کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
اعسار از هزینه های دادرسی

اعسار از هزینه های دادرسی اعسار از هزینه های دادرسی موارد معافیت از هزینة دادرسی الف: دعوی نسبت به هزینة دادرسی: با کسی که مدعی است توانایی پرداخت هزینة دادرسی دعوای اصلی را ندارد و برای اثبات دعاوی خود دعوی اقامه کرده نمی‌توان برای دعوای اعسار او هزینه درخواست کرد. ب: بر اساس م ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینه: دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینة دادرسی برخوردار می‌باشد. بیشتر بخوانید:دادخواست چیست؟ البته بر معافیت دولت ونهادهای دولتی در پرداخت هزینة دادرسی ایراد گرفته‌اند که: اولاً: موجب نقض اصل دادرسی که لازمة آن هم طراز بودن و ترجیح ندادن اصحاب دعوا به یکدیگر است متزلزل می‌گردد. ثانیاً: مسئولین امر ممکن است به‌عنوان احتیاط و در مواقعی که می‌دانند دولت نیست دعاوی مطرح نمایند و به این عنوان به‌اصطلاح از خود سلب مسئولیت نمایند. هزینة دفتر هزینة دفتر مربوط به اقداماتی است که دفاتر دادگاهها (برحسب صلاحیتی که دارند) انجام می‌دهند. هزینة مطابقت رونوشت برابر با اصل برای هر صفحه دردادگاههای عمومی مطابق رویة دویست ۲۰۰ ریال می‌باشد. م ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معینه. بنابراین پیوستهای دادخواست به شرح فوق باید برابر ...

تعیین بهای خواسته

تعیین بهای خواسته تعیین بهای خواسته نحوه تعیین بهای خواسته تعیین خواسته و بهای آن از شرایط داد خواست تعیین داد خواست و بهای آن است مگر اینکه تعیین بهای داد خواست ممکن نباشد یا خواسته مالی باشد. در این خصوص خواهان تکلیف دارد که به‌طور دقیق و جزئی خواستة خود را مشخص کند. و اگر خواسته مالی است آنرا تقدیم نماید و البته نمی‌توان خواستة دعوی را احصا نمود، زیرا خواسته ممکن است مال اعم از منقول یا غیر منقول باشد. این یا منفعت باشد، و یا ممکن است زیان ناشی از ضمان قهری و جرم باشد، و به هر حال خواسته به تناسب نوع عناوین گوناگون داردکه بر حسب مورد می‌بایست نوع آن مشخص باشد. جهات لزوم تعیین بهای خواسته تعیین خواسته و بهای آن به جهات زیر دردادخواست ضروری و لازم است. ۱- در خصوص تعیین دادگاه صالح: به‌طور معمول و با توجه به دادگاههای عام رسیدگی به نخستین دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و انی اصل همراه با استثنائاتی است که از حوصلة بحث ما خارج است. بنابراین، با توجه به ق.آ.د.م جدید میزان خواسته در تعیین صلاحیت دادگاههای بدوی تأثیری ندارد. ۲- از جهت تعیین هزینة دادرسی: در مواردی که خواسته مالی است، آن مال تقدیم می‌شود تا بر اساس بهای آن هزینة دادرسی معین گردد و هزینة دادرسی بر اساس تعرفه‌ای است که وزارت دادرسی آن را تعیین می& ...

شرایط دادخواست

شرایط دادخواست شرایط دادخواست دادخواست اساس کار دادگاه رسیدگی به دعاوی می‌باشد. بنابراین چنانچه دادخواست با جامع شرایط آن تنظیم گردد، روال رسیدگی آسان‌تر می‌گردد و البته اصحاب دعوی نیز چنانچه شرایط دادخواست را رعایت کنند منتفع هستند. زیرا تکلیف دعوی زودتر روشن می‌گردد و به همین دلیل قانون قواعد شکلی دادخواست را به‌طور صریح تعیین نموده و برای عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر ضمانت اجرا قرار داده (البه جز در پاره‌ای از موارد که این ضمانت اجرا به‌صورت رد درخواست و و توقیف دادخواست می‌باشد) اینک شرایط لازم تنظیم دادخواست را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. مبحث اول: شرایط بدون ضمانت اجرای دادخواست منظور این است که برخی از شرایطی را که قانون آ.د.م. برای تنظیم دادخواست مقرر نموده یا فاقد ضمانت اجرا می‌باشد یعنی علیرغم و نقص قانونی دادخواست دادگاه مکلف است بر اساس همان دادخواست شروع به رسیدگی نماید.  تنظیم دادخواست به زبان فارسی زبان رسمی کشور زبان فارسی می‌باشد و قانون آ.د.م. هیچ اشاره‌ای نکرده که اگر دادخواست به زبان غیر فارسی نگارش شود تکلیف چیست؟ ولیکن می‌توان گفت که اگر دادخواستی به زبان بیگانه نگارش شود باید در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند از قبول آن خودداری نمایند، زیرا این حکم قانون است ...

دادخواست چیست؟

دادخواست چیست؟ دادخواست چیست؟ دادخواست به چه معناست؟تعریف دادخواست همانطور که می‌دانیم دادخواست در طرح دعاوی مدنی (حقوقی) نقش مهمی را ایفا می‌کند، چنانکه مراجع قضایی تا زمانی که دادخواست مطرح نشده، حق رسیدگی به دعوی را ندارد به عبارتی شروع رسیدگی محتاج به تنظیم و تقدیم دادخواست می‌باشد. اما ذکر این نکته ضروری است چنانچه دادخواست یا جامع شرایط آن تقدیم دادگاه شد از این پس دادگاه تکلیف دارد که به دعوی رسیدگی کند، (م ۳ قانون آ.د.م) و درصورت عدم رسیدگی مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شود و موجب تعقیب کیفری قانونی می‌شود. دادخواست منحصر به دادگاههای عمومی بدوی برای شروع دعوی نبوده و به صورت مختلف درزمانهای متفاوت در طول جریان دادرسی در قانون پیش بینی نشده: اعتراض به حکم غیابی – تجدید نظر خواهی حقوقی و همچنین فرجام خواهی، اعادة دادرسی و ورود ثالث و محتاج تقویم دادخواست می با شد و به طور اجمال می‌توان گفت که دادخواست از جمله بهترین اوراق قضایی می‌باشد به همین خاطر قانونگذار در تنظیم دادخواست حساسیت ویژه‌ای را در نظر گرفته و قوعد آمرانه‌ای را در این خصوص به نحوة تنظیم دادخواست اختصاص داده است. مع الوصف می‌توان به اختصار دادخواست را چنین تعریف کرد: دادخواست عبارت است از برگهای چاپی مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تهیه می&zw ...

فایده اظهار نامه

فایده اظهار نامه فایده اظهار نامه پیش از آنکه هر کس بخواهد حق خود را از طریق طرح دعوی حقوقی بوسیلة دادخواست مطالبه کند به عقیدة حقوقدانان بهتر است مطالبة حق خویش را از طریق ارسال اظهار نامه انجام دهد. همانگونه که مادة ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: «هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیلة اظهار نامه از دیگری مطالبه کند، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به وسیلة رسمی به وی برساند ضمن اظهر نامه توسط ادارة ثبت اسناد و یا دفتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.» همانگونه که قانونگذار مقرر فرموده هر شخص حقوقی یا حقیقی می‌تواند حق خود را که اعم است حقوق عینی و دینی را از طریق اظهار نامه درخواست نماید. مثلاً آقای الف شخص دلالی است که به آقای ب مراجعه می‌کند به او برای ساختمان مسکونی‌اش مشتری بیاورد و به مبلغ ده میلیون تومان به فرو شد و در قبال عملش مستحق دریافت دویست هزار تومان از بایع باشد و این امر انجام به این شرط که ثمن مبیع در دو مرحله یکی هنگام عقد قرار داد و دیگری یک ماه بعد هنگام تخلیه و انتقال سند در دفتر خانه پرداخت گردد و حق دلالی شخص الف نیز بر همین منوال می‌باشد و سپس او بعد از پرداخت کل ثمن، بایع مبلغ دوم دلا ...

ثبت اظهارنامه

ثبت اظهارنامه ثبت اظهارنامه  ابلاغ اظهار نامه بخش اول: از طریق دفاتر دادگاهها همانگونه که قبلاً بیان شد پس از خرید برگة اظهار نامه، هر گاه مخاطب یک نفر باشد سه برگ و در صورت تعدد مخاطب به تعداد هر نفر بیشتر یک ورقه اضافه خواهد شد. لهذا سپس تنظیم و تکمیل اظهار نامه به شرحی که گذشت به دفتر دادگاه ارائه که قاعدتاً دفترکل این مسئولیت را داشته که پس از ابطال تمبر به مبلغ ۱۰۰۰ ریال در دفتر ثبت اظهارنامه ثبت شده و شماره برای آن تعیین می‌گردد و مهر شده و سپس به واحد اجرائیات و در صورت عدم واحد مزبور به کلانتری محل ارائه که مأمور ابلاغ آن را به نشان مخاطب رسانده و نامبرده امضاء او را تصدیق نموده و سپس یک برگ به مخاطب ارائه می‌شود و دو برگ دیگر به دفتر دادگاه مسترد شده که اظهار کننده پس از طی ۱۰ الی ۱۵ روز می‌تواند به دفتر دادگاه مراجعه و جواب اظهار نامه را دریافت نماید. این توضیح سلسله روال اداری آن عادی می‌باشد، همانگونه که به‌طور عملی انجام شد، پس از تنظیم اظهار نامه و ابطال تمبر و ثبت آن در دفتر ثبت اظهار نامه به شکل دستی به واحد اجرائیات آورده و به همراة مأمور اجرا در همان روز به محل مورد نظر رفته و نامبرده حضور و اقدام به جواب اظهار نامه نموده است و متعاقباً در همان روز اظهارنامه به دفتر دادگاه ارجاع و نسخه‌ای که برای اظهار کننده بود دریاف ...

تنظیم اظهار نامه

تنظیم اظهار نامه چگونگی تنظیم اظهار نامه نحوه تنظیم اظهار نامه اظهار نامه برگة اظهار نامه، یک برگ چاپی که دارای رسم الخط مشخص و نوشتن مطالب در داخل آن به طریق مندرجی با داشتن جای خالی برای نوشتن موضوعات اظهار نامه تهیه شده است. برای یک نفر مخاطب سه نسخه و برای هر نفر اضافی یک نسخة اضافی خریداری می‌شود که این فرمهای چاپی از طریق حسابداری دادگستری طبق بند ۶- م ۳ وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲/ ۷۳ در مورد هزینه‌های دادرسی که مقرر می‌دارد «بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد ریال تعیین می‌گردد.» بفروش می‌رسد. مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده در قسمت ستون اول اظهار نامه باید مشخصات اظهار کننده همانگونه که مشخص است نوشته شود. این اظهار نامه اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی، که اشخاص حقیقی می‌توانند خود رأساً از طریق وکالت و یا نمایندگی اقدام به ارسال اظهار نامه نمایند. ولی اشخاص حقوقی از طریق واحد حقوقی یا نمایندة آن شخص حقوقی اقدام به این کار خواهد نمود اما در مورد اعلام مشخصات در اشخاص حقیقی، فقط به ذکر نام و نام خانوادگی افراد اکتفا می‌شود ونسبت به اشخاص حقوقی به نامی که به ثبت رسی ...

اظهار نامه چیست؟

اظهار نامه چیست؟ تعریف اظهار نامه وقتی می‌خواهیم چیزی را به‌طور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعداً بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته‌ایم، از اظهارنامهاستفاده می‌کنیم. همچنین وقتی می‌خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می‌کنیم. البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم. و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می‌دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می‌شود و به دارنده آن تسلیم می‌شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده‌ایم، وجه آن را از ما مطالبه می‌کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است) یا وقتی محلی را به‌طور امانت به کسی داده‌ایم و زمانی که می‌خواهیم پس بگیریم. به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال ۱۳۵۲) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از ۱۰ روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم ...

خرید کتاب قانون مدنی در تهران

خرید کتاب قانون مدنی در تهران خرید کتاب قانون مدنی در تهران   برای خرید کتاب قانون مدنی در تهران با شماره ۰۹۲۲۲۶۵۲۴۰۸ در ارتباط باشید. معرفی کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی قانون مدنی یکی از قوانینی می باشد که به طور گسترده به حقوق انسان ها و احکام و قواعد مختص آن ها می پردازد. هدف از این قانون تنظیم و کنترل روابط قراردادی و غیر قراردادی اشخاص جامعه است. ما در این متن به معرفی کتابی در باب قانون مدنی خواهیم پرداخت و جهت خرید کتاب قانون مدنی در شیراز شما را راهنمایی خواهیم کرد. کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی یکی از کتاب های مرتبط با قوانین مدنی است. این کتاب یکی از آثار برجسته پروفسور ناصر کاتوزیان محسوب می شود. این اثر برای فهم صحیح و درست متن قانون از شیوه‌ی تفسیر ماده به ماده مورد مطالعه قرار می گیرد که می توان گفت اغلب حقوقدانان به مطالعه آن پرداخته اند. از ویژگی های برتر این اثر می توان به ساده نویسی آن در عین جامعیت مطالب آن اشاره کرد که هر مخاطبی قادر به فهم آن می باشد. کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ویژگی های این کتاب(قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی) این کتاب قانون مدنی که اثر  دکتر ناصر کاتوزیان است، امروزه از جمله مهمترین و بهترین کتب حقوقی به شمار می آید. همچنین این کتاب از منابع بسیار خوب دانشگاهی محسوب می شود. در ادامه به مواردی خواهیم پرداخت که بیانگر ویژگ ...

وکیل تصادفات در شهرکرد

وکیل تصادفات در شهرکرد خداوردی حنیور قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس) وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) وکیل تصادفات در شهرکرد بهترین وکیل تصادفات در شهرکرد تعریف وکیل وکیل، فردی است که به موجب عقد (قرارداد) وکالت از طرف شخص دیگر برای انجام کاری، مامور می شود. در واقع وکیل به عنوان نمایندۀ شخص دیگر برای انجام کار خاصی، شناخته می شود. شخصی که وکیل را انتخاب نموده است، می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بیشتر بخوانید:وکیل تصادفات در تهران قرارداد وکالت قرارداد وکالت باید در چهارچوب قانون مدنی تنظیم گردد و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. وکالت یک عقد جایز است؛ یعنی در هر زمان می توان آن را فسخ نمود. همچنین مورد وکالت، باید کار یا کارهایی باشد که موکل، شخصا بتواند آنها را انجام دهد و مانع قانونی در مسیر انجام این امور وجود نداشته باشد. وکیل نیز باید اهلیت قانونی برای امور محوله را داشته باشد. برای انتخاب بهترین وکیل چه باید کرد؟ پرونده های قضایی در بسیاری از موارد دارای پیچیدگی هایی است که بدون داشتن آگاهی از قوانین، نمیتوان نتیجۀ مدنظر و دلخواه را بدست آورد. بنابراین توصیۀ اکید می شود که با گرفتن یک وکیل خوب، علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، بهترین نتیجۀ م ...