کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مقالات

در بخش مقالات ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت غایب مفقود الاثر شدن شوهر

نمونه دادخواست احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت غایب مفقود الاثر شدن شوهر برگ دادخواست به دادگاه عمومی احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به علت غایب مفقود الاثر شدن شوهر دادسرایار بیشتر بخوانید: موانع ارث محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره پلاک شغل نام پدر نام خانوادگی نام مشخصات طرفین         زوجه (زن) خواهان         زوج (شوهر) خوانده           وکیل یا نماینده قانونی احراز شرایط اعمال وکالت به علت غایب مفقود الاثر شدن شوهر تعیین خواسته و بهای آن فتوکپی مصدق 1- سند ازدواج 2- شناسنامه دلایل و منضمات دادخواست احتراماً به استحضار می رساند: خوانده به موجب سند ازدواج شماره ................ مورخ ............... تنظیمی در دفتر رسم ...

بررسی مباحث موانع تحقق ارث از منظر حقوق ایران

موانع ارث کسی که داراي شرایط وراثت است در صورتی از متوفی ارث میبرد که هیچ یک از موانع ارث در او موجود نباشد. موانع ارث عبارت است از: قتل، لعان، کفر و ولادت از زنا. در این مقاله سعی داریم به موارد و موانع تحقق ارث در حقوق ایران بپردازیم . قتل یکی از موانع ارث قتل از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود، اعم از اینکه بالمباشره باشد یا بالتسبیب، و منفرداً باشد یا با مشارکت  دیگري. از نظر اخلاق اجتماعی وارثی که مورث خود را عمداً میکشد شایستگی دست یافتن به ترکه او را ندارد. لذا قانون براي جلوگیري از ارتکاب چنین جرمی، بر خلاف منظور قاتل، به وسیلۀ مادة بالا وارث قاتل را از ارث مورث مقتول خود محروم مینماید. قانون قاتل کسی را که بوسیله قتل او از ترکه دیگري برخوردار میشود از ارث محروم ننموده است، چنانکه در مورد قتل حاجب از تمام یا بعض ارث میباشد. مثال قتل حاجب از تمام ارث مانند آن که کسی پدر خود را بکشد تا جدش که میمیرد از ترکه او بهره مند شود. مثال قتل حاجب از بعض ارث مانند آنکه زوجه، فرزند منحصر شوهر خود رابکشد تا در صورت فوت زوج ربع از ترکه او را ببرد، و یا بالعکس زوج فرزند منحصر زوجه خود را بکشد که پس از فوت زوجه تمامی ترکه نصیب او شود. همچنین در موردي که موصی له وصی را بکشد از موصی به محروم نمیشود، زیرا مادة بر این امر موجود نیست ...

 نحوه ی ارث بری زن و شوهر از یکدیگر در حالات مختلف

ارث بری زن و شوهر به نوشته دادسرایار در مقاله ارث بری زن و شوهر دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 شرایط اساسی ارث بری زن و شوهر زن و شوهر نیز بر اساس شرایط خاصی از یک دیگر ارث میبرند , قانون مدنی در مواد مربوط به ارث , کلیه حالات مختلف این موضوع را مد نظر قرار داشته است بر اساس قانون مدنی هر یک از زوجین که فوت نماید دیگري از او ارث میبرد. براساس مواد  «949» و «940» و «938» و «927» و «913» قانون مدنی توارث زوجین دارای شرایطی می باشد شرائط توارث زوجین عبارت است از:دائمی بودن نکاح و فوت در مدت زوجیت . -1 نکاح بین زوجین دائم باشد ق. م  در ماده   940عنوان داشته است "زوجین که زوجیّت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند " مادة مزبور شرط توارث زوجین را نکاح دائم قرار داده است. بنابراین چنان که نکاح متعه باشد، هیچ یک از زوج و زوجه از یکدیگرارث نمی برند. قانون مدنی در این امر پیروي از عقیده دسته اي از فقهاي امامیّه نموده است که شرط توارث زوجین را نکاح دائم می دانند. راجع به ارث بری زن و شوهر در نکاح منقطع فقهاي امامیه داراي چهار قول میباشند: اول- زوجین در عقد انقطاع مانند عقد دائم از یکدیگر ارث میبرند. دو ...

سیر مراحل اداری جدا کردن یارانه بعد از ازدواج

 جدا کردن یارانه بعد از ازدواج به نوشته دادسرایار در مقاله  جدا کردن یارانه بعد از ازدواج دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 یارانه همان کمک مالی دولت به مردم است قصد دولت از انجام یارانه خودداری از ترویج و گسترش تنگدستی و برطرف کردن فشارهای اجتماعی در میان مردم کشور است یا تعداد اعضای هر خانواده حساب می‌شود  یارانه به دوقسمت مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود از زمان گذشته تا کنون در ایران طرح یارانه وجود داشت   وتا به امروز شکل های مختلفی به خود گرفته است بیشتر کشورها هم چنین یارانه به وسیله دولت به مردم صورت می گیرد در این میان به علت های گوناگونی مانند ازدواج،  اضافه شدن شخص جدید به خانواده،  مرگ سرپرست خانواده،  طلاق و خانواده های بدسرپرست،  اشخاص خانواده قصد جدا کردن یارانه خود را می کنند که از این روش بتواند کمک خرجی برای خود به وجود بیاورند در دنباله این موضوع به بررسی چگونگی جدا کردن یارانه بعد از ازدواج می پردازیم. سازمان هدفمندی یارانه ها  به  طور معمول همه ی ما   با سامانه ثبت نام یارانه ها آشنا هستیم  سامانه ای که با آغاز انجام قانون هدفمند کردن یارانه ها  این امکان برای شما وجود داشت که  ازچگونگی ثبت نام یارانه  مطلع شوید برا ...

هر آنچه باید از مسئولیت نسبی بدانیم

مسئولیت نسبی چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله  مسئولیت نسبی چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 اصطلاح مسئولیت در حقوق: به تعهداتی که شخص در مقابل دیگری دارد و این تعهدات به موجب عقد و قرارداد یا خارج از قرار داد ایجاد می شود مسئولیت در حقوق می گویند. تعریف مسئولیت نسبی مسئولیت نسبی مقابل مسئولیت تضامنی است و ناظر به فرضی است که چند نفر متعهد به انجام و اداء دین یا جبران خسارت هستند‌.در مسئولیت نسبی ،مسئولیت هر کدام به نسبت خسارتی است که وارد کرده اند‌. در ایران ،روابط کارگر و کارفرما تابع مسئولیت نسبی است. زمانی که کارگر در هنگام کار دچار حادثه و اسیب می شود ،کارشناس با تعیین کردن سهم کارگر و کارفرما در ایجاد حادثه ان ها را به نسبت تقصیرشان مسئول می داند. مثلا در  ایجاد حادثه ای کارفرما٪ ۸۰و کارگر٪۲۰مقصر شناخته می شوند،کارشناس کارفرما را وادار به جبران ۸۰درصد خسارت میکند. در حقوق تجارت هم مسئولیت نسبی مورد پذیرش است. شرایط مسئولیت نسبی در قانون تجارت تحت اسم مشخصی هنگامی که دو یا چند شخص برای فعالیت های تجاری، شرکتی را تشکیل می دهند در صورتی که این شرکت در قالب شرکت نسبی باشد، در زمان انحلال ،اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که گ ...

 معنای عبارت

 معنای عبارت " پرونده به اجرای کیفری واصل شد" چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله  معنای عبارت " پرونده به اجرای کیفری واصل شد" چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری در کشورما شامل دو مرحله است که اولین مرحله آن بعد ازز اعلام جرم و موشکافی و بررسی اولیه بعهده ضابطین دادگستری است مورد به دادسرای مکان وقوع جرم ارجاع خواهد شد. بازپرس به عنوان مقامی که تحقیق کننده بشمار میرود شروع به تحقیق و تفحص در راستای پیداکردن مجرم و کشف جرم می کند و پس از سپری شدن این مرحله و بعد از دفاعیات متهم و یا متهمین و دلایلی که اشاره می شود، نظر نهایی را صادر نموده و تصمیم نهایی را در مورد متهم صادر می نماید که در این صدور گاه به قرار جلب دادرسی ( در حالتی که به مجرم شناخته شدن متهم واقف است) دستور می دهد و یا با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب( در حالتی که ادله یا دلیلی بر مجرم بودن متهم یافت و مشاهده نشود و یا گذشت شاکی) تصمیم نهایی را به صدور می رساند. گاه حتی اگر موضوع نیز در دادسرای مربوطه عنوانی مجرمانه را در بر داشته باشد باز هم بمنزله تایید جرم محسوب نخواهد شد بلکه پس از این مرحله رسیدگی به ادامه موضوع در اختیار دادگاه کیفری خواهد بود تا بار دیگر قاضی دادگاه با پیگیری و تحقیق مجدد ، ...

برگه توضیحات شناسنامه شامل چه مواردی می باشد؟

برگه توضیحات شناسنامه شامل چه مواردی می باشد؟ به نوشته دادسرایار در مقاله برگه توضیحات شناسنامه شامل چه مواردی می باشد؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 شناسنامه در زندگانی هر فرد بعنوان مهمترین مدرک شناسایی و شخصی محسوب می شود که سازمان ثبت احوال در بدو به دنیا آمدن برای هر فرد  با درخواست والدین وی صادر می نماید. شناسنامه دارای کاربرد های مختلفی در جامعه بوده و اشخاص چه در مرحله ازدواج و یا طلاق و چه در ایام انتخابات  و کارهای اداری و اجتماعی خویش باید این مدرک موثق را به اداره متبوع نشان داده و به احراز برسانند تا امورشان بر وفق مراد پیگیری و انجام گردد و در بعض وقت ها ممکن است نداشتن مدرک منجر به معطلی، انجام نشدن کار، از دست رفتن سهمیه و یا نوبت و صدور بسیاری از امتیازات دیگر شود. هر صفحه از شناسنامه دارای اطلاعات خاصی می باشد که هدف آن معمولا تبیین و تشریح بهتر اوصاف هر فرد و تطبیق آن با درخواست کنندگان اطلاعات است که برای مثال در صفحه بخش توضیح شناسنامه شرحی از هویت و احوال شخص نگاشته می گردد که به هیچ نحوی قابل تغییر نخواهد بود و جزو آخرین برگ از صفحه شناسنامه بشمار میرود  که در انتهای شناسنامه شامل اطلاعات بخصوص اشخاص می باشد و در زمان صدور شناسنامه و یا در هنگام صدور جدید و یا المثنی بخش پراهمیتی در صحف ...

منظور از توکیل در وکالت چیست؟

توکیل چیست؟ به نوشته دادسرایار در مقاله توکیل چیست؟ دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 عقد وکالت دارای سه رکن اصلی است که شامل موارد زیر می باشد:  ۱- موکل کسی که دیگری را برای انجام امری نائب خود می نماید. ۲-وکیل : کسی که به نمایندگی از طرف موکل برای انجام امور حقوقی وی تنفیذ می شود. ۳- موضوع وکالت وکالت در توکیل بدین معناست که شخصی که برای اجرای امری از سوی موکل وکالت دارد این نمایندگی به نیابت را به شخص دیگری واگذار کند که این امر در صورتی ممکن است که وکیل پایه یک دادگستری به طور ضمنی یا صراحتاً اختیار آن را از سوی موکل داشته باشد.  در دعاوی مدنی طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.  وکالت تکلیفی است که وکیل در اثر عقد عهده دار ان می شود و برای وکیل ایجاد حق نمی کند. زمانی که موکل صراحتاً حق توکیل را در عقد ذکر نکرده باشد وکیل نمی تواند از حدود خود تجاوز کرده و این حق را به دیگری واگذار کند . در این خصوص ماده ۶۷۲ قانون مدنی بیان می‌کند:« وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد ، مگر این که صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.» در این ماده حق توکیل را به شرط اذن موکل استثنا کرده است. بیشتر بخوانید: مقررات اجاره و فروش انباری انواع تو ...

 مقررات اجاره یا فروش انباری ساختمان

 مقررات اجاره و فروش انباری به نوشته دادسرایار در مقاله مقررات اجاره و فروش انباری دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 با همه گیر شدن زندگی آپارتمان نشینی در تهران و شهرهای بزرگ،  قوانین و مقرراتی پیرامون ابن موضوع تدوین گردید اطلاع از این قوانین و مقررات صاحبان  ملک و  برای هر شخصی که تمایل دارد در آپارتمان سکونت کند لازم به نظر می رسد تا از درگیری هایی که  احتمال دارد میان همسایه ها به وجود آید خودداری شود یکی از اصلی ترین قوانین  مالکیت ساختمان ها  مرتبط به اجاره و فروش انباری و پارکینگ است  افراد با اطلاع از حقوق خود و حقوق  بقیه ی صاحبان آپارتمان ها از  بیشتر درگیری ها  خودداری می کند مشاعات و مالکیت  به معنای چیست؟ مالکیت و  اشتراکات در عناوین  گوناگونی می تواند صدق پیدا کند مسئله مشاعات صرفاً برای ساختمان ها  نمی باشد  مربوط به زمین،  ماشین و و هر چیزی که در آن مالکیت تعریف شود سهم مشاعی هم معنی خواهد داشت  جهت نمونه  من با شریکم می توانم ماشینی بخرم  که ۷۵ درصد متعلق به من و٢۵درصد متعلق به او باشد  ما در مالکیت این ماشین مشترک صاحب هستیم  ایا یک زمین کشاورزی بخریم و آن را با شریکمان تقسیم کنیم  در این م ...

تغییر جنسیت از منظر فقه وحقوق و تاثیر آن بر حقوق زوجین و فرزندان

تغییر جنسیت به نوشته دادسرایار در مقاله تغییر جنسیت دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل 021-91-01-61-52 *سخن آغازین تغییر جنسیت به معناي تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس، به عنوان یک پدیده خارجی و نو ظهور، زمینه ساز پرسش هاي فراوان است. مانند: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت، بقا یا عدم بقاي « حقوق خانواده » تقریباً 4 تا 6 نفر در هر 100000 نفر، به عنوان بیمار ترانس (تراجنسیتی) شناخته شده است. این آمار در تمام کشورها، یکسان نیست و براي مثال، در ایران 28000 تا 48000 نفر از این بیماران وجود دارند. اولین تغییر جنسیت در ایران در سال 1309 ش. ( 1930 م.) اتفاق افتاد که براساس آن، مردي در یک عمل جراحی، به یک زن تبدیل شد. عمل جراحی مزبور، توسط پزشکی به نام دکتر خلعتبري انجام شد که وي با عمل جراحی خویش، پسر هیجده ساله اي را به زن تبدیل کرد و خبر آن در روزنامه هاي آن زمان چاپ شد. از آن جایی که این عمل جراحی، در نوع خود کم نظیر و بلکه بی نظیر بود، با دقت و وسواس زیادي، از جمله اخذ رضایت نامه کامل از بیمار، انجام شد. بر اساس قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، باید تمام قوانین ایران مطابق با موازین اسلامی باشد. اصل چهارم قانون اساسی در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلا ...

51....138
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست