفت غیر از زنا چگونه اعمالی هستند که منظور از این اعمال هرگونه روابط جنسی می باشد که در نهایت به مواقعه منجر نشود . بنابراین اعمال منافی عفت غیر از زنا م ...

جرایم ورزشی

جرایم ورزشی جرایم ورزشی به نوشته دادسرایار  در مقاله جرایم ورزشی دنیای ورزش شاخه های فراوانی دارد و لازم است که شرایط برای پرورش جسمانی مساعد باشد چه پرورش جسمانی با سلامت روح و تربیت اخلاق ارتباط مستقیم دارد بنابراین باید ورزشکاران را نسبت به مقررات حاکم بر فعالیت های ورزشی و جرائم ورزشی و تخلفاتی که امکان دارد مرتکب شود آگاه سازیم چرا که باعث می‌شود ورزشگاه‌ها و میادین ورزش به مکان امنی تبدیل شود  عملیات ورزشی و حوادث ناشی از جرایم ورزشی: تا قبل از سال ۱۳۵۲ قانون از حوادث ناشی از عملیات ورزش سخنی به میان نیاورده بود و در این مورد ساکت بود و دادگاه‌ها در هر و دادگاه ها در هر پرونده و موردی حکم جداگانه و ویژه‌ای صادر می کردند که حتی گاهی آن احکام بسیار سنگین بودند اما در سال ۱۳۵۲ و پس از آن در سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی برای حوادث ناشی از عملیات ورزش حکم قرارداد وقانون دستخوش تغییرات و تحول در زمینه ورزش گردید و همین طور در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قانون گذار به این نکته توجه کرده است  و بیان کرده است که گاهی بعضی از رفتارها که در شرایط عادی جرم محسوب می شوند در بعضی از شرایط و بر طبق قوانین مستوجب مجازات نمی باشد اصل قانونی بودن جرایم ورزشی و مجازات ها می‌دانیم که اصل قانونی بودن جرایم و مج ...

نکات مهم وکالت

نکات مهم وکالت وکالت به نوشته دادسرایار  در مقاله نکات مهم وکالت معنای لغوی وکالت را می توان واگذار کردن دانست و همینطور اعتماد و تکیه بر دیگری اما در اصطلاح فقهی وکالت به این معنا می باشد که کاری را به شخصی واگذار کنیم و شخص دیگری را جانشین قرار دهیم معنای لغوی وکالت اعم و معنای اصطلاحی وکالت اخص میباشد به این گونه که درست است که در معنای لغوی وکالت به معنای انتخاب جانشین و واگذاری کاری به شخص دیگر می باشد اما در معنای اخص آن هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد و برای آن وکیل تعیین نمود مانند آنکه شخص زنده نمی تواند شخص دیگری را برای خواندن نماز هایش وکیل کند . وکالت عقدی می‌باشد که بین وکیل و موکل منعقد می شود و بدین معنا می باشد که وکیل متعهد می شود مورد وکالت را به جای موکل انجام دهد نکته ای که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که حدود وظایف و اختیارات وکیل توسط موکل تصریح شود و این بدان معنا می باشد که وکیل حق  تجاوز از آن حدود را ندارد  وکیل کیست به اشخاصی که پذیرفته شده از طرف کانون های وکلای دادگستری می باشند و پروانه وکالت دارند وکیل خوانده می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با آنها قرارداد منعقد کنند تا وکلای ایشان به جای آنها در دادگاهها و دادسراها و اداره های ثبت اسناد و املاک و غیره حاضر شوند و امور مورد وکالت ...

نکات مهم تنظیم قرارداد که باید بدانید

تنظیم قرارداد تنظیم قرارداد به نوشته دادسرایار  در مقاله تنظیم قرارداد قرارداد یک توافق میان دو یا چند نفر می باشد که آثار حقوقی دارد و متداول ترین راه جابجایی ثروت در جامعه می باشد نظر به اینکه قرارداد از توافق طرفین حاصل می‌شود حتماً نیاز به مکتوب بودن آن نیست بلکه می تواند شفاهی باشد و یا حتی با ابراز قصد و رساندن منظور از طریق اعمال و حرکات  شخص باشد به عنوان مثال می توان بیان کرد توقف راننده تاکسی و سوار شدن مسافر بیانگر انعقاد قرارداد حمل و نقل است بی آنکه کلمه ای نوشته شود و یا آنکه قراردادی نوشته شود و مستاجر آن را امضا کرده باشد و بدون آنکه موجر آن قرارداد را امضا کرده باشد کلید ملک را به مستاجر تحویل دهد نشان دهنده وقوع یک قرارداد می باشد پس می توان نتیجه گرفت اشخاص در طول روز قراردادهای زیادی را منعقد می کند که جدایی از شکل بیان و تنظیم آنها همگی اعتبار حقوق کاملاً یکسان دارد اما قراردادهایی که مهم می باشند باید به صورت کتبی منعقد شود تا از بروز اختلافات در آینده جلوگیری شود تا اثبات تحقق آنها در آینده آسان باشد و مورد قرارداد هیچ گونه ابهام و اختلافی نداشته باشد قرارداد مخلوق اراده طرفین است پس می توانیم با توافق خود قرارداد را به شکل دلخواه خلق کنیم چنانچه قرارداد مبهم باشد هم طرفین قرارداد دچار سوء تفاهم می شوند و همین که اگر در آینده طرف ...

احاله کیفری و نکات مهمی در مورد آن

احاله کیفری چیست احاله کیفری به نوشته دادسرایار  در مقاله احاله کیفری چیست احاله در لغت به این معنا می باشد که موضوعی را به شخص دیگری محول سازند که علم حقوق آن را به این معنی می داند که به موجب جرمی به خاطر مصالح خاص پرونده از دادگاه صلاحیت دار محل به دادگاه هم عرض دیگری  ارجاع داده خواهد شد احاله کیفری به دستور کدام مقام قضایی انجام خواهد شد احاله به دو صورت درون استانی و برون استانی می باشد که در هر دو حالت درخواست و موافقت مقامات  شرط می باشد پس دریافتیم که احاله پرونده امر ساده‌ای نمی باشد و موافقت رئیس دادگاه تجدید نظر استان و رئیس دیوان عالی کشور برای آن نیاز می باشد  احاله کیفری برون استانی چنانچه احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر درخواست شود می بایست این درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدا  باشد و دیوان عالی کشور  تایید کند  احاله کیفری درون استانی چنانچه برای احاله پرونده از یک حوزه قضایی به دیگر حوزه قضایی در همان استان درخواست شود درخواست باید از طرف رئیس حوزه قضایی مبدا باشد و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان موافقت کند چنانچه مواد ۶۲ به بعد آیین دادرسی کیفری مطالعه گردد این موضوع روشن می‌شود که این مواد اشعار به ممنوعیت احاله پرونده از دادگاه تجدید نظر استان ...

سلاح سرد چیست

سلاح سرد چیست سلاح سرد چیست به نوشته دادسرایار  در مقاله سلاح سرد چیست اگرچه شخص برای وارد آوردن خسارات ناشی از استفاده از سلاح سرد مستوجب قصاص و دیه می باشد اما استفاده از سلاح سرد به طور خاص مورد توجه قانونگذار نیست به همین دلیل طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد مطرح شد که سالهاست که انتظار تصویب آن را دارند ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرایمی را بیان کرده است که صدور حکم اجرای مجازات و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست در بند په همان ماده بیان می دارد که اگر شخص با استفاده از سلاح سرد مزاحمت ایجاد کند و یا قصد قدرت نمایی داشته باشد جرائم علیه ا عفت عمومی محسوب می شود . در آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از سلاح سرد تعریف مشخصی وجود دارد این آیین‌نامه در سال ۹۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده است و سلاح سرد را وسایل آلات و ادواتی می داند که برخلاف اسلحه های گرم در اثر استفاده صدا شعله و حرارت ایجاد نمی‌کند و اصابت آنها به بدن منجر به ایجاد پارگی خونریزی از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و در نهایت آسیب جسمی و روحی فوت می گردد قانون مجازات اسلامی نیز در رابطه با سلاح سرد سکوت نکرده است و آن را اینگونه تعریف کرده است که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اش ...

معامله معارض با قولنامه

معامله معارض با قولنامه معامله معارض قولنامه به نوشته دادسرایار  در مقاله قوانین معامله معارض با قولنامه در ابتدا بررسی می‌شود که هر قولنامه چه آثار و نتایجی به همراه دارد و در ادامه معامله معارض با قولنامه از دیدگاه علمای حقوق بررسی می شود تعریف و تشریح قولنامه استادان حقوق هر یک تعریف متفاوتی را راجع به قولنامه ارائه کرده‌اند دکتر لنگرودی در تعریف قولنامه بیان کرده است که قولنامه نوشته است غالباً عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی می باشد و استاد کاتوزیان در تعریف قولنامه گفته‌اند که در مواردی که خرید و فروش قصد معامله‌ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است قراردادی را می‌بندند و تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند سندی که در این باب تنظیم می‌شود و عده بیع و در زبان عرف قولنامه می باشد قولنامه در لغت از دو جزء قول و نامه تشکیل شده است که همانطور که از معنای آن بر می آید یعنی یک پیمان نوشته شده یا نامه‌ای که در آن یک تعهد قبول شده است بعد حبی نیز به این معنی است که فروشنده تعهد می‌کند تا زمانی که مبیع در اسناد رسمی ثبت نشده باشد مورد‌بی را به کس دیگری نفروشد و در مقابل خریدار نیز در رابطه با پرداختن ثمن مبیع قول و قرا ...