کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست  صدور مجوز ازدواج مجدد برای ازدواج

نمونه دادخواست  صدور مجوز ازدواج مجدد برای ازدواج برگ دادخواست به دادگاه عمومی  صدور مجوز ازدواج مجدد برای ازدواج دادسرایار   نمونه دادخواست اختیار همسر دوم با رضایت همسر اول محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوج (شوهر) خواهان         زوجه(زن) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور حکم/ دستور دایر بر تجویز ازدواج مجدد به شرح دادخواست تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-سند نکاحیه 2- شناسنامه 3- دادنامه عدم تمکین شماره ...................... دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب کپی مصدق سند نکاحیه تقدیمی در تار ...

نمونه دادخواست اختیار همسر دوم با رضایت همسر اول

نمونه دادخواست اختیار همسر دوم با رضایت همسر اول برگ دادخواست به دادگاه عمومی اختیار همسر دوم با رضایت همسر اول دادسرایار    برگ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوج (شوهر) خواهان         زوجه(زن) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی تقاضای صدور اجازه اختیار همسر دوم به لحاظ رضایت همسر اول تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-سند ازدواج 2- شناسنامه 3- اظهارنامه ابلاغ شده 4- اوراق مالکیت و رسید سپردهای قرض الحسنه دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: به موجب سند ازدواج شماره ............... مورخ . ...

پیمان خصوصی و پیمان عمومی چیست و چه فرقی با هم دارند؟

پیمان خصوصی و پیمان عمومیبه نوشته دادسرایار در مقاله پیمان خصوصی و پیمان عمومیدادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52به طور ساده باید گفت در جامعه امروزی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز برای اینکه بتوانند با اطرافیان، تاجران، مهندسان و دیگر تخصص ها و کاربوم ها، ارتباط برقرار نمایند، قرارداد یا پیمان می بندند و نیازهای خویش را بر اساس نوع قراردادی که بین هم می بندند مشخص و تعریف می نمایند تا بر اساس آن پیمان به ارتباطی سازنده بین خود دست بزنند.به طور معمول کلیه قراردادها بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و پیمان منعقده بین طرفین نیز در گستره وسیعی است که اشخاص در یک ارتباط سازنده و رایج بین هم به بستن قرارداد و قراردادهای پیمانکاری اقدام می نمایند.حال اشاره خواهیم نمود که نوع قراردادهای پیمانکاری نیز در وصف و حال عمومی و خصوصی چگونه تعریف خواهند شد؟در این نوع پیمان کارفرمای مربوطه که خواستار انجام کار و بستن قرارداد می باشد و به نوعی کارفرما محسوب می شود، کاری را با مضمون مشخص و شرایط معلوم به فرد حقیقی یا حقوقی واگذار نموده و معمولا نوع کار می تواند شامل موضوعات متعددی نظیر ساختمان سازی، حمل و نقل، بهسازی، خرید و فروش و غیره باشد.بنیان این قرارداد همانطور که از اسمش پیداست، دارای زمینه گسترده و عمیق در بخش قراردادی می باشد که عمومیت و جامعیت بی ...

دوازده شرط عقد نامه شامل چه مواردی است؟

شروط عقدنامهبه نوشته دادسرایار در مقاله شروط عقدنامهدادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52۱)عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق زن مطابق ماده ۱۱۲۹قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه به زن تحت هر شرایطی خود داری کند ،زن می تواند تقاضای طلاق کند.(فارغ از اینکه ضمن عقد شرط شده باشد یا خیر)اولین شروط عقدنامه در دفترچه نکاح چنین مقرر می دارد که:«استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه»زن در صورتی می تواند با استناد به این شرط تقاضای طلاق کند که شوهر او به مدت ۶ماه از  پرداخت نفقه خود داری کرده باشد.البته در ماده ۱۱۲۹قانون مدنی مدت زمان معینی برای پرداخت نفقه قید نشده است ،بنابر این اگر  شوهر برای مدت زمان کمتر از ۶ماه نیز نفقه پرداخت نکرده باشد ،زن میتواند تقاضای طلاق کند‌.در ادامه قید شده است که اگر در مواردی شوهر سایر حقوق که برای زن واجب است را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به انجام ان نیز ممکن نباشد ،زن می تواند با استناد به شرط ضمن عقد برای عدم ایفای حقوق واجب خود به دادگاه تقاضای طلاق کند.حقوق واجب زن را می توان به دو دسته تقسیم کرد:الف)به تکالیفی که شوهر شرعا در قبال زن دارد .این حقوق شامل: پرداخت نفقه،حق هم خوابگی(هر چهار ماه یک بار)و رعایت عدالت در صورت چند همسری ،است.ب)به کلیه تکالیف قانونی که ...

لایحه بودجه از تهیه وتنظیم تا سیر مراحل قانونی

لایحه بودجه چیست؟به نوشته دادسرایار در مقاله لایحه بودجه چیست؟دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52بودجه یک لغت فرانسوی است که برابر فارسی آن مخارج اداره کشور، پیش ریز، تنخواه و... می گوینددر حقیقت می توان مخارج را یک برنامه ریزی مالی وعناوینی از همه درآمدها و مخارج از قبل تعیین شده برای یک مدت مشخص دا نست  مخارج دولت،  مطرح کردن درآمد وهزینه های پیش بینی شده دولت است در ایران پروسه آماده کردن لایحه بودجه و موافقت آن بر اساس قانون اساسی تعیبن شده استاصل ۵۲ قانون اساسی در تشریح آن گفته است که مخارج سالیانه همه کشور  به روشی که در قانون مشخص می‌شود  از سوی دولت آماده و جهت بررسی و موافقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود  هر نوع عوض کردن در ارقام مخارج  هم مطیع  مراتب تعیین شده در قانون خواهد بودمراحل تنظیم لایحه بودجهبر همین اساس طبق اصول قانون اساسی بودجه ریزی  مراحلی دارد نخستین مرحله تهیه و تنظیم بودجه است که از شایستگی های قوه مجریه می باشد طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهور وظیفه برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را به طور مستقیم بر عهده  دارد. ومی تواند  اداره آنها را دیگری واگذار کنددر این جهت اول بخشنامه  درآمد به وسیله دولت  آماده می شود مرجع شایسته جهت آماده کردن بخشنامه شورای اقتص ...

نگاهی بر شرایط حاکم بر عده طلاق

عده طلاق چیستبه نوشته دادسرایار در مقاله عده طلاق چیستدادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52عده در لغت به معنی شمردن  است و شرعاً مدتی است که برای رفع آثار نکاح سابق مقرر گردیده است و زن بعد از   پایان نکاح باید مدتی صبر کند, و به دیگری شوهر نکند تا معلوم شود که رحم او خالی از نطفه سابق است ولی برای مرد انتظاری نیست مگر از  جهاتی که ازدواج با طرف ممنوع باشد.مثل آنکه   با زنی  که می خواهد ازدواج کند  در  عده باشد یا خواهر زنش که در این صورت باید انتظار بکشد تا رفع مانع گردد مشهور فقها در موردی که حمل نباشد از قبیل صغیره  یا زن یائسه یا  صغیره, گرفتن   عده را لازم نمی دانند.عده طلاق در زناندر  عده بودن زن, یکی از موانع نکاح به شمار می آید ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی عنوان داشته است عبارت از مدتی است که تا انقضای آن زنی که  عقد نکاح,او منحل شده است همانطور که شوهر دیگر اختیار کند.مقررات  عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است ولی باید یادآور شد که نهاد حقوقی عده منحصر به  فقه کشورهای اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان نیست.بلکه در کشورهای غربی از جمله فرانسه نیز با اختلافاتی دیده می‌شود در توجیه این عده دلایلی آورده یکی جلوگیری از اختلاط نسل ایجاد می‌کند که زن پس از انحلال نکاح نت ...

*حضانت فرزندان و نگاهداری و تربیت آنها *

حضانت فرزندبه نوشته دادسرایار در مقاله حضانت فرزنددادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل021-91-01-61-52نگاه داری و تربیت اطفال عنوان باب دوم از کتاب هشتم (در اولاد) از جلد دوم قانون مدنی، مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹، است. علاوه بر قانون مدنی، در قانون حمایت خانواده (مواد ۱۲ و ۱۳) و آیین نامه آن (مواد ۱۲ و ۱۳) و قوانین مصوب ۱۳۲۲ و ۱۳۵۰ و ۱۳۵۳ راجع به آموزش اجباری  , مقرراتی در این زمینه آمده است. مقررات قانون مدنی در این باب مبتنی بر فقه امامیه است. در فقه برای نگاهداری کلمه حضانت به کار می رود که قانون مدنی نیز گاهی آن را استعمال کرده است.اهمیت مسأله نگاهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد عنایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است، چرا که خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرو نگاهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است. در این مبحث نخست از حضانت و سپس از حق ملاقات طفل و سرانجام از تربیت سخن می گوییم.*بررسی شرایط حضانت فرزندان و مقررات مربوطهدر این  مبحث از مفهوم و ماهیت حضانت، اشخاصی که عهده دار حضانت هستند،شرایط حضانت، مدت، اجرت و ضمانت اجرای آن سخن خواهیم گفت.* مفهوم و ماهیت حضانت- تعریف  كلمه حضانت (به فتح و کسر حاء) در لغت به معنای نگاه داری است. معنیاصطلاحی آن نیز از معنی لغوی دور نیفتاده است. قانون مدنی این کلمه را تعریف نکرده، لیکن بعضی از ...

برگ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

 برگ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) دادسرایار نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         ( زن یا شوهر ) عموماً شوهر خواهان         ( زن یا شوهر ) عموماً زن خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-سند ازدواج 2- شناسنامه زوجین 3- توافقنامه دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب و خوانده در تاریخ ................ به موجب عقدنامه ش ...

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)  برگ دادخواست به دادگاه عمومی صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) دادسرایار نمونه دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوج / زوجه خواهان         زوجه / زوج خوانده           وکیل یا نماینده قانونی صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-سند ازدواج 2- شناسنامه / کارت ملی زوجین 3-عند اللزوم هر مدرکی که دادگاه محترم لازم بداند دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبان بر طبق کپی مصدق سند ازدواج پیوست از مورخ ...... ...

نمونه دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج

نمونه دادخواست الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج برگ دادخواست به دادگاه عمومی الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج دادسرایار نمونه دادخواست  صدور مجوز ازدواج مجدد برای ازدواج محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه(زن) خواهان         زوج (شوهر) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی الزام زوج به طلاق به دلیل عسر و حرج تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1-سند ازدواج 2- شناسنامه 3- موافقت نامه زوج دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب در تاریخ .................. به موجب سند ازدواج شماره ..................... تنظیمی در دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره ...

57...140