کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۱۵ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

ماده ۱۵ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۵ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده۱۵ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده۱۵ـ هیأت بررسی می­تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان  ماده     (۱) قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید.مراجع مذکور مکلف اند با هیأت همکاری ودراسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند