کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۸۲ قانون مدنی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

ماده ۸۲ قانون مدنی

ماده ۸۲ قانون مدنی

ماده ۸۲ قانون مدنی

هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد ‌متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری   . منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید