کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۲۰ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

ماده ۲۰ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۰ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۰ـ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران

ماده۲۰ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده (۳) قانون در ارائه اطلاعات مربوط،اداره کل از طریق دستگاههای مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد

تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل،اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون وآیین نامه عمل نکنند،اداره کل،موضوع راجهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می کند