کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
هر آنچه باید از طلاق عاطفی بدانیم

 طلاق عاطفی چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله  طلاق عاطفی چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52  طلاق عاطفی چگونه صورت میگیرد؟ عواملی که باعث ایجاد طلاق عاطفی بین همسران میشود چیست؟ طلاق عاطفی: طلاق عاطفی،سردی عاطفه ایجاد شده بین یک زن و شوهر را طلاق عاطفی می گویند. در جوامع امروزی به دلایل مختلف از جمله پر توقعی یا درک نکردن یکدیگر طلاق عاطفی زیاده شده است،متاسفانه افراد بر اساس رابطه های سطحی و زودگذر که با خود تجربه کرده اند یا اطرافینشان موحب شده است که اعتمادها کم کم از بین برود و به جای آن علاق و میل شدید را طلاق عاطفی بگیرد. طلاق عاطفی دست کمی از طلاقی که روی کاغذ ذکر میشود را ندارد،به دلیل اینکه دو فرد به عنوان بیشتر همخانه با هم زندگی میکنند زیرا هیچ میل و کششی معمولا نسبت به یکدیگر برایشان وجود ندارد. این افراد معمولا جای خوابشان جدا است و رابطه جنسی مداوم با هم ندارند یا اصلا هیچ نوع رابطه ای با یکدیگر ندارند و معمولا نسبت به مسائل فرد مقابل خیلی توجه ای نشان نمیدهند و میتوان گفت به نوعی زندگی مکانیکی را تجربه میکنند. معمولا در این جور رابطه ها اگر فرزندی وجود داشته باشد بیشترین آسیب را بعد از خود طرفین فرزندان میبینند زیرا متوجه سردی بین پدر و مادر خود میشوند و متاسفانه این ...

هر آنچه باید در مورد نفقه در دوران عقد بدانیم

مطالبه نفقه در دوران عقد چگونه است؟ به نوشته دادسرایار در مقاله مطالبه نفقه در دوران عقد چگونه است؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 در ابتدا در مورد ماهیت و چیستی نفقه سخن میگوییم و در ادامه به نفقه در دوران عقد میپردازیم با تیم حقوقی دادسرایار همراه باشید برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این است که قانون گذار ایران برای زن  چنین حقی قائل شده است و به موجب آن زن  می تواند از  مرد مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق قوانین  مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه مورد تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان ایران درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. البته ، زن در صورتی استحقاق نفقه  خواهد داشت که به مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشویی را انجام دهد.. حال ببینیم مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی های است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه  چیست؟ و آیا زن در دوران عقد نیز مستحق نفقه است ؟ مفهوم نفقه در دوران عقد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از البسه و غذا و اثاث البیت و... که به ط ...

سیر تا پیاز خروج طفل تحت حضانت از کشور

خروج طفل تحت حضانت از کشور چگونه است؟ به نوشته دادسرایار در مقاله خروج طفل تحت حضانت از کشور چگونه است؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 بعد از طلاق زن و شوهر دادگاه نگهداری طفل یا اطفال آنها را وظیفه زن یا شوهر قرار می دهد پرسش مجادله آمیز این می باشد که فردی که نگهداری کودک وظیفه اواست ایا تا موقعی که این وظیفه رادارد می تواند طفل رااز کشور بیرون ببرد؟ دراین مقاله تصمیم داریم به این پرسش جواب دهیم. در آغاز یک اصل کلی باید گفت هرشخصی که مسولیت نگهداری طفل رادارد بدون اجازه شخص مقابل نمی تواند طفل رااز کشور بیرون ببرد تا جایی که اذن منتقل کردن طفل از شهری به شهر  دیگر را که به علت آن حق دیدن شخص دیگر را تحت الشعاع قراردهد را ندارد. درباره خروج طفل تحت حضانت از کشوراجازه همسر لازم است یا خیر؟ با استناد به ماده ۴٢قانون حمایت خانواده دراین ارتباط باید گفت :کودک ودیوانه  را نمی توان بدون اجازه سرپرست ، قیم، مادر یا فردی که مسؤلیت ونگهداری آن ها به او محول شده است، ازمکان  سکونت تعیین شده میان دوطرف یا مکان سکونت پیش از انجام طلاق به مکان دیگر یا بیرون از کشور بفرستدبه جز این که دادگاه  آن با صلاح کودک و دیوانه و یا با توجه قرار دادن اجازه دیدار افراد صاحب این حق این موضوع را اجازه می دهد دادگاه چن ...

انچه حتما باید از عقد مضاربه بدانیم

عقد مضاربه چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله عقد مضاربه چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 عقد مضاربه مصدر باب مفاعله و مشتق از ضرب به معنی سیر کردن در زمین می باشد. در عمل مضاربه که عامل به دستور مالک براي تجارت به هر طرف سیر میکند و می رود تا سودي به دست آورد، یکی مباشر سیر و دیگري سبب سیر بر روي زمین شده اند و از این رو معنی مفاعله محقق میگردد. ممکن است مضاربه مشتق از ضرب بمعنی بردن سهمی از سود باشد. اهل حجاز به معاملۀ مزبور قراض گویند و مقارضه نیز گفته  اند زیرا  قرض به معنی بریدن و قطع کردن آمده و وجه تسمیۀ معاملۀ مزبور به قراض از آن نظر است که برابر ماده «546» قانون مدنی : "عقدی ست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند، صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود" عقد مضاربه شباهت تامی به مزارعه و مساقات دارد با فرق آنکه مضاربه در امور تجاري و مزارعه در زراعت و مساقات در باغ داري میباشد. بر اساس ماده «190» عقد مضاربه باید داراي شرایط اساسی براي صحت معامله باشد.علاوه بر آن شرایط اختصاصی نیز دارد . عقد مضاربه هم چنانی که ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، ممکن است بین یک مضارب و چند مالک ...

هرانچه باید از عقد کفالت در حقوق بدانیم

عقد کفالت چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله عقد کفالت چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 کفالت مصدر و مشتق از کفل است یعنی بر عهده گرفتن و در اصطلاح چنان که مادة734 قانون مدنی عنوان نموده  است " عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را موکول له می گویند" کفالت مانند ضمان و حواله یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرائط عمومی براي صحت معامله داراي شرایط خاصه است که با اجتماع آنها عقد کفالت محقق میگردد. طرفین عقد کفالت کفیل کیست؟ برابر مفاد قانون مدنی قبول به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که دلالت بر قصد نماید محقق میشود، و ایجاب نیز شرایطی مشابه دارد .  در عقد کفالت ایجاب از طرف کفیل و قبول از طرف مکفول له به عمل می آید، بدین نحو که کفیل تعهد می نماید مکفول را در موقع مقرر حاضر بنماید. لازم به توضیح است در شرایطی  مکفول می تواند  هیچ گونه مداخله اي در تحقق عقد نداشته باشد  بدین جهت حضور او در جلسه عقد لازم نمی باشد و عدم رضایت او نیز تأثیري ندارد. ضمنا طرفین کفالت باید داراي اهلیت براي معامله باشند، زیرا آنان غیر مستقیم در امور مالی خود تصرف مینمایند، و طبق مادة 740 قانون م ...

سیر تا پیاز اقرار در امور کیفری

اقرار در امور کیفری به نوشته دادسرایار در مقاله اقرار در امور کیفری دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 آدمی به سائقه خود پرستی و خودخواهی میل دارد آن چه را به سود خود می داند جلب کند و هر چه را به زیان خود می شناسد دفع نماید. هرچند در این گیرودار حقیقت نادیده گرفته شود بنابراین معمولا هر کس در برابر واقعیتی که به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یکی راستگویی که یکی از غرایز طبیعی انسان است و براساس تعالیم دینی و اخلاقی او را به سوی بیان واقع سوق می دهد و دیگری خود پرستی که او را به پنهان داشتن واقع وامی دارد. در چنین وضعی آرامش وجدان ادمی بهم می خورد به همین جهت بسیار دیده شده که اشخاص پس از گذشت روزها و ماهها و حتی سالها مقاومت سرانجام در برابر غریزه راستگویی تسلیم شده و با اقرار به جنایتی که مرتکب شده بودند خود را از شکنجه درونی رهانیده اند. تاریخ حقوق کشورها و پرونده های کیفری مراجع قضایی مهمترین اسنادی است بر صحت این مدعا، بزهکاران بسیاری بدون هیچ عامل خارجی یا  وجود علم به مجازات اعدام و یا حبس های طولانی پس از مدتی در صدد اقرار برآمده اند. اقرار در امور کیفری دلیلی است محکم و جز در موارد استثنایی نشان دهنده واقع امر است.  به علاوه هیچ کس بهتر از خود شخص به نهان افعال او آگاه نیست گواه هرقد ر کنجکاو ...

طلاق میتواند بر مهاجرت اشخاص تاثیر بگذارد؟

 ارتباط طلاق و مهاجرت به نوشته دادسرایار در مقاله ارتباط طلاق و مهاجرت دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 مهاجرت امری است که ممکن است در آینده تجربه کنید. افراد به چند قصد مهاجرت میکنند:به صورت دائم برای زندگی،به صورت موقت حال یا برای شغل یا برای تفریحات. در هر صورت مهاجرت نیازمند یکسری موارد است که شما باید این موارد را دارا بوده باشید. یکسری شرایطی که حتی زمانی که اقدام برای مهاجرت میکنید به شما ذکر خواهد شد.منتها اگر با به مشکلی بر خوردیم از جمله طلاق حال تکلیف ما در این مورد بخصوص چیست؟ طلاق میتواند مشکلاتی را برای دارنده گرین کارت ایجاد کند.اگر یک مهاجر،اقامت دائم شهروندی را از طریق ازدواج به دست آورده،منجر به لغو اقامت دائم یا حتی اخراج او از کل کشور میشود. از آنجایی که موارد طلاق یا فسخ پیچیده هستند؛حتی مقامات مهاجرتی درک می کنند که این روابط ممکن است با شکست مواجه شود. چگونه طلاق یا فسخ ازدواج مراحل مختلف فرآیندهای مهاجرت را تحت تاثیر قرار می دهد: ۱)در خواست ویزای۳۰ صرفا فرآیند مهاجرت را آغاز کرده و هیچ حقوقی را برای پذیرش یا حفظ در آمریکا ایجاد نمی کند.این برای مهاجرانی که در خواستشان برای دریافت گرین کارت پذیرفته شده ولی هنوز مصاحبه ای انجام نداده اند نیز صدق میکند. ۲)اگر یک مهاجر با ...

سیر تا پیاز سهم الارث پدر و مادر از فرزند

سهم الارث پدر و مادر از فرزند چگونه است؟ به نوشته دادسرایار در مقاله سهم الارث پدر و مادر از فرزند چگونه است؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 قانون مدنی پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد را ورثۀ طبقۀ اول لحاظ نموده است . قانون به  پدر و مادر در عرض اولاد و اولاد اولاد اعتبار داده است  بدین معنی که ورثه طبقۀ اولی را به دو قسمت تقسیم کرده است : قسمت اول ، پدر و مادر که ازنزدیکان صعودي میت هستند . و گروه دوم  اولاد و اولاد اولاد که از اقوام نزولی میت  هستند. اشخاص  هر یک از دو گروه  با بودن افرادي از دستۀ دیگر، از میّت ارث خواهند برد. . دستۀ اول،  که انحصار به پدر و مادرمیت  است ، اما  گروه دوم که اولاد و اولاد اولاد می باشند و  داراي درجه های  مختلفی هستند  که به لحاظ نوع  نزدیکی به میّت درجات آنان تعیین میشود، مثلًا اولاد بلا فصل میّت در درجۀ اولی قرار دارند، اولاد اولاد که نوههاي میّت هستند در درجۀ دوم، اولاد اینان که نبیرههاي میّت میباشند در درجه سوم و همچنین هر چه پائین رود درجات بعدي را تشکیل می دهند . اگر براي میّت اولادي نباشد، اولاد اولاد او هر قدر که پائین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث خواهد برد ...

منظور از ضمان قهری در قانون مدنی چیست؟

ضمان قهری چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله ضمان قهری چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 معنای لغوی ضمان مسولیت است و در معنای کلی پاسخگو بودن را می رساند مسولیت مدنی به منظورالزام شخص برای جبران خسارتی که به غیر وارد شده است میباشد مسولیت مدنی دربرابر همان ضمان قهری در فقه است پس میتوان گفت مسولیت مدنی با ضمان قهری تقریبا  هم مترادف هم هستند ضمان قهری هم به این معنی است که الزام به پرداخت شدن مالی باشد و یا اینکه الزام به انجام کاری باشد بدون توجه به این که برای این الزام قراردادی صورت گیرد و فاقد قرارداد باشد پس هنگامی کهضمان قهری الزامی دارد که شخص باید جبران ضرر دیگری کند این برگرفته از حکم قانون است و قراردادی این وسط در کار نیست تعریف ضمان عقدی و ضمان قهری ضمان ممکن است گاهی ضمان عقدی باشد و بعضی اوقات به صورت ضمان قهری باشد به چیزی که در عرف شناخته شده باشد و به این منظور باشد فردی برای پرداخت کردن دین شخص دیگری ضمانت او را بر عهده میگیرد ضمان عقدی نام دارد حال اگر برای جبران خسارت مالی به شخصی که دچار خسارت شده است باشد این ضمان از نوع ضمان قهری می باشد. ضمان انواع مختلفی دارد که بحث کردن راجب همه انواع دراینجا برای ما لازم نمیباشد مثل ضمان درک و هم چنین ضمان عهده  که ازآن ها گذر میک ...

سیر تا پیاز حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق به نوشته دادسرایار در مقاله حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 ازدواج امر مقدسی است، منتها یکسری از مسائل موجب طلاق میشود.هنگام طلاق خیلی از موارد پیش می آید که با آن روبرو هستیم مانند مهریه،یا حذف نام همسر از شناسنامه. در اینجا میخواهیم ببنیم که حذف نام همسر از شناسنامه ممکن است. در یکسری از موارد افراد برای موارد کاری یا ازدواج مجدد دوست ندارند که نام همسر در شناسنامه شان بعد از طلاق وجود داشته باشد و اینکه این نام یاد و خاطره آن فرد را تازه خواهد کرد، بر این اساس افراد دوست نخواهند داشت که نام همسرشان همچنان بعد از طلاق در شناسنامه شان موجود باشد، اما باید این موضوع را بدانند که حذف نام همسر باید مراحل قانونی طولانی خود را طی کند. و اینکه حذف نام همسر جدا از بار روانی باعث ارائه دادن راحتر شناسنامه خواهد شد. شرایط حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق: فقط زن و شوهرهایی که بینشان نزدیکی واقع نشده است پس از طلاق میتوانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند. در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق و یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.ازدواج ...

36....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست