کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه ارای طلاق

نمونه ارای طلاق نمونه ارای طلاق به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد: امکان وکالت در طلاق به زوجه در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم ای شرط نشده باشد زوج می تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند. شماره دادنامه: ۶۶۰۰۱۹۱ رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور اعتراضات فرجام خواه خانم( ن. ن. ) نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۳۰_۶۶۰۰۱۹۱  شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان همدان که در جهت تایید رای بدوی صادر و به موجب آن دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی محکوم به بطلان اعلام گردیده وارد و موجه نیست؛ زیرا وکالت مورد استناد فرجام خواه نیز عدم عزل وکیل با توجه به مندرجات مستند پیوست پرونده ضمن عقد لازمی شرط نشده و صرف توافق شفاهی انجام شده بین طرفین در خارج بر عدم عزل وکیل به نحوی که در وکالتنامه استنادی تصریح گردیده، بدون معلوم بودن ماهیت حقوقی این توافق و محرز بودن لزوم آن، اختیار موکل را در عزل وکیل خود ساقط نمی نماید و با وجود این که زوج فرجام خواه در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج فرجام خوانده ضمن انتخاب وکیل  دادگستری برای ایشان به اتفاق وکیل مع الواسطه نامبرده درخواست طلاق توافقی نموده اند، مع هذا زوج فرجام خوانده که شخصی در دادگاه حضور یافته در جلسه اول دادرسی به شرح صورت جلسه ...

مراحل طرح دعوی خلع ید

مراحل طرح دعوی خلع ید مراحل طرح دعوی خلع ید   به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد:  صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای خلع ید خواهان باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوای خلع ید دارد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می‌پردازیم:  صلاحیت ذاتی محاکم در طرح دعوی خلع ید : مدرک شناسایی این نوع صلاحیت‌ها صنف «اداری یا قضایی» و نوع «عمومی یا اختصاصی» و درجه «بدوی یا تجدیدنظر» است. مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در صلاحیت محاکم عمومی است مگر این‌که مقنن خود مرجع اختصاصی برای رسیدگی به این نوع دعاوی تعیین نموده باشد؛ لذا خواهان باید دعوای خود را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری طرح نماید. البته اگر خواسته دعوای خود را به مبلغ کمتر از ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مقوم کند شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی دعوا است.  صلاحیت محلی محاکم در طرح دعوی خلع ید : دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، جهت اقامه دعوای خلع ید، دارای صلاحیت می‌باشد.  مدارک لازم برای طرح دعوای خلع ید  دعوای خلع ید، دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحو ...

خلع ید چیست

خلع ید چیست خلع ید چیست به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد: «خلع ید» به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می‌کند. رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست. در اینجا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قابل رد می‌باشد؛ چرا که خواهان ادعایی را مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است. انواع دعوای خلع ید موضوعاتی که می‌توان دعوای خلع ید را در آن ابواب مطرح نمود عبارتند از: نخست خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است. دوم دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده در خصوص ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده به آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. سوم دعاوی تصرف عدوانی که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است ب ...

مراحل رسیدگی به رشا و ارتشا

مراحل رسیدگی به رشا و ارتشا مراحل رسیدگی به رشا و ارتشا   به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا شکایت خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم.  صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشا: مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:« دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان داشته باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به این جرائم دادگاه کیفری دو می باشد مگر اینکه مجازات جرائم رشاء و ارتشاء از نوع «درجه سه یا به بالا» باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک مطابق ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک.جدید صالح خواهد بود.  صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء: با توجه به منطق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:«متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد» باید گفت ...

سرقفلی و حق کسب

سرقفلی و حق کسب سرقفلی و حق کسب به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد: از آن جا که سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتی وجود سرقفلی در عرف علت اصلی پیش بینی آن در قانون بوده ، بررسی سرقفلی به عنوان یک پدیده حقوقی عرفی در فرهنگ لغت که به مفهوم لغوی الفاظ می پردازد اجتناب ناپذیر است . در همین راستا در گفتار اول به بررسی مفهوم لغوی سرقفلی در فرهنگ لغات می پردازیم و در گفتار دوم سرقفی را از دیدگاه حقوقدانان بررسی خواهیم کرد و در گفتار سوم مفهوم عرفي سرقفلی و در نهالست در گفتار چهارم انواع سرقفلی عرفی را به بحث خواهیم نشست تا ضمن روشن شدن مفهوم لغوی و اصطلاحی آن رابطه بین سرقفلی و حق کسب و پیشه به واقع روشن شود . تعریف لغوی سرقفلی : در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی ، مفاهیم تقریبا مشابهی به چشم می خورد و در برخی موارد که تفاوتی در تعاریف وجود دارد ناشی از مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت است به طوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی می خوانیم : « حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند به جهت تقدم در اجاره ، شهرت جمع آوری مشتری و غیره » چنین تعریفی چنان که در مبحث بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت سازگار است . مرحوم دهخدا در ذیل لفظ سرقفلی چنین آورده است : « سرقفلی س ق /آ مرکب ) چی ...

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت

مراحل رسیدگی به خیانت در امانت مراحل رسیدگی به خیانت در امانت به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت   صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید .  برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم . الف)صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت: مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر این که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارد بر صلاحیت آن به دادگاه کیفری دو را بیان می دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاه کیفری دو می باشد ب) صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت دادگاه محل وقوع جرم می باشد یعنی دادگاهی که در محل ...

تصفیه ترکه

تصفیه ترکه به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد:  تصفیه ترکه ترکه خالص میان وارثان تقسیم می شود برای دستیابی به ترکه خالص باید آن را تصفیه کرد؛ یعنی، حقوق و دیونی را که به آن تعلق می‌گیرد از ترکه خارج کرد همان طوری که ماده ۶۲۰ قانون امور حسبی مقصود از «تصفیه»را تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک تعریف می کند.  الف) خواهان تصفیه ترکه: درخواست تصفیه ترکه را وصی و هر یک از وارثان می توانند به دادگاه بدهند (ماده ۲۶۱ قانون امور حسبی) همچنین وارثانی که ترکه را رد کرده‌اند حق درخواست تصفیه را ندارند. درخواست تصفیه باید کتبی باشد و به طور معمول بر روی برگ دادخواست نوشته شود و خواهان درخواست سایر وارثان و وصی را در ستون خواندگان می‌نویسد. ب)طریقه تصفیه ترکه: نخستین اقدام دادگاه، تعیین مدیر تصفیه است که باید ظرف یک هفته برگزیده شود انتخاب مدیر تصفیه اگر به طور مستقیم باشد مدیر برگزیده با نظارت دادرس دادگاه انجام وظیفه می‌کند و در صورتی که به اداره تصفیه واگذار شود مدیر یا مدیران منتخب آن اداره در نظارت مقامات اداری و سرانجام دادگاه ارجاع کننده قرار می‌گیرند البته در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار می شود. وظایف مدیر تصفیه در قانون امور حسبی به شرح زیر آمده است: تحریر ترکه: در صورتی که ترکه تحریر ن ...

قبول و رد ترکه

قبول و رد ترکه به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد:  انواع قبول ترکه: وراث باید اراده خود را در قبول ترک اعلام کنند که ممکن است صریح یا ضمنی باشد که به تعریف هر کدام می پردازیم: قبول صریح: آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع دهد. پس قبول صریح باید کتبی و خطاب به دادگاه و حاوی بیان قبول ترکه به طور مستقیم باشد قبول صریح عمل تشریفاتی است و بیان قبول در جلسه دادگاه از این جهت که به امضای او می‌رسد در حکم قبول صریح است. قبول ضمنی: آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد از قبیل صلح و بیع، هبه ، رهن و مثال آن ها که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید؛ یعنی، تصرف در ترکه اداره آن قبول ضمنی است از آنجا که قبول ترکه به طور معمول به سود وراث است قانون گذار سکوت او را در صورتی که بیش از یک ماه از تاریخ آگهی فوت به درازا کشید قبول ضمنی ترکه تلقی می کند. ب) چگونگی قبول : التزام وراث به آثار قبول تر که منو به تصرف آنان در ترکه از ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی در این باره اشعار می دارد: « وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده می‌تواند رد نماید.» حق قبول ترکه قابل وراثت است؛ بنابراین با مرگ مورث به وراث وی منتقل می‌شود در این خصوص ماده ۲۴۵ قانون امور حسبی چنین تعیین تکلیف کرده است: « اگر وارثی قبل از قبول ی ...

تحریر ترکه

تحریر ترکه به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد: بر اساس ماده ۲۰۶: «مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. » الف) خواهان تحریر ترکه: درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود. امین غایب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نام برده به آنها در صورتی که ترکه تحریف نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند و همچنین در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفی به محجور برسد. طریقه تحریر ترکه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست «وقتی که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی» نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر حاضر شوند  علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می شود.  به طور معمول درخواست کننده تحریر وارثان و وصی را در ستون خواندگان با تعیین اقامتگاه آنان می‌آورد و دادگاه به ا ...

مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه به نوشته دادسرایار وکیل در این باره توضیح میدهد: امور راجع به «ترکه» عبارت است از اقداماتی که برای حفظ «ترکه» و رسانیدن آن به صاحبان حقوق می شود از قبیل مهر و موم تحریر «ترکه» و اداره «ترکه» و غیره می باشد که به ترتیب به تشریح هر یک می پردازیم: مهر و موم ترکه چگونه است غرض از مهر و موم ترکه اقدام در جهت حفظ ونگهداری و عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل آن است؛ بنابراین، کهر وموم باید طبق مقررات فصل دوم ق.ا.ح. و به ترتیبی که از استفاده بعضی از وارث به ضرر دیگران جلوگیری نماید، انجام شود. الف) خواهان مهر و موم ترکه: در این خصوص باید بین اموال شخص با اموال دولتی وعمومی قائل به تفکیک شد: ۱٫در خصوص اموال شخصی: اشخاص مذکور زیر می توانند در خواست مهر و موم ترکهرا بنمایند. – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن ها؛ – موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد؛ – طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد؛ – کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد. در خصوص اموال دولتی و عمومی: دادگاه بخش (شورای حل اختلاف) در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می نماید: – در مورد کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شد ...