کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
0 تا 100 سهم الشرکه-کاربردی

سهم الشرکه چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله سهم الشرکه چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 تعریف سهم الشرکه ویژگی های سهم الشرکه چه خواهد بود؟ آیا میتوان سهم را در شرکت انتقال داد؟ تاثیرات سهم الشرکه بر تصمیمات شرکت به چه میزان خواهد بود؟ تعریف سهم الشرکه در انعقاد قرارداد شرکت ها و در طی مواردی که در شرکت بوجود می آید حتما به کلمه سهم الشرکه آشنا شدید که جزو موارد مهم برای هر یک از شرکا در شرکت میباشد زیرا در بسیاری از موارد بسیاری از موارد و مراتب در شرکت بر اساس همین سهم الشرکه مشخص خواهد شد و در واقع میتوان گفت سهم الشرکه حقی است که افراد باتوجه به سرمایه ای که به شرکت می آورند دارا میشوند.هریک از شرکا برای ثبت شرکت قسمتی از سرمایه را بر عهده می گیرند، و در ازای سرمایه ای که هر یک با خود به شرکت می آورند سود و زیان شرکت سهیم میشوند.سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی و شرکت نسبی،مانند سهام در شرکت سهامی است. تعیین میزان نقش شرکا در شرکت به چه صورت است؟ برای تعیین میزان نقش شرکا در شرکت بر اساس سرمایه،حقی به اشخاص داده میشود که در برخی از شرکت ها این حق سهام و در برخی از شرکت ها سهم الشرکه نامیده میشود. انتقال سهم الشرکه در شرکت به دلیل آنکه در شرکت اشخاص،هویت و مشخصات افراد در عضویت ش ...

0 تا 100 داوری در دعاوی خانواده-کاربردی

داوری در دعاوی خانواده به نوشته دادسرایار در مقاله داوری در دعاوی خانواده دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 یکی از موارد مهمی که همواره به صورت مکرر به آن تکیه شده است انجام امور داوری در خانواده ها میباشد،البته انجام امور داوری باعث خواهد شد که افرادی که با هم ناسازگاری دارند و قصد طلاق گرفتن را دارند،از عمل خود پشیمان شوند و به زندگی خود بازگردند.پس انجام عمل داوری یکی از موارد مهم است که همواره به آن تاکید شده است.داوری در دعاوی باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا شود و خانواده ها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله ی دادگاه های خانواده کاسته شده و دادگاه ها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلاف پیچیده تر خانوادگی رسیدگی کنند.زوجین و خانواده های آنان نیز باید دارای سعه صدر باشند و آستانه تحمل خود را بالا ببرند و به هر بهانه ای به دادگاه خانواده مراجعه نکنند.اگر داوری همراه با احساس مسئولیت و به قصد صلاح باشد بسیاری از مشکلات حل و اختلافات رفع شده و آرامش و آسایش به خانواده ها برگشته خواهد شد. حال ما اینجا هستیم تا با داوری در دعاوی خانواده بیشتر آشنا شویم. معنای داوری در دعاوی خانواده چیست؟ در ابتدا باید گفت،در معنای لغوی داوری،قضاوت و حکمیت و محاکمه آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز حل ...

0 تا 100  المثنی برگ سبز خودرو-کاربردی

شرایط اخذ  المثنی برگ سبز خودرو به نوشته دادسرایار در مقاله شرایط اخذ  المثنی برگ سبز خودرو دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 برگ سبز خودرو یک  نوع سند است که صادر شدن آن  برای موقعی است که خرید و فروش ماشین انجام میشود. با  در دست داشتن این برگ هزینه نقل و انتقال به طور حدودی دویست هزار تومان میباشد. ثبت ماشین در دفترخانه یک امر کاملا اختیاری میباشد  اما نکته مهم در این خصوص این است که موقع صادر شدن این نوع سند در قسمت بالا پیش عبارت سند مالکیت ماشین شماره سنا یا همان مالکیت ماشین ذکر میگردد که به منظور اصلی بودن و صحیح بودن برگ سبز دارد. فرق سند رسمی ماشین با برگ سبزی که شناسنامه وسیله نقلیه یا سند مالکیت است در چه چیزی است: در گذشته موقعی که برگ سبز خودرو یا المثنی آن به مالک داده میشد در قسمت بالایی آن نوشته بود شناسنامه وسیله نقلیه اما بعد از گذشت مدتی نوشته شد سند مالکیت واقعیت این است که این سند تنها سند مالکیت پلاک است نه سند مالکیت ماشین. بنابراین برگ سبز یا شناسنامه وسیله نقلیه و یا سند وسیله نقلیه باید به دست نیروی انتظامی برسد و هیچ ربطی با مالکیت ماشین ندارد. زمان های قبل قضیه پلاک ملی وجود نداشت یعنی پلاک ها وقتی مالکین ماشین تغییر میکردند تغییر نمیکرد. وقتی هم که یک سند در د ...

0 تا 100 غصب-کاربردی

غصب چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله غصب چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 تعریف غصب معنای غصب در فرهنگ دهخدا به ستم گرفتن چیزی از کسی بیان شده است،که آن چیز میتواند مال یا جز  آن باشد. عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل دیگری برای استفاده از مال خود را نمیتوان عنوان غصب داد،مغصوب ممکن است یک عین،حق مالی و منافع مال باشد.موضوع غصب عین یا منفعت یا حق مالی است.اگر شخصی با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر تسلط پیدا کند عمل او غصب میباشد و اگر بدون علم بر حق غیر استیلاء یابد در حکم غاصب است. حکم غصب یا شبه غصب : در موارد زیر غصب موجود نمیباشد،بلکه قانون گذار آن را در حکم غصب در نظر گرفته: ۱)تصرف به ایفاء ناروا:اگر کسی مال دیگری را به من غیر حق دریافت داشته باشد خواه،به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل در حکم غاصب میباشد. ۲)اثبات ید برمال غیر بدون مجوز:اگر شخصی با اجازه مالک مالی را در اختیار بگیرد و سپس مالک مال،آنرا درخواست کند و امین از پس دادن مال خودداری کند ید او غاصبانه میشود. ۳)تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد:زمانی که معامله باطل باشد ید طرفین عقد نسبت به آنچه که دریافت داشته اند غاصبانه میباشد. ۴)تصرف در موضوع معامله فضولی:اصیل در معامله فضولی پس ازآنکه مورد معامله به تصرف او درآمد،د ...

0 تا 100 شهادت یکی از ادله اثبات دعوی-کاربردی

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی به نوشته دادسرایار در مقاله شهادت یکی از ادله اثبات دعوی دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 شهادت (گواهی) عبارتست از اخبار شخص از امري به نفع یکی از طرفین دعوي و به زیان دیگري  موارد شهادت میتوان گفت ارزش شهادت در اموري که میتوان سند کتبی تنظیم نمود مانند عقود تعهدات کاسته شده است اما . قانون مدنی ایران به پیروي از قانون مدنی فرانسه ارزش گواهی را محدود نموده و در موارد زیر آن را معتبر دانسته است: -1براي تکمیل یا تقویت دلیل اگر چه موضوع آن عیناً یا قیمۀ بیش از پانصد ریال ارزش داشته باشد. مانند آنکه سندي تنظیم شده است که حکایت از مدیونیت نویسنده بدیگري مینماید، ولی نوع دین یا مقدار آن به جهتی از جهات از قبیل غیر خوانا بودن یا پارگی کاغذ معلوم نیست، در این صورت طلبکار میتواند براي اثبات نوع دین یا مقدار آن به گواهی گواهان استناد نماید و هم چنین است هرگاه سند تاریخ تنظیم نداشته باشد و یا تاریخ آن غیر خوانا باشد، مانند آنکه سندي ابراز شود که حکایت از دین نویسنده نماید که پس از سه سال از تاریخ تنظیم، تأدیه نماید و تاریخ نوشتن آن غیر خوانا و یا فراموش شده که نوشته شود.   -2 در مواردي که سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. مانند آنکه سند دچار سرقت، سیل یا حریق شده باشد -4 م ...

0 تا 100 شرط باطل در قرارداد-کاربردی

شرط باطل در قرارداد به نوشته دادسرایار در مقاله  شرط باطل در قرارداد دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 طرح مبحث برای اینکه شرط ضمن عقد صحیح باشد باید شرایطی وجود داشته باشد. موجود نبودن برخی از این شرایط، صرفا سبب بطلان شرط می شود، بدون اینکه عقد مشروط را باطل کند و تحقق نیافتن برخی دیگر از این شرایط، بطلان عقد مشروط و شرط را به همراه خواهد داشت.شرایط درستی عقد را نمی شود با شرایط صحت شرط یکی قلمداد کرد . با توجه به مطالب بالا، شرایط صحت شرط را باید به دو گروه تقسیم کرد؛ یکی، شرایطی که فقدان آن منحصرا شرط را باطل می کند و دیگری، شرایطی که عام تحقق آن عقد و در نتیجه، شرط ضمن آن را نیز باطل می کند، در این مقاله  قصد داریم به شرایطی که فقدان آن منحصرا شرط را باطل میکند را  مطالعه می کنیم. بحث های تفصیلی در مقاله شرط باطل . قلمرو شرایط اساسی صحت معامله - شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ ق.م. مربوط به عقود، یعنی اعمال حقوقی دو طرفه ای است که مستقلا انشاء می شود و در تحقق خود به عمل حقوقی دیگر وابستگی ندارد.بنابراین، از ماده ۱۹۰ ق.م. نمی توان لزوم اجتماع شرایط مذکور را در ایقاع و شرط ضمن عقد پذیرفت. زیرا منظور از اصطلاح «معامله» مذکور در ماده ۱۹۰، با توجه به اطلاق این عنوان و جایگاه بیان آ ...

0 تا 100 شرایط طلاق زن باردار-کاربردی

شرایط طلاق زن باردار به نوشته دادسرایار در مقاله شرایط طلاق زن باردار دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 طلاق به عنوان امری نزد ما شناخته میشود که زندگی زناشویی پایان پذیرفته باشد برای انجام این کار دادگاه اززن گواهی میخواد که این گواهی باردار نبودن زن را ثابت کند عموما دادگاه اگر زن باردار باشد طلاق را انجام نمیدهد اما بعضی موقع ها بنا بر شرایطی  زوجین در صورت بارداری هم به طلاق تصمیم گرفته اند یا یکی از آن ها اصرار شدید بر طلاق بدارد یا خود دادگاه بنا بر شرایطی که میبیند صلاح را در جدایی ببیند و همین میشود که دادگاه گواهی نبود سازش را انجام میدهد که زوجین در صورت بارداری زن هم جدا شوند. باید گفت که در طلاقی که در بارداری صورت میگیرد نسبت به طلاقی که معمولی است  احکام خاص وجود ندارد فقط فرقی که بین ان ها هست در عده زن است عده زنی که باردار است و طلاق میگیرد تفاوتی دارد. اگر بخواهیم مفهوم طلاق را بیشتر درک کنیم باید گفت هنگامی که عقد نکاحی به صورت دایم باشد و تمام شود  طلاق انجام میشود حتما به خاطر داشته باشید طلاق برای عقد دایم است و در عقد موقت تمام شدن بعد از آن  که مدت زمان مشخص شده  بگذرد انجام میشود. با توجه بر ماده هزار صد و سی و سه اصلاحی مرد میتواند طلاق زن را انجام دهد و همچنین زن میتواند با ...

0 تا 100 ملک در طرح شهرداری-کاربردی

کلیات ملک در طرح شهرداری به نوشته دادسرایار در مقاله کلیات ملک در طرح شهرداری دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 برنامه های عمرانی/ ساخت و ساز راه ها/ و همچنین پارک ها از جمله وظایف شهرداری هستند شهرداری برای انجام دادن این گونه کار ها به ملک احتیاج دارد و خود ما تا به الان ممکن است خیلی به چشم دیده باشیم که ملک اشخاص در طرح شهرداری برای انجام کاری قرار گرفته است. در این حالت ملک اشخاص تصرف میشود و شهرداری به برنامه ای که دارد میپردازد البته لازم به ذکر است شهرداری مبلغی بابت تصرف خود به صاحب ملک میدهد. بر اساس آن ماده واحده ای که در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه آمده در همه قوانینی که شهرداری ها بخواهند و مجاز باشند که به ابنیه و املاک مردم تملک کنند در حالتی که بین مالک و شهرداری موافقت انجام نشود قیمت ابنیه و املاک باید به قیمت روز حساب شود. عقب نشینی ساختمان به چه معناست؟ همان طور که میدانید شهرداری موظف به انجام کارهای راه ها و معابر را دارد و برای این کار گاهی مجبور میشود ساختمان هایی که عمر قدیمی دارند را ویران کند و یا این که قسمتی از یک ملک را به تصرف خود دراید به این دلیل که شهرداری دارد وظیفه عمومی خود را اجرا میکند شما نمیتوانید مخالفت خود را اعلام کنید اما در ادامه نکاتی به شما گفته میشود که خالی از لطف ن ...

0 تا 100 اخذ کارت سوخت-کاربردی

چگونه کارت سوخت دریافت کنیم؟ به نوشته دادسرایار در مقاله چگونه کارت سوخت دریافت کنیم؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 مطالعات میگوید برای نخستین بار کارت هوشمند در آلمان شکل گرفته است و به وسیله دو مهندس بوده اما به ثبت نرسیده است خبر از این اختراع در جایی نشد تا روزی که یک روزنامه نگار اهل فرانسه در سال هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلادی اختراع کارت هوشمند در فرانسه را انجام داد و این خبر به گوش همه کشور ها رسید در فرانسه برای نخستین بار کارت هوشمند در سال هزار و نهصد و هشتاد و چهار میلادی انجام شد به این شکل که شرکت مخابرات فرانسه کارت هوشمند را جایگزین سکه کرد که این کار خیلی نتیجه بخش بود و کار ها زودتر و سریع تر انجام میشد. بدین صورت در اوایل دهه نود میلادی کارت هوشمند قدرت گرفت و بسیار مورد استفاده عموم شد ولی در کشور ایران برای نخستین بار در ماه تیر سال هزار و سیصد و هشتاد و شش در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد برنامه ای با عنوان سهمیه بندی بنزین انجام شد و بر اساس این موضوع هر خودرو دارای یک کارت سوخت هوشمند گردید. فواید کارت سوخت انجام امنیت گسترش یافته و کار ها ی معاملاتی آسان تر انجام میشود. رجوع کردن به بانک ها کم تر شده چون دیگر افراد کمی برای اخذ یا پرداختن پئولی به بانک میروند. ردیابی خطاهایی که ممک ...

0 تا 100 اخذ گذرنامه-کاربردی

اخذ گذرنامه چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله اخذ گذرنامه چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 همان گونه که با خیلی از مدارک شناسایی آشنایی دارید متوجه باشید پاسپورت یا همان گذر نامه هم  جزو مدارک شناسایی به شمار می آیند. فقط نکته ای که این مدرک شناسایی نسبت به بقیه مدارک شناسایی دارند در این است که این مدرک یک مدرک بین المللی برای شناسایی شما خوانده میشود شما با داشتن این مدرک است که مشخص میشود اجازه آمدن به این کشور را داشتید. اصل گرفتن اجازه را ویزا نشان میدهد اما قبل از دادن ویزا این مدرک گذر نامه است که مهم است و باید این موضوع را در نظر داشت که به جز گذر نامه و ویزا که مدارک اصلی اجازه شما به ورود به کشوری را نشان میدهد سیاست داخلی آن کشور هم جزو واجبات ورود شما به کشور ها است. کاری که گذر نامه میکند یک نوع ضمانت و تضمین است برای مسافر وقتی در بقیه کشورها است. اگر بخواهم گذر نامه را برای شما راحت تر معرفی کنم گذر نامه یک نوع سند است که از طرف مامورین خاص خودش انجام میشود و بر فرض  برای سفر کردن ایرانی ها به خارج از کشور و یا اقامت آن ها در خارج از کشور تهیه شده است. هر مسافری که از ایران بخواهد به خارج سفر کند احتیاج به گذر نامه دارد و بدون آن بر اساس قانون گدر نامه جلوی آن مسافر گرفته خواهد شد. در ادام ...

15....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست