کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وبلاگ

در بخش وبلاگ اخبار ، مطالب مفید و جالبی جهت مطالعه برای شما وجود دارد
مرور زمان چیست

مرور زمان چیست به نوشته دادسرایار : گاهی ممکن است فرد پس از گذشت ماه ها یا سال ها به محکمه یا دادگاه، جهت شکایت و اقامه دعوی مراجعه نماید. اما آیا پس از گذشت این مدت می تواند نسبت به این امر اقدام نماید؟ یا به عبارت بهتر دعوی شامل قاعده مرور زمان می شود؟ در ادامه ضمن پاسخ به این سوال به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت. « مرور زمان » هرگاه از مدت زمان رسیدگی به جرم، شکایت و یا اجرای حکم قطعی کیفری مدتی بگذرد دیگر قابل شکایت و تعقیب نیست و قابلیت اجرا نیز ندارد. مرور زمان فقط مخصوص جرائم تعزیری است و در جرائم حدی، قصاص و دیه وجود ندارد. مرور زمان و شکایت قانون بیان می کند در جرائم تعزیری قابل گذشت اگر شاکی به مدت یکسال شکایت نکند دیگر حق شکایت ندارد. برای مثال شخصی به شما توهین کند و یکسال بگذرد دیگر شما حق شکایت ندارید. پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که یکسال از چه تاریخی مدنظر است ؟ قانون گذار بیان می کند از تاریخ اطلاع از وقوع جرم یکسال زمان وجود دارد تا شکایت صورت بگیرد. اگر متهم به دلیل قانع کننده مثل بیماری و .. نتوانسته شکایت کند مرور زمان از رفع مانع محسوب می شود و زمان شکایت از زمان رفع مانع احتساب می شود. مرور زمان در تعقیب : در جرائم تعزیری چه قابل گذشت و چه غیرقابل گذشت اگر اصلا شکایتی صورت نگرفته باشد یا شکایت صورت گرفت ...

ادم ربایی چیست

ادم ربایی چیست ادم ربایی چیست به نوشته دادسرایار : جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود صلاحیت محاکم در جرم ادم ربایی الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم آدم ربایی مطابق بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مصوب ۹۲ اصلاحی ۹۴_ رسیدگی به جرم آدم ربایی از آن جهت که مجازات تعزیری درجه ۳ می باشد، دست لایت دادگاه کیفری یک می باشد اگر جرم مذکور توسط اطفال کمتر از ۱۸ سال رخ داده باشد، رسیدگی مطابق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه اطفال می باشد. ب) صلاحیت محلی مرجع قضایی در بستگی به جرم آدم ربایی: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: « متعدد در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد»  وهمچنین شرکاءو معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم آد ...

مراحل رسیدگی جعل

مراحل رسیدگی جعل نحوه رسیدگی جعل به نوشته دادسرایار گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوای خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید، برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می پردازیم. الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: مطابق ماده ۳٠۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:«دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و عنایت به مواد ۳٠۲ و ۳٠۳ و ۳٠۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه کیفری دو می باشد، مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود. ب)صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم جعل: با توجه به منطوق مواد ۳۱٠ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد:«متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را داد» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل «دادگاه م ...

هبه چیست

هبه چیست به نوشته دادسرایار : تعریف هبه هبه چيست؟ در معناي ساده مي توان گفت كه هنگامي كه فردي مالي را به فرد ديگري مي بخشد و يا فردي مالي را از كسي به عنوان هديه دريافت ميكند، در عالم حقوق به اين امر هبه مي گويند. هبه همان بخشش و بذل در جامعه است. در عقد هبه سه طرف وجود دارد : ١. واهب : شخصي كه مالي را مي بخشد واهب مي گويند. ٢: متهب: فردي كه مالي را به عنوان هديه و بخشش دريافت مي كند. ٣. عين موهوبه: مالي كه مورد بخشش قرار مي گيرد. براي مثال يك دستگاه خودرو، آقايان احمدي و محمدي را فرض كنيد. آقاي احمدي اين دستگاه خودرو را به آقاي محمدي مي بخشد؛ در اينجا آقاي احمدي واهب، خوردرو عين موهوبه و اقاي محمدي متهب ناميده مي شوند. هبه يك عقد است يعني نيازمند رضايت هر دو طرف است. يكي از مهم ترين اركان عقد هبه [ كه در همه عقد ها وجود ندارد ] قبض است. قبض يعني مال ( عين موهوبه ) بايد تحت تصرف يا قابل دسترس براي شخص متهب باشد. براي مثال فرض كنيد من خودرويي را به شما مي بخشم در حالي كه ما شيراز هستيم ماشين در تبريز قرار دارد و شما كه متهب هستيد به مال ( خودرو ) دسترسي نداريد در اين مورد عقد هبه ناقص است و هر زماني كه ماشين در اختيار و دسترسي شما قرار گيرد عقد هبه كامل است. در عقد هبه اين امكان وجود دارد كه واهب عين موهوبه را از متهب پس بگيرد ؛در دو صورت شخصي كه مالي را مي بخشد ( ...

جلب چیست

جلب چیست به نوشته دادسرایار : جلب چیست جلب چیست و معنی جلب : دستگیر کردن شخص و حکم جلب توسط دادگاه ها صادر می شود. چندین نوع جلب وجود دارد. انواع جلب جلب برای دو نوع امر صادر می شود : ۱ – جلب سیار ۲ – جلب عادی ممکن است برای اجرای حکم در صورت اثبات مجرمیت شخص  و یا برای تحقیقات صادر شود که در این صورت دادیار و یا بازپرس حکم جلب را برای توضیحات متهم صادر می‌کنند. به معنای واضح تر برای مثال هنگامی که قتل، سرقت و یا آدم ربایی صورت گرفته باشد و شخص متهم برای توضیحات حاضر نمی شود در این صورت جلب برای تحقیقات صادر می‌شود تا متهم دستگیر و برای توضیحات حاضر شود. در پرونده های حقوقی حکم جلب دیرتر صادر می‌شود ولی در پرونده‌های کیفری ممکن است حتی در اولین جلسه دادگاه حکم جلب صادر گردد. در پرونده های حقوقی فقط پس از اجرای حکم جلب صادر می شود. جلب چیست حکم جلب یا دستور جلب؟ اصطلاحی که بین مردم تحت عنوان حکم جلب رایج است اشتباه است چرا که در اصل حکم جلب وجود ندارد و حکم به معنای رای دادگاه و قاطع یک امر است و جلب یک حکم نیست بلکه در اصل جلب یک دستور و قرار جلب است. معمولا در پرونده‌های کیفری ابتدا متهم دعوت می‌شود ( احضاریه فرستاده میشود ) و اگر شخص حاضر نشد سپس جلب صادر می شود . ولی در بعضی پرونده‌ها به دل ...

حضانت چیست

حضانت چیست تعریف حضانت به نوشته دادسرایار : وکیل میگوید: امروزه پرونده هاي بسياري من باب حضانت در دادگاه هاي خانواده وجود دارد كه دليل اصلي آن طلاق هاي بسياري است كه در اين روزها رخ مي دهد. حتي اگر طلاق هم وجود نداشته باشد بازهم جدايي والدين يكي از دلايلي است كه منجر به دادخواست حضانت و زير شاخه هاي آن ( استرداد طفل، سلب حضانت و … ) شده است. حضانت به چه معناست؟ در قانون تعريف خاصي براي حضانت ارائه نشده است و اين امر را به عهده حقوق دانان قرار داده كه مردم را از معناي حضانت آگاه كنند. حضانت در معناي لغوي به معناي حفاظت، مراقبت و نگهداري فرزند است؛ نكته شايان ذكر در اينجا اين است كه عده أي قيومت ، وسايط و ولايت را با حضانت اشتباه ميگيرند. اما بايد بدانيم كه حضانت با اين موارد متفاوت است. قابل ذكر است كه حضانت و نفقه طفل به يكديگر مرتبط نيستند و تفاوت دارند. طبق ماده ١١٧١ قانون مدني جمهوري إسلامي در صورت فوت يكي از والدين ( پدر يا مادر ) حضانت با ديگري است ، براي مثال اگر پدر فوت شد حضانت با مادر و اگر مادر فوت شد حضانت با پدر است. ارتباط سني هم در اين مورد وجود ندارد. پرسشي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر پدر فوت شود حضانت با مادر است پس تكليف پدربزرگ چيست ؟ در صورتي كه يكي از والدين در قيد حيات باشد، پدربزرگ حق حضانت ندارد. پدر بزر ...

وکیل در میبد

وکیل در میبد خداوردی حنیور قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس) وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) وکیل در میبد بهترین وکیل میبد به نوشته دادسرایار : وکیل در یزد میگوید: وکیل کسی است که به موجب قرارداد وکالت ، نماینده شخص دیگری در انجام عمل حقوقی می گردد. عقد وکالت ، اذنی است و وکـیل از طرف موکل دارای اذن می گردد تا بتواند در مورد وکالت ، تصرف نماید. بنابراین هر زمان که موکل از اذن خود رجوع کند می تواند به قرارداد وکالت پایان دهد. همین طور وکـیل نیز می تواند به قرارداد خود پایان دهد . در صورت فوت یا جنون هر یک از وکیـل یا موکل نیز ، قرارداد وکالت پایان می یابد . وکیل بلاعزل کیست؟ در صورتی که هدف طرفین قرارداد وکالت ، استمرار رابطه وکالت باشد موکل برای خود وکیل بلاعزل تعیین می کند. در این صورت بایستی وکالت اعطائی بصورت شرط ضمن عقد لازمی باشد تا بلاعزل محسوب گردد. موكل : كسي است كه به ديگري وكالت انجام امری حقوقی را مي دهد. در واقع وکیل را جانشین خود در انجام امر مورد وکالت می نماید و او به نیابت از موکل مورد وکالت را انجام می دهد . مورد وكالت : مورد وکالت ، امور حقوقی است که موکل از وکیل می خواهد تا آنها را انجام دهد . بعبارت دیگر وكيل به موجب قرارداد وكالت و به ...

وکیل قتل در تبریز

وکیل قتل در تبریز خداوردی حنیور قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری(قتل)/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس) وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)  بهترین وکیل قتل تبریز به نوشته دادسرایار : وکیل در تبریز میگوید: وکیل قتل فردی است که یا وکالت قاتل یا وکالت اولیای دم را قبول می‌کند. همانطور که اشاره کردیم، یک وکیل کیفری خوب می‌بایست تمام ویژگی‌های لازم برای حل پرونده‌های حساس قتل را داشته باشد. با ظرافت‌ها و حساسیت‌ها به خوبی آشنایی داشته باشد و با علوم روانشناسی، جامعه‌شناسی و حتی شناختن انواع شخصیت‌ها بیگانه نباشد. در این صورت است که می‌تواند به خوبی از پس پرونده بربیاید و با ارائه دلایل کافی و لازم، برای گرفتن عفو، تخفیف یا اشد مجازات اقدام کند. همچنین لازم است که با انواع رای‌های قضایی و قوانین و ماده‌های این حوزه آشنا باشد و سعی در گرفتن بهترین نتیجه را داشته باشد. اگر یک وکیل قتل شایستگی کافی داشته باشد، توانایی این را دارد که قاتل را از اعدام و حتی با پرداخت دیه نجات دهد. زیرا ممکن است فرد واقعا بی گناه باشد و بدون داشتن وکیل به ناحق مجازات شود. همچنین برعکس این اتفاق هم امکان‌پذیر است. یعنی اولیای دم نیز باید از یک وکیل خوب کمک بگیرند تا در صورت گناهکار بودن مجرم، او را به واقع به اشد مجازات ...

وکیل در نطنز

وکیل در نطنز خداوردی حنیور قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس) وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) بهترین وکیل نطنز بیشتر بخوانید: وکیل در اصفهان دادسرایار با معرفی بهترین وکیل در اردستان در خدمت شما مردم عزیز است. بیشتر بخوانید: وکیل در اردستان وکیل در نطنز به وکیلی که تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس و بالاتر دررشته های حقوق، مبانی و فقه گذرانده است و در آزمون کانون وکلای دادگستری در میان رقابت سرسخت و سنگین رقبا موفق به کسب رتبه بالایی شده است وکیل پایه یک دادگستری می گویند. انواع وکیل پایه یک دادگستری بعد از گذراندن دوره کارآموزی پروانه وکالت کسب می کنند و می توانند به پرونده های حقوقی گوناگونی رسیدگی نمایند. وکیل دادگستری با داشتن پروانه ی معتبر نسبت به استیفای حقوق موکلش اقدام می کند یا از اتهامات منتسبه اش دفاع می نماید. سوالی که ممکن است پیش بیاید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیرجامعه ،امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟ برای پاسخ به این پرسش وکالت در دادگستری را با طرح عناوین زیر مورد بررسی قرار می دهیم: ۱٫وکالت تعیینی (قراردادی): وکالت تعیینی که به آن وکالت قراردادی نیز گفته ...

وکیل در اردستان

وکیل در اردستان خداوردی حنیور قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت  قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس) وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی (۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸) (۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴) وکیل در اردستان بهترین وکیل اردستان بیشتر بخوانید: وکیل در اصفهان دادسرایار با معرفی بهترین وکیل در اردستان در خدمت شما مردم عزیز است. بیشتر بخوانید: جعل چیست وکیل در اردستان وکیل انتخابی وکیل انتخایی وکیلی است که شخص آن را با انتخاب خود برمیگزیند و  با انعقاد قرارداد وکالت از او می خواهد وکالت او را  برای دفاع از حقش در مراجع قضایی برعهده بگیرد. وکیل تسخیری درصورتی که که دعوایی کیفری جریان داشته و علیرغم ضروری بودن حضور وکیل، در دادرسی و محاکمات، بدلیل امتناع متهم از اخذ وکیل و یا نداشتن بضاعت مالی برای این کار،  وکیلی برای دفاع از متهم وارد پرونده نشده است  به تشخیص دادگاه ، از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان وکیلی که به این ترتیب وارد پرونده می گردد،‌وکیل تسخیری است. وکیل معاضدتی طبق قانون مدنی همه افراد در مراجع قضایی باید برای خود وکیل داشته باشند، اما زمانی که که شخص برای دفاع از حقوق خود در دعاوی حقوقی نیاز به وکیل داشته باشند ولی بدلایلی امکان گرفتن وکیل نداشته باشند ، با تشخیص عسرو حرج موکل از سوی دادگاه و یا تشخیص کمسیون معاض ...