کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 71 منشور سازمان ملل متحد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 71 منشور سازمان ملل متحد

ماده 71 منشور سازمان ملل متحد

ماده 71 منشور سازمان ملل متحد

‌ماده 71 - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره یا مؤسسات غیر دولتی که
به امور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونه‌مقررات مفیدی را اتخاذ نمایند.
این مقررات ممکن است شامل مؤسسات بین‌المللی و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو
ذینفع سازمان، شامل‌مؤسسات ملی بشود.