کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه خسارت ناشی از تصادف دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به اتومبیل در تصادف مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر   شغل محل اقامت شهر- خیابان- کوچه- شماره پلاک خواهان متقاضی خسارت         خوانده شخص مقصر         وکیل یا نماینده قانونی           تعیین خواسته و بهای آن مطالبه مبلغ .............................................ریال بابت خسارت ناشی از تصادف رانندگی به انضمام کلیه خسارت قانونی دلایل و منفضمات دادخواست فتوکپی مصدق1- پرونده تامین دلیل کلاسه........................... صادره از شورای حل اختلاف شماره ........................................ شهرس ...

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به اتومبیل در تصادف

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به اتومبیل در تصادف برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به اتومبیل در تصادف دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر   شغل محل اقامت شهر- خیابان- کوچه- شماره پلاک خواهان زیان دیده         خوانده مقصر         وکیل یا نماینده قانونی           تعیین خواسته و بهای آن مطالبه مبلغ .............................................ریال بابت ضرر و زیان و خسارات وارده به خودرو بر اثر تصادف دلایل و منفضمات دادخواست 1-محتویات پرونده کلاسه ............................صادره از.......................... 2- نظر افراد کاردان فنی 3- عنداللزوم هر مد ...

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه التزام دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر   شغل محل اقامت شهر- خیابان- کوچه- شماره پلاک خواهان طلبکار         خوانده بدهکار         وکیل یا نماینده قانونی           تعیین خواسته و بهای آن مطالبه وجه التزام .............................................ریال به انضمام هزینه و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ............... و محاسبه آن تا زمان صدور و اجرای حکم دلایل و منفضمات دادخواست 1-فتوکپی مصدق قرارداد عادی مورخ............................2- شهادت شهود (1........................2....... ...

نمونه دادخواست مطالبه ثمن  (بابت فروش اجناس)

نمونه دادخواست مطالبه ثمن  (بابت فروش اجناس)  برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه ثمن  (بابت فروش اجناس) نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر   شغل محل اقامت شهر- خیابان- کوچه- شماره پلاک خواهان طلبکار         خوانده بدهکار         وکیل یا نماینده قانونی           تعیین خواسته و بهای آن مطالبه وجه به میزان .............................................ریال ناشی از فروش اجناس به خوانده به انضمام هزینه و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ....................... و محاسبه آن تا زمان صدور و اجرای حکم دلایل و منفضمات دادخواست 1-فتوکپی مصدق لیست اجناس خریداری شده 2- شه ...

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن  دادسرایار نمونه دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر   شغل محل اقامت شهر- خیابان- کوچه- شماره پلاک خواهان متقاضی خسارت         خوانده شخص مقصر         وکیل یا نماینده قانونی           تعیین خواسته و بهای آن مطالبه .............................................ریال بابت خسارت ناشی از تصادف و ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن به انضمام کلیه خسارات قانونی دلایل و منفضمات دادخواست 1-فتوکپی مصدق پرونده کلاسه............................صادره ...

نمونه دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته

نمونه دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته برگ دادخواست به دادگاه عمومی مطالبه وجه با قرار تامین خواسته دادسرایار بیشتر بخوانید: قرارداد چیست؟ مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر   شغل محل اقامت شهر- خیابان- کوچه- شماره پلاک خواهان طلبکار         خوانده بدهکار         وکیل یا نماینده قانونی           تعیین خواسته و بهای آن مطالبه وجه به میزان .............................................ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور قرار تامین خواسته دلایل و منفضمات دادخواست 1-فتوکپی مصدق رسید عادی / قرارداد عادی مورخ............................2- شهادت شهود 3- عنداللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند. احتراماً به استحضار می رساند، ...

قرارداد چیست؟

قرارداد چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله قرارداد چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 عقد و قرارداد یکی از مباحث بسیار پرکاربرد در حقوق، عقد و قرارداد است . قشری از جامعه  که به عنوان کارمند یا کارگر مشغول به فعالیت هستند همواه نیازمند عقد قراردادی با کارفرمایشان هستند که به وضوح از حقوق و تکالیف خود آگاه شوند چه بسا کارفرمایانی که به سبب نا آگاهی کارمندان خود عقودی را منعقد می نمایند که حقوق و مزایای کارمند به حق در آن اعمال نشده است و حتی گاهی ممکن است برعکس قرارداد منعقده به زیان کارفرما شود.در این مقاله کوشش ما بر این است که نحوه تنظیم یک قرارداد بی اشکال و منسجم را تشریح کنیم. به محض وقوع عقد قرارداد دو طرف ملزم به انجام تعهدات یکدیگر هستند مثلا با قراردادی که بین کارگر و کار فرما منعقد می شود،  در واقع طرفین وارد رابطه حقوقی جدیدی می شوند و با توجه به موضوع مذکور در قرارداد ملزم و مکلف به انجام تعهدات خویش هستند. در مثالی دیگر وقتی شخصی می خواهد ملکی را خریداری کند با انعقاد قررداد بین آن ها طرفین به این توافق می رسند که فروشنده ملک خود را به خریدار انتقال دهدو در ازای آن پول دریافت کند. پس به بیانی دیگر می توان گفت توافقی لازم الاجرا بین اشخاص که برای هر طرف حقوق و تعهداتی را در برمی گیرد پیمان یا عقد یا ق ...

جبران خسارت ناشی از نشت لوله آب در آپارتمان ها از منظر حقوقی

جبران خسارت نشت لوله آب در آپارتمان به نوشته دادسرایار در مقاله جبران خسارت نشت لوله آب در آپارتمان دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 آغاز سخن آپارتمان نشینی مشکلات مخصوص خودش را دارد امکان دارد یک روز از خواب بیدار شوید و متوجه شوید که سقف خانه تان نم زده،  یا سقف دستشویی چکه می‌کند. حتی  چنان چه در آپارتمان نبودید ممکن بود این گونه مشکلات هیچ وقت به وجود نمی‌آمد یا این که فورا بعد از اطلاع از نقص  آن رابر طرف می نمودید . ولی در آپارتمان همه چیز به شما مرتبط نمی شود و نشت لوله آب ساختمان می‌تواند سبب بروز مشکلات شود , بعضی مواقع همسایه شما باید لوله هایش را تعمیر کند ولی چون این کار برایش سودی ندارد آن را پشت گوش می اندازد وبه آن اهمیتی نمی دهد  تا جایی که یک رطوبت  ساده  به حادثه ی بزرگ تمام می شود  زندگیتان را با اختلال مواجه می سازد  در این مواقع چه شخصی مسولیت زیان نشت لوله آب را دارد؟  چه شخصی باید مخارج  بازسازی و تعمیرات  را بپردازد؟ بیشتر بخوانید: نمایندگی حقوقی چیست قدم اول: تعیین اختصاصی بودن یا اشتراکی بودن لوله ها جهت این که متوجه شوید زیان نشت لوله آب وظیفه چه شخصی است نخستین قدم آن است که متوجه شوید نشتی آب  از یک لوله مشترک است یا ...

نمایندگی حقوقی چیست

نمایندگی حقوقی چیست به نوشته دادسرایار در مقاله نمایندگی حقوقی چیست دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 یکی از اصطلاحات پرکاربردی که هنگام تنظیم دادخواست مکررا با آن مواجه می شویم مفهوم نمایندگی است پس باید بطور دقیق آن را شناخته و از انواع نمایندگی حقوقی اطلاع یابیم . گاهی اوقات شخص حقیقی نمی تواند یا نمی خواهد که خودش در دادگاه حاضر شود واز قرار گرفتن در فرایند دادرسی امتناع می ورزد. در اینجاست که عنوان نمایندگی حقوقی معنا و کاربرد می یابد و به شخص یاری میدهد که فرد دیگری امور دادرسی وی را به نمایندگی از او انجام دهد. یکی از مصادیق بارز آن شخص صغیر و یا مجنون است که قادر به اقامه دعوا در دادگاه نمی باشد در این صورت برای پدر،جدپدری و یا قیم وی عنوان نمایندگی تعریف می شود که از طرف او نماینده انجام امور دادرسی می شود، یا مثلا شخصی که خودش مستقیما به دیگری وکالت می دهد تا جهت اقامه دعوا در دادگاه حور یابد که البته این امر با عقد قرارداد وکالت محقق می شود. ازین رو سعی می کنیم در این مقاله شما را با این عبارت پرکاربرد و انواع آن آشنا سازیم. بیشتر بخوانید: قائم مقام کیست؟ تعریف نمایندگی حقوقی نمایندگی حقوقی یک عبارت پرکاربرد در امور دادرسی است که بر اساس آن یک شخص عهده دار انجام عملی می شود که به نام شخص دیگری است و تام ...

قائم مقام کیست؟

قائم مقام کیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله قائم مقام کیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 بیشتر بخوانید: قائم مقام عام کیست؟ یکی از مفاهیم کاربردی در امور حقوقی عنوان قائم مقام است. در تعریف قائم مقام باید گفت قائم مقام در واقع جانشین شخصی دیگر و عهده دار حقوق و تکالیف اوست. همانطور که در نص صریح قانون هم آمده است، مدیر تصفیه ی تاجر ورشکسته، قائم مقام وی در همه اختیارات و حق و حقوق مالی تاجر است که استفاده از آن در پرداخت دیوان او تاثیرگذار است. در ق.آ.د.م، قبلا، برروی تفاوت های این دو مفهوم بسیار تاکید شده بود و قانونگذار، احکامی را که دادرس نسبت به اصحاب دعوا اعمال می نمود به همان اندازه نسبت به قائم مقام آن‌ ها نیز مترتب می نمود و از نظر او هردو در یک کفه ترازو قرار می گرفتند و حقوق و تکالیف هردو یکسان بود و حتی اگر به دعوای مطروحه بین اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقامشان بودند رسیدگی می شد و یا حکم قطعی صادر میشد، خوانده دعوا می توانست  نسبت به آن ایراد نماید. اما امروزه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، تمایزهای میان دو مفهوم قائم مقامی و نمایندگی مورد تاکید و توجه قرار نگرفته است و آثار اختلاف در این مفاهیم در امور مربوطه مشخص نگردیده است. از آن جمله به طرفین دعوا یا نمایندگان قانونی یا وکیل آن‌ها ...

48....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست