کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۷۵۲ قانون مدنی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۷۵۲ قانون مدنی

ماده ۷۵۲ قانون مدنی

ماده ۷۵۲ قانون مدنی

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود