کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
وکیل انحصار وراثت در شهرکرد

وکیل انحصار وراثت در شهرکرد وکیل انحصار وراثت در شهرکرد  وکیل انحصار وراثت در شهرکرد وکیل انحصار وراثت آیا شما به وکیل متخصص در امور انحصار وراثت نیاز دارید؟ آیا مراتب حقوقی دعاوی مربوط به انحصار وراثت را می دانید؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد دعاوی انحصار وراثت اطلاع دارید؟ مقاله ی حاضرکه توسط دفتر وکالت حسین پور برای شما عزیزان به رشته تحریر درآمده است در خصوص وکیل متخصص درامور انحصار وراثت می باشد.از جمله مسائل مهم در خصوص انحصار وراثت چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است. فوت یكی از بستگان نزدیك عموما آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را بدنبال دارد. موضوعی كه در جامعه امروزی بسیار رواج دارد و شاهد دعاوی حقوقی و آثار آن هستیم. تعریف انحصار وراثت : انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح. به بیان ساده تر یعنی بعد ازاینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند. در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردداما ابتدا باید وارث بودن و سهم الارث هر یک از وراث به طور مشخص در دادگاه بررسی و اثبات گردد. بنابراین دادگاه پس از بررسی مراتب حقوقی لازم در خصوص وراث ، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار وراث واشخاص ذینفع قرار ...

وکیل انحصار وراثت در تهران

وکیل انحصار وراثت در تهران وکیل انحصار وراثت در تهران  وکیل انحصار وراثت در تهران مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت را توضیح بفرمایید : پاسخ وکیل انحصار وراثت ۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی : پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است . ۲- استشهادیه محضری : اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود . ۳-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند . ۴-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست . ۵-دادخواست : پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار ور ...

وکیل انحصار وراثت در ایلام

وکیل انحصار وراثت در ایلام وکیل انحصار وراثت در ایلام  وکیل انحصار وراثت در ایلام اعتراض به گواهی انحصار وراثت ممکن است یکی از ورثه بدون اطلاع سایرین یا تعدادی از وراث، برای گرفتن گواهی انحصار وراثت اقدام کند و نام آنها را در گواهی نیاورد، در این صورت بدون قید مدت، وراثی که نامشان در گواهی انحصار وراثت نیامده است، می تواند به مرجع صادرکننده گواهی مراجعه و درخواست اعتراض به آن گواهی صادر شده را به همراه مدارک مُثبت ادعای خود ثبت نمایند تا مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد تا گواهی جدیدی صادر شود.  گرفتن گواهی انحصار وراثت توسط طلبکاران متوفی ممکن است وراث که از بدهکار بودن متوفی اطلاع داشته و ترس این را دارند که اموال متوفی برای بدهی توقیف شود نسبت به گرفتن گواهی انحصار وراثت اقدام نکنند، در این صورت طلبکاران متوفی با داشتن اسناد مُثبت طلب خود می توانند به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه و درخواست گواهی حصر وراثت کنند. تا پس از استعلام از ثبت احوال اطلاعات وراث مشخص و فرایند آگهی آن انجام شود که پس از گذشت مدت یک ماهه، گواهی صادر شده و به اطلاع وراث متوفی نیز می رسد و طلبکاران با گواهی مزبور می توانند دعوای مطالبه طلب خود را به طرفیت از وراث در مرجع قضایی صالح مطرح کنند.  وراث مجاز برای گرفتن گواهی انحصار وراثت قانون طبقات ارث را به سه دسته و چندین درجه طبقه بندی کرده است، که ب ...

وکیل انحصار وراثت در کرج

وکیل انحصار وراثت در کرج وکیل انحصار وراثت در کرج بیشتر بخوانید: وکیل در کرج  وکیل انحصار وراثت در کرج در جوامع قدیم که فاقد پیچیدگی جوامع کنونی بود، شناسایی مرگ و تولد اشخاص به راحتی امکانپذیر بود. اما به تدریج که جوامع انسانی از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده درآمدند، روابط و مناسبات اجتماعی نیز تغییر کرد و شناسایی افراد از حیث نسب و کنیه دشوار گردید. قوانین اسناد را جایگزین شهادت اشخاص قرار دادند و تولد و ازدواج و مرگ افراد را از طریق اسناد معتبر دانستند. به همین منظور شناسنامه برای تولد افراد و عقدنامه ازدواج برای نکاح آنان و گواهی فوت و ابطال شناسنامه برای شناسایی مرگ و گواهی انحصار وراثت برای تصدیق فوت و مشخص نمودن وراث حین الفوت، به عنوان اسناد معتبر مورد پذیرش قرار گرفت. در جوامع کنونی انسانها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل بسیار می باشند و آثار حقوقی بر روابط موجود میان آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز ادامه دارد. به این شکل که هر گاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. تعریف گواهی انحصار وراثت گواهی انحصار وراثت یا تصدیق انحصار وراثت، سندی است رسمی که به موجب آن تاریخ دقیق مرگ متوفی و همچنین اشخاصی که ورثه وی شناخته می شوند، د ...

وکیل انحصار وراثت در اردبیل

وکیل انحصار وراثت در اردبیل وکیل انحصار وراثت در اردبیل  وکیل انحصار وراثت در اردبیل پس از فوت شخص، وراث ایشان می بایست نسبت به گرفتن گواهی حصر وراثت به منظور تعیین ورثه متوفی در جهت تقسیم ماترک یا اموال بجا مانده و یا پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم الارث اقدام نمایند. البته مشاهده شده است که شخصی پس از گذشت ۱۰ سال از فوتش، وراثش برای گرفتن گواهی حصر وراثت اقدام می کند که این نشان دهنده این است که گرفتن گواهی حصر وراثت توسط وراث مشمول مرور زمان نخواهد شد. البته ممکن است با توجه به تغییرات قانونی، موجبی بر پرداخت بیشتر مالیات بر ارث توسط وراث شود.  برای گرفتن گواهی انحصار وراثت کجا بریم وراث بایست برای انجام امور مرتبط با گرفتن گواهی حصر وراثت به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند؛ البته دادخواستی مطرح نمی شود بلکه گرفتن گواهی حصر وراثت صرفاً درخواست است که می تواند از سوی هر یک از وراث تقاضا شود. چه مدارکی برای گرفتن گواهی حصر وراثت ضروری است پیش از مراجعه وراث به شورای حل اختلاف بهتر است مدارکی را تهیه نمایید تا از اطاله زمان شما پیشگیری شود. این مدارک به شرح زیر است: گواهی فوت صادره از بیمارستان یا ثبت احوال محل استشهادیه رسمی؛ سه نفر گواهی می نمایند که وراث چه کسانی هستند. شناسنامه باطل شده متوفی عقد نامه یا رونوشت آن در صورتی که همسر متوف ...

وکیل انحصار وراثت در ارومیه

وکیل انحصار وراثت در ارومیه وکیل انحصار وراثت در ارومیه وکیل انحصار وراثت در ارومیه وکیل انحصار وراثت فردی است که با آگاهی کامل به قانون امور حسبی مراحل ساده برای صدور گواهی انحصار وراثت از ساده ترین تا پیچیده ترین جزییات آن را میداند و به حسب تجربه خوب در این زمینه، میانبرترین راه را جهت دریافت گواهی انحصار وراثت طی میکند. برای آنکه ارث، توسط ورثه دریافت شود در ابتدا باید وارثیت آنان تایید و در ادامه سهم الارث آنان نیز معین شود. وکیل ارثیه می تواند کلیه خدماتی که مرتبط با تقسیم ترکه، کارهای مربوط به میراث و اموال متوفی است را بررسی کند و انجام دهد. بعضا پیش آمده است که وراث از لحاظ عاطفی توانایی انجام امور فوق را ندارند و وکیل ارثیه این کارها را به جای ایشان و در صحت و سلامت انجام میدهد. با انجام مراحل فوق مسئله انحصار وراثت به دادگاه ارجاع داده می شود و دادگاه با صدور گواهی انحصار وراثت سهم الارث هر فرد را مشخص می کند. در صورت بروز هرگونه مشکل در بین ورثه در ارتباط با مسئله انحصار وراثت می توان با دخالت وکیل ارث  یا وکیل انحصار وراثت نسبت به رفع این مسائل اقدام کرد. مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت / حصر وراثت: – شناسنامه و گواهی فوت متوفی : پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اص ...

وکیل انحصار وراثت در تبریز

وکیل انحصار وراثت در تبریز وکیل انحصار وراثت در تبریز  وکیل انحصار وراثت در تبریز با پیشرفته شدن جوامع و افزایش تعداد جمعیت انسان ها، مسئله ی شناسایی مرگ و تولد افراد تبدیل به یک معضل اجتماعی شد. به همین منظور برای حل چنین چالشی تدابیری اندیشیده شد. همچون  : شناسنامه برای تولد اشخاص گواهی فوت و ابطال شناسنامه برای شناسایی مرگ گواهی انحصار وراثت برای تصدیق فوت وکیل انحصار وراثت می تواند به افرادی که آگاهی کاملی در رابطه با موضوعات مربوط به ارث و میراث ندارند کمک کند. تا در مسیر احقاق حقوق خود به درستی قدم بردارند. برخی از افراد انسان را موجودی میدانند که تنها در زمان حیات خود با دیگران تعاملات حقوقی دارد. اما بر خلاف تصور آنها تعاملات حقوقی و آثار این تعاملات پس مرگ انسان نیز با به جا ماندن ارث از او ادامه دارد . وکیل انحصار وراثت فردی است مهارت و تجربه ی کافی. در حل و فصل پرونده های وراثتی متبحراست . بدون انکه کشمکش و تنش بین وراث یک فرد پس از مرگ بوجود اید، برای تخصیص ارث و جلوگیری از تضییع حقوق افراد، تلاش میکند. گواهی انحصار وراثت گواهی انحصار وراثت، نوعی از اسناد قانونی محسوب میشود . در آن تاریخ مرگ متوفی معین شده .  همچنین وراث ( ورثه های فرد مرده) را مشخص میکند. در این سند تمام ارکان حکومت به وسیله سند مزبور، وراث انحصاری شخص متوفی به رسمیت شناخته میشود. توجه داشته باشید که ...

وکیل تجاوز در بوشهر

وکیل تجاوز در بوشهر وکیل تجاوز در بوشهر  وکیل تجاوز در بوشهر جاوز به عنف به دختری که به سن قانونی نرسیده است. لازم به ذکر است که فریب و اغفال دختری که به سن قانونی نرسیده است، در حکم تجاوز به عنف محسوب می شود. سن قانونی چه سنی است؟ بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۱۳ که مرتبط با رشد متعاملین می باشد: ” افرادی که سن آن ها به ۱۸ سال شمسی کامل و تمام رسیده است، دادگاه ها و دفاتر اسناد رسمی به عنوان فردی رشید و بالغ مورد قبول واقع می شوند. مگر آن که فردی مدعی العموم بتواند خلاف این موضوع را در دادگاه ثابت نماید “. به موجب ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی/ بخش دیات/ مبحث سیزدهم : هنگامی که ازاله بکارت غیر همسر از طریق نزدیکی و یا از هر طریق دیگری بدون رضایت دختر و تحت عنوان تجاوز به عنف صورت بگیرد، ضمان مهر المثل را به دنبال خواهد داشت. ازاله بکارت به چه معناست؟ از بین رفتن دوشیزگی دختران باکره؛ عمل جنسی که در نهایت به پاره شدن پرده بکارت دختران باکره بینجامد. پرده بکارت قسمت خارجی اندام جنسی زنان می باشد که دقیقا در ورودی واژن آن ها مستقر است. این بافت بسیار نازک بوده و جنسی مخاطی دارد که غالبا در اولین رابطه جنسی پاره می شود. وکیل تجاوز در بوشهر ضمان مهر المثل به چه معناست؟ اگر مردی به زور و بدون رضایت دختری که با وی رابطه زوجیت ندارد، تجاوز به عنف کرده و موجب ازاله بکارت وی شود، با ...

وکیل تجاوز در بندرعباس

وکیل تجاوز در بندرعباس وکیل تجاوز در بندرعباس  وکیل تجاوز در بندرعباس امروزه به وفور عبارت تجاوز به عنف را در مجله ها، روزنامه ها و حتی در سر خط مهم ترین اخبار روز دیده و شنیده اید. این اخبار باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه شده و بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است. تجاوز به عنف گونه ای از انحرافات جنسی رایج در جامعه می باشد. در این نوع از روابط شخص به دلیل نا توانی در رفع نیازهای جنسی خود به صورت شرعی و قانونی، به استفاده از زور روی آورده و طرف مقابل را بدون کسب رضایت وی مورد تعرض قرار می دهد. در ادامه به بررسی این معضل بزرگ اجتماعی، انواع، قوانین و مجازات آن خواهیم پرداخت. تجاوز تجاوز که نوعی خشونت جنسی مختوم به آمیزش جنسی می باشد، عبارت است از برقراری رابطه جنسی با فردی که هیچ گونه رضایتی به انجام این کار ندارد. این کار نه تنها حمله ای به جسم و روح فرد محسوب می شود، بلکه آسیبی بسیار عمیق به روح و روان وی وارد می کند. شخصی که مرتکب عمل تجاوز می شود را اصطلاحا تجاوز گر می نامند. تفاوت تجاوز جنسی و رابطه نا مشروع خود خواسته در چیست؟ وادار کردن فردی از طریق ضرب و جرح، اعمال خشونت و تهدید به عمل بزهکارانه به بر قراری رابطه جنسی و یا وادار کردن وی به تحمل عمل جنسی قابل مقایسه با نزدیکی را تجاوز جنسی می گویند. این در حالی است که رابطه نا مشروع خود خواسته، مهم ترین نوع رابطه ...

وکیل تجاوز در اصفهان

وکیل تجاوز در اصفهان وکیل تجاوز در اصفهان وکیل تجاوز در اصفهان  نظر قانون مجازات اسلامی در خصوص تجاوز چیست؟ تجاوز جنسی به معنای اعم از منظر حقوقی و روانشناسی دارای ابعاد گسترده و متنوعی است به نحوی که آن را به اقسام و درجات متعددی مانند سوءاستفاده جنسی، تهاجم جنسی، تعرض جنسی و در شدیدترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی به معنای اخص تقسیم کرده‌اند. لازم ذکر است که قربانیان تجاوز صرفاً زنان و دختران نبوده و می‌تواند شامل کودکان و پسران و حتی مردان نیز باشد، البته بر اساس آمار رسمی و غیررسمی زنان و دختران بیشتر قربانی اینگونه جرائم جنسی بوده‌اند لذا در ادامه محور مباحث بیشتر بر نوع اخیر تجاوز جنسی خواهد بود. مجازات‌های در نظر گرفته شده برای موضوع تجاوز و آزار جنسی چیست؟ در قانون مجازات اسلامی واژه تجاوز مستقیماً به کار نرفته است ولی می‌توان گفت در مواد و تبصره‌هایی به آن اشاره و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است که قبل از اشاره به آنها ذکر این توضیح لازم بنظر می‌رسد: در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه جنسی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی جرم انگاری شده است و به رابطه غیرمشروع مادون زنا (در صورتی که دخول انجام نگرفته باشد) و زنا (در صورتی که دخول انجام گرفته باشد) تقسیم شده است. در قانون مجازات اسلامی برای زنای به عُنف (همراه با اجبار و اکراه) که مصداق بارز تجاوز جنسی است مجازات سختگیرانه ای ...