کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
وکیل انحصار وراثت در سنندج

وکیل انحصار وراثت در سنندج قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس) وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) آقای خداوردی حنیور وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است. قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است. وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات و  ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد! وکیل انحصار وراثت در سنندج بهترین وکیل انحصار وراثت در سنندج گرفتن المثنی انحصار وراثت چگونه است؟ هر کدام از ذی نفعان و ورثه می توانند با مراجعه به مرجع صادر کننده گواهی درخواست کپی برابر اصل کنند. آیا امکان اعتراض به گواهی انحصار وراثت وجود دارد؟ بله هر کسی که نسبت به به مفاد آن اعتراض داشته باشد بدون قید مدت می تواند نسبت به اعتراض اقدام نماید اگر کسی از متوفی طلب داشته ولی اسامی وراث را نمی داند، این امکان وجود دارد که برای اخذ گواهی اقدام نماید؟ بله اگر وراث گواهی را اخذ نکرده باشند هر ذی نفعی می تواند از شورای حل اختلاف با ذکر دلیل ، تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت برای فرد فوت شده کند. اگر یکی از وراث خارج از کشور باشد و مدارک هم نمی دهد چه باید کرد؟ این سوال پاسخ داده شد هرکدام از وراث می تواند به تنهایی ...

وکیل انحصار وراثت در قم

وکیل انحصار وراثت در قم قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) آقای خداوردی حنیور وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است. قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است. وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات و  ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد! وکیل انحصار وراثت در قم بهترین وکیل انحصار وراثت در قم گواهی انحصار وراثت چیست؟ گواهی است که توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی صادر می شود و در آن ورثه میزان سهم الارث آن مشخص می شود. آثار داشتن گواهی حصر وراثت چیست؟ ورثه یا هر ذی نفعی برای برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، بانک ها و … نیازمند گواهی مذکور است. بنابراین اگر انحصار وراثت نکنیم امکان تقسیم و یا انتقال ترکه و مراجعه به ادارات دولتی بانک ها نیست.  مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت چیست؟ گواهی فوت متوفی که از سال ۹۵ در بعضی استان ها از جمله تهران به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه درخواست گواهی فوت اخذ می شود. استشهادیه محضری شناسنامه متوفی عقدنامه یا رونوشت شناسنامه وراث احیاناً وصیت نامه رسمی شخص فوت شده برگه استشهادیه محضری ح ...

وکیل انحصار وراثت در قزوین

وکیل انحصار وراثت در قزوین قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) آقای خداوردی حنیور وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است. قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است. وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات و  ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد! بهترین وکیل انحصار وراثت در قزوین مانگونه که در ماده‌ی ۳۶۷ قانون امور حسبی آمده است، در کلیه‌ی مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است، می‌تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت صادره در موردی که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است هم اعتراض کند. اعتراض از جانب اشخاص محجور نظیر صغیر و مجنون، و نیز اشخاص غایب نیز ممکن است. البته به صورت کلی پس از نصب قیم برای اشخاص محجور، کلیه‌ی امور حقوقی آنان توسط قیم انجام می‌شود. به صورتی ویژه، در ماده‌ی ۳۶۸ قانون امور حسبی آمده است که مادامی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار وراثت ...

وکیل انحصار وراثت در زاهدان

وکیل انحصار وراثت در زاهدان قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت/جهرم وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) آقای خداوردی حنیور وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است. قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است. وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات و  ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد! وکیل انحصار وراثت در زاهدان بهترین وکیل انحصار وراثت در زاهدان  به موجب ماده‌ی ۸۷۸ قانون مدنی، هرگاه در حین فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد، تقسیم ترکه صورت نمی‌پذیرد تا تکلیف جنین روشن شود. بنابراین اگر جنین در صورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن ورثه‌ی دیگر شود، دادگاه از تقسیم ماترک خودداری خواهد کرد. به عنوان مثال چنانچه متوفی تنها یک پسر جنین و دو خواهر داشته باشد، با توجه به آنکه فرزند از طبقه‌ی اول، وراث طبقه‌ی دوم یعنی دو خواهر را از ارث محروم می‌کند، لذا دادگاه تا تعیین تکلیف راجع به آن جنین، از تقسیم ترکه خودداری می‌نماید. البته اگر جنین مانع از ارث بردن ورثه‌ی دیگر نباشد، مانند آنکه متوفی دارای دو پسر باشد که یکی از آن دو، حین فوت مورث جنین است، در این صورت دادگاه طبق ماده‌ ی ۸۷۸ قانون مدنی، معادل سهم دو پسر را ...

وکیل انحصار وراثت در سمنان

وکیل انحصار وراثت در سمنان وکیل انحصار وراثت در سمنان وکیل انحصار وراثت در سمنان وکیل انحصار وراثت یک وکیل پایه یک دادگستری است که با اخذ وکالت از هریک از اشخاصی که حق درخواست گواهی انحصار وراثت دارند، در شورای حل اختلاف اقدام به ارائه‌ی ادله و پیگیری ضوابط مقرر در قانون نموده تا از این راه گواهی مزبور توسط مرجع صالح صادر شود و ورثه بتوانند از آن گواهی استفاده کنند. با توجه به وجود برخی پیچیدگی‌ها در این خصوص، استفاده از وکیل انحصار وراثت در این میان باعث تسریع در روند پیگیری پرونده می‌شود و از بروز اشکالات دادرسی و همچنین اطاله‌ی روند صدور حکم جلوگیری می‌کند. برای پاسخ به این سوال که وکیل انحصار وراثت کیست، ابتدا بهتر است مفهوم انحصار وراثت روشن شود. مهم‌ترین مواد قانونی که به بحث ما در این زمینه مربوط می‌شود و طبیعتاً وکیل انحصار وراثت می‌بایست آشنایی کامل با آن داشته باشد، عبارتند از: مواد ۳۶۰ به بعد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و بند «ت» ماده‌ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که در این نوشتار به هریک اشاراتی می‌شود. بعد از فوت یک فرد، علی الاصول پس از پرداخت بدهی‌هایش، ماترک وی، یعنی اموالی که از وی باقی مانده است، میان ورثه‌ی متوفی تقسیم می‌شود. تقسیم ترکه همانطور که گفتیم، مستلزم پرداخت یکسری از دیون و واجبات مالی شخص متوفی است.  برای تقسیم ماترک نیاز است که کلیه‌ی ورثه‌ی مت ...

وکیل انحصار وراثت در زنجان

وکیل انحصار وراثت در زنجان وکیل انحصار وراثت در زنجان وکیل انحصار وراثت در زنجان مهمترین موضوع در تخصص وکیل انحصار وراثت، شناسایی طبقات و درجات ارث است. با بهره گیری از وکیل انحصار وراثت، می توان به راحتی امور راجع به انحصار وراثت را در دادگاه انجام داد. در سهم الارث طبقات مختلف ارث، مواد ۹۰۶ قانون مدنی به بعد منبع قانونی هستند. طبقه ی اول عبارت است از از پدر و مادر و فرزندان و اولاد فرزندان. اگر شخص متوفی اولاد یا اولاد اولادی از هر درجه نداشته باشد، هر یک از پدر و مادر او در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر وی هر دو زنده باشند مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث می برد. اگر شخص متوفی پدر و مادری نداشته باشد و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه ی متوفی به این طریق تقسیم می شود: اگر تنها یک فرزند موجود باشد، خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد؛ اگر فرزندان متعدد باشند ولی همگی پسر یا همگی دختر باشند، ترکه ی متوفی بین آنها به نسبت مساوی تقسیم می شود؛ اگر فرزندان متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی از آن ها دختر باشد، پسر دو برابر دختر ارث می برد. باید گفت که با وجود فرزند، فرزندان او ارث نخواهند برد. یعنی هر گاه فرد متوفی (مورِث) اولاد داشته باشد گرچه یک نفر، اولاد فرزند او ارث نمی برند. راجع به سهم الارث طبقه ی دوم باید گفت که هر گاه برای میت وارث طبقه ی اولی موجو ...

وکیل انحصار وراثت در اهواز

وکیل انحصار وراثت در اهواز وکیل انحصار وراثت در اهواز وکیل انحصار وراثت در اهواز ممکن است شخصی هم به واسطه ی نسب وهم به واسطه ی سبب، خویشاوند شخص متوفی باشد. در این صورت وی به جهت هر دوی آن موجبات، ارث خواهد برد. در فرض جمع دو نسب نیز، به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر این که بعضی از آن ها مانع دیگری باشد. یعنی طبقات یا درجات ارث رعایت نشود که توضیح آن در ادامه خواهد آمد. آیا پس از موت شخص مورث، تمامی اموال وی به ارث می رسد؟ خیر؛ پیش از هر چیز از ماترک شخص متوفی، مخارج کفن و دفن او برداشت می شود. سپس از مقدار باقی مانده، دیون فرد متوفی پرداخت می شود تا حقوق بستان کاران رعایت شود. پس از این، واجبات مالی شخص متوفی نظیر خمس و زکات و حج او در صورت استطاعت پرداخت می شود. پس از این، ماترک خالص باقی می ماند که از ماترک خالص، یک سوم آن مربوط به وصیت است. در واقع شخص متوفی، می توانسته است تا یک سوم ماترک خالص خود را وصیت کند. آن دو سوم باقی مانده، مشمول احکام ارث خواهد شد. البته چنانچه شخصی وصیتی نکرده باشد، تمام آن ماترک خالص به عنوان میراث به وارثان منتقل می شود. بنابراین چنانچه این ترتیب ها رعایت نشود و دیون بستان کاران پرداخت نشود، هر یک از وارثان به نسبت سهم الارث خود در برابر بستان کاران مسؤول است و باید آن را ادا کند. استفاده از وکیل انحصار وراثت مسلط بر مباحث ارث، می تواند  ضامن ...

وکیل انحصار وراثت در مشهد

وکیل انحصار وراثت در مشهد وکیل انحصار وراثت در مشهد وکیل انحصار وراثت در مشهد موضوع کاری وکیل انحصار وراثت پیوند تنگاتنگی با مبحث ارث دارد و لذا پیش از شروع بحث راجع به وکیل انحصار وراثت، می بایست راجع به ارث و احکام آن صحبت کرد. احکام ارث اساساً در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ ذکر شده اس ت و لذا منبع اصلی برای کار وکیل انحصار وراثت است. از دیگر قوانین مورد تخصص وکیل انحصار وراثت، قانون امور حسبی است که برخی از احکام مربوط به ارث را در خود جای داده است. اکنون در نوشتار پیش رو، طبق مقررات قانونی موجود، به طرح مباحث ارث می پردازیم و در خلال بحث ارث و وکیل انحصار وراثت، به مناسبت به بحث وصیت نیز اشاره می کنیم. ارث از جمله ی امور حسبی است که احکام متعددی در فقه و قانون ایران از خود به جای گذاشته است. مبحث ارث بعضاً دارای اختلافات شدیدی میان صاحب نظران، فقها و حقوقدانان است. آگاهی از مقررات ارث می تواند ضامن روابط صحیح میان وارثان باشد و از بروز اختلافات احتمالی میان انان جلوگیری کند. خصوصاً اینکه موضوع ارث با موضوع وصیت نیز ارتباط تنگاتنگ دارد و وصیت خود ممکن است بسیار اختلاف برانگیز باشد. بنابراین استفاده از دانش حقوقی وکیل انحصار وراثت می تواند تا حد زیادی کارگشا باشد. ارث به واسطه ی فوت شخص مورث به وجود می آید و آثار خود را بار می کند. پس سه شرط برای تحقق ارث وجود دارد: ۱ – موت حقیقی یا ...

وکیل انحصار وراثت در بجنورد

وکیل انحصار وراثت در بجنورد وکیل انحصار وراثت در بجنورد وکیل انحصار وراثت در بجنورد ز جمله مسائل مهم در خصوص انحصار وراثت چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است.در این نوشتار سعی بر آین شده که به تمامی سوالات شما عزیزان در خصوص اخذ گواهی انحصار وراثت و مراتب حقوقی ان پاسخ داده شود . فوت یکی از بستگان نزدیک عموما آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک وی و میزان سهم و حقوق وراث  را بدنبال دارد. موضوعی که در جامعه امروزی بسیار رواج دارد و شاهد دعاوی حقوقی و آثار ان هستیم. تعریف انحصار وراثت : انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح. به بیان ساده تر یعنی بعد از اینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند. در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردداما ابتدا باید وارث بودن و سهم الارث هر یک از وراث به طور مشخص  در دادگاه بررسی و اثبات گردد. بنابراین دادگاه پس از بررسی مراتب حقوقی لازم در خصوص وراث ، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار وراث و اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. مزایای اخذ وکیل در خصوص انحصار وراثت : اگر مراتب حقوقی اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وکیل متخصص در این امر پیش برود، وکیل میتواند اموال متوفی را که ناشناخته می باشد معرفی و میزان سهم هر یک از وراث را ...

وکیل انحصار وراثت در بیرجند

وکیل انحصار وراثت در بیرجند وکیل انحصار وراثت در بیرجند  وکیل انحصار وراثت در بیرجند وکلا امروز در پرونده های مختلفی کار وکالت را انجام می دهند. در واقع ممکن است یک وکیل پایه دادگستری تمامی پرونده های مالیاتی و حقوقی و خانواده را انجام دهد . وکیــــل انحصــار وراثت در واقع وکیلی است کاملا بصورت تخصصی و حرفه ای به وکالت پرونده های انحصار وراثت می پردازد و به تمام ریزترین قوانین آن اشراف کامل دارد. چرا وکیــــــــل انحصــار وراثت ؟ مال دنیا و تقسیم ارث برای بازماندگان معمولا با درگیری ها و تنش هایی همراه است که با داشتن یک وکیــــل انحصار وراثت شما از این تنش ها و کنش های قوم و خویشی بدور می شوید . همواره مشاوره با وکـــیل انحصــــار وراثت میتواند راهگشا امور باشد و در صورت نیاز با توافق طرفین امکان انتخاب وکیل برای انحصار وراثت به صورت تخصصی میسر می باشد تا تمام روند رسیدگی به پرونده را انجام داده و در کوتاهترین ترین زمان ممکن سهم هر شخص را توسط دادگاه تعیین و واصل نماید. مولفه هایی برای انتخاب یک وکیل خوب انحصار وراثت کدامند؟ موضوع کاری وکیـــل انحصار وراثت پیوند تنگاتنگی با مبحث ارث دارد و لذا به وکیـــــل انحصار وراثت، می بایست راجع به ارث و احکام آن اشراف کامل داشته باشد.. احکام ارث اساساً در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ ذکر شده است و لذا منبع اصلی برای کار وکیل انحـــصار وراثت است. ...