کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
گواهی پایان کار چیست و نحوه مطالبه آن به چه صورت است

گواهی پایان کار چیست و نحوه مطالبه آن به چه صورت است به نوشته دادسرایار  در مقاله  گواهی پایان کار چیست و نحوه مطالبه آن به چه صورت است دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52   گواهی پایان کار چیست گواهی پایان کار در حقیقت مدرک اتمام عملیات ساختمانی است و آن، مدرکی است که پس از پايان کا  رهای  ساختمانی بر پایه درخواست صاحب ساختمان یا وکیل او به وسیله شهرداری بر اساس نداشتن تخلف ساختمانی ونداشتن بدهی وقرض ساختمانی به شهرداری صادر می شود  مدر ک اتمام کار ساختمانی در حقیقت اثبات کننده ی تمام شدن کارهای ساختمانی ومطابقت سا زنده با مقررات شهرسازی می باشد اتمام کارهای ساختمانی در حقیقت باید به وسیله صاحب رسمی ملک ودارایی انجام گیرد  ولی در باره ساختمان هایی که از روش قرارداد وتعهد نامه شراکت در ساخت انجام گرفته است به طور طبیعی سازنده ساختمان به وسیله وکالت نامه کاری که از صاحب ملک دارد مبادرت به گرفتن مدرک اتمام کار ساختمانی می‌کند در پاره ای از امور امکان دارد که شهرداری به علت های غیر موجه  از صادر کردن مدرک اتمام کار خودداری کند که در این موقع  صاحب حق ،می تواند تقاضای گرفتن اتمام کار ساختمانی را باوادار کردن  ومجبور کردن شهر داری   از دادگاه بخواهد. طرفین دعوی خواهان ...

مطالبه ارز خارجی

مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه به نوشته دادسرایار  در مقاله  مطالبه ارز خارجی دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 بعضی مواقع احتمال دارد در قرارداد که بین دوطرف بسته می شود یکی از آن ها تعهد کند که پول قرارداد را با ارز خارجی بپردازند در اغلب اوقات رخ می دهد که یک شرکت یا یک شخص ایرانی با یک شرکت یا شخصی خارجی قرار دادوتعهدی رانسبت به یکدیگر می بندند ،  و پول  پرداخت قرارداد را بر پایه ارز خارجی به عنوان مثال یوان چین یا دلارو.. انتخاب می کنند و به این مبلغ که  بر اساس وجه رایج کشور ایران و  زیر نظر بانک مرکزی تهیه نمی گردد پول خارجی  گفته می شود مثل دلار، یورو، یوآن، و...  بابت گرفتن پول خارجی احتیاج است که آن پول هم  برابر پول متداول ومتعارف ایران ایران اندازه گردد ودر ردیف خواسته قید شود.  می توان ارز خارجی را در دادخواست مورد تقاضا قرار داد  و تسلیم آن از نظر میزان شایستگی دادگاه، و مبلغ ابطال تمبر  باید با زمان گرفتن قیمت دولتی  در وقت تسلیم دادخواست باشد، در دعاوی تقاضا و خواستن پول خارجی خواهان شخصی است که آن پول باید به او تحویل داده شود  و هم چنین خوانده  شخصی است که مطابق قرارداد تعهد به دادن پول کرده است  و همین‌طور دادگاه صلاحیت دار ...

مطالبه وجه در قرارداد

نگاهی به موضوع ثمن و مطالبه وجه در قرارداد در معاملات از منظر حقوقی به نوشته دادسرایار  در مقاله مطالبه وجه در قرارداد دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 عقود و معاملات وقراردادها عقد کلمه ایست عربی و جمع عقد است و در لغت به معنای بستن می باشد و اصطلاحاً چنان که ماده 183قانون مدنی عنوان داشته است عقد عبارت است از این که یک چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري نمایند و مورد قبول آنها باشد معنی لغوي آن ا ست که در اثر انعقاد عقد بین دو نفر، رابطۀ حقوقی ایجاد می شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می سازد.. عقود بر دو دسته اند: عقود معینه- که عقودي هستند که از قدیم بین افراد متداول بوده و  در شرع قواعد آن مشخص است و داراي مورد و آثار و احکام مخصوصی هستند و هر یک از آن ها  به اسم خاصی نامیده میشود مانند: بیع، اجاره، رهن، ودیعه، عاریه و امثال آن. عقود غیر معینه- و آنها عقودي هستند که در قالب هیچ یک از عقود معینه در نمی آیند و طرفین عقد باید موردی و برحسب نیاز و هم چنین شروطی را که در نظر دارند در ضمن عقد قرار دهند و داراي نام مخصوصی نمی باشند که  به آنها قرار داد نیز می گویند. . معامله کلمۀ است عربی و مصدر باب مفاعله است و در اصطلاح حقوقی با عقد فرقی ندارد، اگر چه در بسیاري از موارد کلمۀ معامله در عقودي که ...

 افراز ملک مشاع

بررسی  نحوه تقسیم و افراز ملک مشاع از منظر قانون ثبت به نوشته دادسرایار  در مقاله بررسی  نحوه تقسیم و افراز ملک مشاع از منظر قانون ثبت دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 چکیده مبحث  افراز ملک مشاع در قوانین موجود صدور سند مالکیت نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد و هر زمانی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز، دادگاههای عمومی حقوقی محل است.. زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه یافته تلقی میشود که ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و نیز در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد. هم چنین انجام افراز ملک مشاع باید طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع و با رعایت مقررات مربوط به آن انجام شود   تفکیک و افراز ملک مشاع افراز در معنای لغوی به جدا کردن دو چیز از یکدیگر، تفکیک، تشخیص و دسته بندی گفته میشود. ملک یا مال مفروز عبارت است از اینکه در اثر تقاضای هر ...

الزام به تنظیم سند پیش فروش ساختمان

الزام به تنظیم سند پیش فروش ساختمان به نوشته دادسرایار  در مقاله الزام به تنظیم سند پیش فروش ساختمان دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 بر طبق چیزی  که در قانون پیش فروش ساختمان آمده است  تنظیم قرارداد پیش فروش تنها باید از روش تنظیم سند  رسمی پیش فروش،  که در دفتر اسناد رسمی مالکیت و با قید در سند مالکیت است  صورت گیرد هرچند این اجبار نص آشکار قانون است اما  با کمال تأسف در بعضی از شهرهای کشور انجام نمی گیرد هر گاه بعداز  بستن قرارداد  پیش فروش عادی   فردی که پیش خرید کرده است بخواهد از ملزومات قانونی  استفاده کند باید حتما دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی  پیش فروش ملک را طرح کند جهت الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان  چه مدارکی لازم است ٠ سند رسمی مالکیت یاسند رسمی اجاره با اجازه ساختن بنا یا قرارداد رسمی مبنی بر این که موضوع معامله در مقابل سرمایه گذاری با اجاز فروش از روش ساختن بنا بر روی زمین به پیش فروش تعلق گرفته است ٠پروانه ساخت کل ساختمان  و شناسنامه  فنی جدا برای هر واحد ٠ بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده ۹ قانون پیش فروش ساختمان تایید مهندس ناظر ساختمان در خصوص تمام شدن عملیات پی ساختمان و جواب استعلام از اداره ثبت اسناد و ام ...

اجازه پدر در ازدواج

اجازه پدر در ازدواج به نوشته دادسرایار  در مقاله اجازه پدر در ازدواج دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 نکاح عبارت از رابطۀ حقوقی است که به وسیلۀ آن  عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. برابر تعریفی که حقوق دانان و جامعه شناسان  جدید از نکاح  می کنند  نکاح رابطه ایست بین زن و مرد براي تشکیل خانواده، این تعریف در قلمرو قوانین کشورهاي دیگر قرارمی گیرد، ولی شامل نکاح منقطع که یکی از اقسام نکاح در حقوق مدنی ایران است نمی شود، در حقوق ایران رابطۀ ازدواج  به وسیلۀ توافق اراده (قصد و رضا) طرفین به وجود می آید، زیرا افراد طبیعتاً در ایجاد رابطۀ زناشوئی آزاد هستند و می توانند براي همیشه مجرد بمانند، هم چنان که می توانند با هر کس بخواهند زناشوئی کنند. قانون رابطۀ مزبور را معتبر شناخته و آثار حقوقی مخصوصی از نظر اخلاقی و اجتماعی بر آن مترتب ساخته است. نکاح داراي معناي دیگري نیز است و آن عبارت است از عقدي که به وسیلۀ آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین (رابطۀ زوجیت) به وجود میآید. نکاح در حقوق موضوعه کشوري یک عقد مدنی به شمار می رود و به اعتبار جنبۀ عمومی که در بر دارد دست آزادي اراده تا حدودي که منافات با آن دارد کوتاه گردیده است، ولی از نظر افکار عمومی موقعیت مذهبی خو ...

تدلیس در معامله چیست

تدلیس در معامله به نوشته دادسرایار  در مقاله تدلیس در معامله چیست دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52   تدلیس يعنی عملیاتی که باعث فریب بشود تدلیس در لغت یعنی تاریکی  در تدلیس حقیقت امر پوشانده می شود تا غیر از آن چه هست نشان بدهند واین عملیات فریبنده  دو نوع است الف.  گاهی عیب کالا را می پوشاند ب.  گاهی کالا  عیب ندارد و با عملیات یک وصفی در آن نشان داده می شود که کالا آن وصف را دارد خیار تدلیس اختصاص به یک طرف ندارد یعنی هر طرف تدلیس کند طرف دیگر حق خیار  دارد  به طور کلی می توان گفت برای تحقق خیار تدلیس در معامله  دو شرط لازم است ١. عملیاتی انجام شود.   عملیات ممکن است که گفتار باشد چنان چه فروشنده اوصاف   و محاسن زیادی را  برای مبیع  بشمارد  که در آن نباشد چنان که برای فروش کاردهای میوه خوری بگوید که آن ها در ترشی زنگ نمی زنند و سیاه نمی شودو حال آن که در حقیقت آن کاردها زنگ می‌زنند و سیاه می‌شوند   وممکن است افعالی باشد که در مال به کار رفته  چنان که مالک خودرو   اوصاف غیر واقعی را برای خودرو بگوید.  همچنین پنهان نمودن صفت ناقصی که در مال موجود است نیز از مصادیق تدلیس است. مثلا خانه ای که با خشت ساخت ...

نحوه دریافت هدیه بعد از طلاق

نحوه دریافت هدیه بعد از طلاق  به نوشته دادسرایار  در مقاله نحوه دریافت هدیه بعد از طلاق دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52     خداوند  بلند مرتبه در ذات انسان ها اختیار و انتخاب را قرار داده است و به خاطر همین است که انسان ها توانایی انتخاب راه زندگی خود را دارند مهمترین تفاوت انسان با دیگر آفریده های خداوند نیزهمین امر می باشد  زندگی ما انسان ها سرشار از اتفاق های مهمی میباشد که راه خوبی و بدی را برای ما روشن می کند  راهی که ما با استفاده از عقل واختیارمان انتخاب می کنیم به خاطر همین است که قسمت زیادی از تصمیم هایی که در زندگی می گیریم  مسئولیت آن با خودمان است بحث ازدواج نیز یکی از با ارزش ترین انتخاباتی است که هر فردی در مسیر زندگی اش انجام می دهد از طرف دیگر طلاق یکی از دردناک ترین تصمیماتی است که فرد در طول زندگی زناشویی می گیرد  که در دین به عنوان زشت ترین حلال خداوند نام برده شده است طبیعی است که بحث جدایی و طلاق  زن و شوهر از نظر حقوقی دارای مباحثی می باشد که باید حتماً نسبت به آن مباحث آگاهی لازم  را داشته باشیم وچنان چه از قوانینی که مربوط به طلاق می باشد بی اطلاع باشیم  باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی میشود که زیان های معنوی و مادی برای طرفین به بار خواهد آورد زن ...

دریافت مهریه از پدر شوهر

دریافت مهریه از پدر شوهر به نوشته دادسرایار  در مقاله دریافت مهریه از پدر شوهر دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52  مهر در اسلام به عنوان مالی برای زن است که  به واسطه  عقد نکاح به وجود می آید و پشتوانه مالی برای زن  است که با ادله قانونی در مورد آن بحث خواهیم کرد  همچنین در آیه ۴ سوره نسا نیز به موضوع  مهروکابین زن پرداخته است. طبق این آیه به دو نکته اساسی می توان اشاره کرد مهر حق زن است خداوند با خطا ب امر به  مردان این حق را برای زن و تکلیف را متوجه مرد کرده است تکلیف و وظیفه مرد پرداخت مهر است از نظر شرعی هیچ میزان مقداری برای مهر تعیین نشده است و تنها چیزی که مهم است  رضایت طرفین در تعیین مقدار مهر است مهر  نوعی حق شخصی است که به محض وقوع عقد زن مالک آن می شود و عندالمطالبه  است و در راس دیون  مرد قرار می گیرد مهریه پس از مرگ زن به وراث او میرسد   مهریه نوعی هدیه از سوی مرد به زن است امروزه روان شناسان بر این باورند که دادن هدیه از سوی مرد به زن در ایجاد انرژی عاطفی و تقویت عشق بسیار مفید و موثر می باشد مهر که یک نهاد حقوقی است با شیربها یا با شلق که در برخی از نقاط شوهر علاوه برمهر به پدر و مادر یا خویشان  دیگر زن می دهد تا موافقت آنان را برای ازدواج  ...

 دعوی استرداد جهیزیه

  دعوی استرداد جهیزیه به نوشته دادسرایار  در مقاله  دعوی استرداد جهیزیه دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52   اولین مسئله ای که در آثار مالی و غیرمالی نکاح مطرح می‌شود بحث اموال است که  از موضوعات مالی نکاح محسوب می شود  مانند جهیزیه جهزیه چیزی است  که بر حسب عرف و عادت و رسوم،  زن به هنگام ازدواج وسایلی  تحت عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد و این جهیزیه در حل  مشکلاتی که در آغاز گریبان گیر شوهر می شود کمک می کند ، جهیزیه مشمول اموال منقول نیز می شود.به اموالی که زوجه در موقع ازدواج به منزل شوهر می برد جهیزیه می گویند  به طور کلی می توان گفت جهیزیه می تواند پول، جنس یا ملک باشد اما  در بیشتر جوامع  لوازم و وسایل خانه است آن چه در مورد جهیزیه قابل ذکر می باشد این است که جهیزیه نشان دهنده رابطه عاطفی وصمیمی وهم چنین همکاری میان خانواده زن و مرد است  شوهر در جهیزیه ای که زن می آورد نمی‌تواند شریک شود و این جهیزیه در مالکیت زن قرار خواهد داشت ولی شوهر  می‌تواند از منفعت آنها استفاده کند ولی باید به طور درست از آن اموال استفاده کند  هر گاه زن لازم بداند  می تواند جهیزیه را به شخص دیگری منتقل کند اما از نظر اخلاقی زن باید این جهیزیه ر ...