کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
 ادرس شورای حل اختلاف سمنان

 ادرس شورای حل اختلاف سمنان ادرس شورای حل اختلاف سمنان به نوشته دادسرایار شعبه: ۲۰ سمنان آدرس : استان سمنان ، شهر سمنان ، دادسرا تلفن : ۳۳۳۵۱۰۲۵ شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۹ – ۱۲ – ۱۴ – ۱۹ – ۲۳ – ۲۴ – اجرای احکام مدنی سمنان آدرس : استان سمنان ، شهر سمنان ، بلوار ۱۷ شهریور – سه راهی پمپ بنزین جلالی تلفن : ۳۳۳۶۰۱۴۲ شعبه سی و یکم(ویژه زندان) سمنان آدرس : استان سمنان ، شهر سمنان ، میدان سعدی – زندان مرکزی تلفن : ۳۳۳۶۲۷۰۰ شعبه: ۳۹ – ۴۰ سمنان آدرس : استان سمنان ، شهر سمنان ، روستای علا – ساختمان دهیاری تلفن : ۳۳۳۶۲۷۰۰ شعبه: ۳۴ – ۳۵ سمنان آدرس : استان سمنان ، شهر سمنان ، خیر آباد – روبروی مسجد صاحب الزمان – طبقه دوم تلفن :  شورای حل اختلاف شهرستان های سمنان شعبه: اول امیر آباد آدرس : استان سمنان ، شورای حل اختلاف امیرآباد تلفن : ۳۵۳۵۳۹۹۹ شعبه: ۱ – ۲ – ۳ دامغان آدرس : استان سمنان ، دامغان ، میدان امام حسین – دادگستری شهرستان دامغان تلفن : ۳۵۲۶۲۵۸۱ شعبه: ۴ دامغان آدرس : استان سمنان ، دامغان ، شهرک گلستان پایین تر از نان فانتزی مهدی تلفن : ۳۳۳۶۰۱۴۲ شعبه: ۵ دامغان آدرس : استان سمنان ، دامغان اداره زندان شهرستان تلفن : ۳۵۲۴۱۸۵۰ شعبه: دیباج دامغان آدرس : استان سمنان ، دیباج دهیاری شهر تلفن : ۳۵۳۲۴۷۱۷ ش ...

ممانعت از حق چیست

ممانعت از حق چیست   ممانعت از حق چیست به نوشته دادسرایار ممانعت از حق چیست عبارت ممانعت از حق را شاید بتوان دعوای رفع ممانعت از حق نامید که در عرف هم به آن ممانعت از حق می گویند دعوای رفع ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان دعوای سه گانه تصرف مورد بررسی قرار گرفته است دعاوی سه گانه تصرف چیست همان گونه که از اسمش پیدا است سه نوع است ۱ دعوای رفع تصرف عدوانی ۲ دعوای رفع ممانعت از حق ۳ دعوای رفع مزاحمت در مواد ۱۵۸تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی این دعاوی رامورد بحث وبررسی قرارداده است به طور کلی به این دعاوی سه گانه تصرف، دعاوی تصرف عدوانی نیز اطلاق می‌گردد اما آنچه که مادر این مبحث به آن می پردازیم احکام ممانعت از حق می باشد وهمچنین برای شناخت بهتر ممانعت از حق ناچاریم که اشاره‌ای کوتاه به دعاوی دیگر این دست داشته باشیم ضمناً این دعاوی و حتی دعوای ممانعت از حق جنبه کیفری خواهند نیز دارند که ما ابتدا به بررسی جنبه حقوقی آن و سپس به جنبه کیفری آن خواهیم پرداخت دعوای تصرف عدوانی معنی لغوی تصرف تسلط مادی بر مال می باشد برای مثال : دعوای تصرف عدوانی به این معناست که فردی بدون اجازه و بدون مجوز ملکی را که در تصرف کسی دیگری بوده است از تصرف خارج می‌کند و خود تصرف را ادامه می‌دهد فرد متصرف می تواند با مراجعه به دادگا ...

شکایت سازمان امور مالیاتی 

شکایت سازمان امور مالیاتی شکایت سازمان امور مالیاتی به نوشته دادسرایار همانگونه که پیشتر در باب وظایف سازمان امور مالیاتی بیان نمودیم، از مهمترین وظایف این سازمان تشخیص و مطالبه مالیات و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها است. با توجه به اعطای چنین صلاحیتی برای این سازمان می بایست برای شهروندان در مقابل آن حق اعتراض قائل شد. لذا می بایست مراجعه برای رسیدگی به اعتراضات و اختلافات شهروندان در این باب وجود داشته باشد. در ذیل به بررسی این مراجع می پردازیم: مراجع اداری شکایت سازمان امور مالیاتی مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طبق مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل تام الاختیار خود (کارمند حقوق بگیر و یا وکیل قانونی) به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که نباید بیش از ۳۰ روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد، به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص ک ...

 سازمان امور مالیاتی 

 سازمان امور مالیاتی  سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی سازمانی است که در راستای اجرای ماده ۵۹  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، به منظور ایفای وظایف  و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش مالیاتی کشور و به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد در سال ۱۳۸۱ به صورت یک سازمان دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. صلاحیت این سازمان شامل کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه های مالیاتی است. ماده ۵۹  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می دارد: الف) به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، « سازمان امور مالیاتی کشور » را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر  وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور  و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد ...

کیفرخواست چیست

کیفرخواست چیست کیفرخواست چیست به نوشته دادسرایار یکی از مهم‌ترین تعاریف کیفرخواست( ادعایی است که داستان درباره مجرم بودن متهم می‌کند) در این نوشتار تلاش می کنیم به طور اختصار در مورد صدور کیفرخواست, انواع کیفرخواست,و محتویات کیفرخواست ومراحل اجرایی آن…. بپردازیم نعریف کیفرخواست هرگاه دادستان ادعا کند که شخص متهم مجرم شناخته شده است از دادگاه میخواهد تا به آن رسیدگی کند و حکم مقتضی را صادر نماید یا به عبارتی دیگر دادستان کیفرخواست را صادر می کند و این به معنای آن است که تحقیقات دادسرا به مرحله ی رسیده است که مجرم بودن متهم تشخیص داده شده است فلذا از دادگاه درخواست کیفر ومجازات می‌کند درخصوص مجرم بودن متهم نظر بازپرس چیست به طور کلی باید اظهار کرد که نظر بازپرس در زمان کشف جرم سرنوشت ساز است ما نظر بازپرس را ازدوحالت مورد بررسی قرار می دهیم ۱٫با صدور قرار موقوفی تعقیب اعلام می کند که عمل متهم مجرمانه نبوده و سپس بریدگی پایان می دهد ۲. ویا قرار جلب صادر می کند این زمانی صورت می گیرد که باز پرس تشخیص دهد عمل متهم مجرمانه بوده است وسپس این قرارجلب برای دادستان فرستاده می‌شود طبق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان وظیفه دارد حداکثر طی ۵ روز نظر خود را درباره قرار جلب کند ماده ۲۶۴: پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت ...

گذشت شاکی چیست

گذشت شاکی چیست گذشت شاکی چیست به نوشته دادسرایار با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می کند دادخواهی حق مسلم هر فرد است بنابراین هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. بهره‌مند شدن از دادگاه صالح به منظور دادخواهی حق همه ی افراد جامعه می باشد ونمی توان شخصی را از مراجعه به دادگاهی که حق اوست منع کرد در چنین مواقعی می توان نتیجه گرفت برابر این اصل از قانون اساسی امکان دادخواهی برای همه ی افراد وجود دارد. مطلبی که در اینجا باید به آن دقت داشته باشیم این است که این مطلب به معنای آن نیست که امکان دادخواهی یا عدم دادخواهی برای تمام اشخاص یکسان زیرا در بعضی از جرائم که بیشتر جنبه خصوصی دارد برای شخص بزه دیده این امکان وجود دارد که برای احقاق حقوق خودش دادخواهی بکند یا نکند. یعنی زمانی که شکایت خود را مطرح می‌کند از دادگاه بخواهد که مجرم را دستگیر و مجازات بکند یا این که اصلا هیچ شکایتی را مطرح نکند با توجه نوع برخی از جرائم که جنبه عمومی آن غالب است ، در صورت گذشت شاکی یا عدم شکایت وی نیز امکان دارد با توجه به نوع جرم ، دادستان یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی اقدام به تعقیب مجرم نمایند یعنی اینکه حتی اگر شخص بزه دیده نخواهد شکایتی صورت بگیرد دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیری جرم و مجازات را برعهده خواهد داشت. دسته بندی جرائم ۱جرائم قابل گذشت ۲ج ...

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوجه منع اشتغال زوجه به نوشته دادسرایار حقوق بر معانی مختلفی اطلاق می شود که هرچند بی ارتباط با یکدیگر نیستند ولی در عین حال وجوه تمایز آنها موجب می‌شود که این کلمه را مشترک لفظی بدانیم البته حقوق نیز چون دیگر مضامین و مفاهیم انتزاعی در علوم اجتماعی ، تعریف مطلق , واحد و جامعی نداردو حقوقدانان هنوز که هنوز است در جستجوی حقوق برای تصور خویش اند. از موارد بسیار مهم در علم حقوق حقوق خانواده می باشد چرا که خانواده به عنوان اولین خواستگاه بشریت و سر منشأ خلقت ، همواره مورد توجه قانونگذار شرع بوده است کتاب قانون مدنی از مواد ۱۰۳۴ به بعد مهم پرداخته شده است. قوانین و مقررات خاص از جمله قانون حمایت از خانواده نیز در همین راستا تدوین گردیده است. در این مقوله سعی کرده ایم به تبیین اشتغال زوجه و شرایط منع آن بپردازیم شرایط منع اشتغال زوجه حرفه و صنعتی که مخالف شعور خانوادگی یک طرف یا طرفین باشد اعم از اینکه مشروع باشد یا غیر مشروع، زوج حق دارد زوجه را از اقدام به آن منع کند هرچند انجام آن حرفه و صنعت مزاحم با تمکین زن نباشد مع الوصف به زوج حق منع زوجه داده شده است مثلا زوج شخصی است آبرومند و در جامعه دارای حیثیت اجتماعی در سطح بسیار بالا می باشد و زوجه خیاط خانه باز می کند هرچند این عمل مباح است و مزاحم با استمتاع زوج هم نباشد چون به حیثیت زوج در جامعه لطمه وارد نموده مرد حق خواهد ...

دادستان کیست

دادستان کیست دادستان کیست به نوشته دادسرایار زندگی اجتماعی اقتضا می کند افراد جهت صیانت از زندگی خود با عناوین مختلف حقوقی و قضایی آشنا باشند تا هنگامی که با مشکلاتی از این دست روبرو می شوندبتوانند در جهت احقاق حقوق خود از افراد صاحب دانش یاری خواسته و نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند دادستان یکی از آن دسته افرادی است که در کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منصب قضایی مهم درجهت اجرای عدالت تلاش می نماید در ادامه مبحث به اهمیت دادستان و شرح وظایف او پرداخته می شود دادسرا چیست؟ در قسمتی از دادگستری مکانی وجود دارد که به آن دادسرا می گویندو رسیدگی به برخی از امور جزایی و غیر جزایی از وظایف آن می باشد بالاترین مقام در دادسرا دادستان است بیشترین وظایف تحت نظر او انجام می شود شاید بتوان گفت یکی از مهمترین وظایف دادسرا تعقیب و رسیدگی به جرمی است که افراد انجام می‌دهند مدعی العموم کیست؟ در اصل به نماینده مردم در دادگاه ، دادستان گفته می‌شود که صادر کردن کیفرخواست علیه متهمان یکی از وظایف دادستان می باشد به طور کلی دادستان را به عنوان دفاع کننده از حقوق مردم جامعه و همچنین مقام قضایی که در جهت اجرای عدالت تلاش می‌کند می شناسند البته تامین امنیت و حفظ آن نیز از وظایف مهم دادستان است در گذشته به جای واژه دادستان کلمه ی مدعی العموم, صاحب من ...

شوراهای حل اختلاف زنجان

شوراهای حل اختلاف زنجان شوراهای حل اختلاف زنجان به نوشته دادسرایار شعبه: ۲ – ۳ – ۴ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – صلحی ۱ زنجان آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بلوار ۲۲ بهمن ساختمان شماره ۱ دادگستری تلفن : ۳۳۴۵۵۰۰۱ شعبه: ۱ – ۱۴ – ۲۲ زنجان آدرس : استان زنجان ، زنجان بلوار ۲۲ بهمن ساختمان شماره ۲ دادگستری کل استان تلفن : ۳۳۴۴۰۰۴۴ شعبه: ۵ – ۶ زنجان آدرس : استان زنجان ، زنجان – خیابان امام (ره) – پایین تر از امام زاده سید ابراهیم (ع) – محتمع قضایی خانواده تلفن : ۳۳۳۲۱۲۹۵ شعبه: ویژه زندان زنجان آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان ،شهرک الهیه ،زندان مرکزی تلفن :  شعبه: روستای آقکند (بوغداکندی) زنجان آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای آقکند تلفن :  شعبه: روستای آلوارلو زنجان آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای اسکند تلفن :  شعبه: روستای باروت آغاجی زنجان آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای باروت آغاجی تلفن :  شعبه: روستای باغ زنجان آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو ...

شوراهای حل اختلاف اهواز

شوراهای حل اختلاف اهواز شوراهای حل اختلاف اهواز شعبه: ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ آدرس: استان خوزستان،شهر اهواز ،خیابان دانشور شرقی نرسیده به بیمارستان مهر تلفن: ۳۳۳۶۵۶۵۸ شعبه ۷ آدرس: استان خوزستان،شهر اهواز ،خیابان دانشور شرقی ،نرسیده به بیمارستان مهر تلفن: ۳۳۳۶۵۶۵۸ شعبه ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۳۴ – ۳۵ آدرس: استان خوزستان ، شهر اهواز  کمپلو، نبش خیابان آبان ناصر خسرو تلفن: ۳۳۷۸۰۵۲۸ شعبه ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۳۶ – ۳۷ آدرس: استان خوزستان،شهر اهواز، چهارراه آبادان، بیمارستان آریا سابق تلفن: ۳۲۲۳۸۹۱۹ شعبه ۲۱ – ۲۲ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ آدرس: استان خوزستان ، شهر اهواز، بلوار پاسداران، روبروی زیتون کارمندی تلفن: ۳۴۴۳۱۶۱۵ شعبه: ۲۶ – ۲۷ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۴۱ آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، امانیه خیابان عارف ساختمان سابق شورای شهر روبروی امور مشترکین شرکت گاز شهرستان اهواز تلفن : ۳۳۶۱۵۰۰ شعبه: ۳۱ – ۳۲ – ۳۳ – ۴۴ آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، خیابان دانشور شرقی نرسیده به بیمارستان مهر تلفن : ۳۳۳۶۵۶۵۸ شعبه: ...