کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده2 ـ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده2 ـ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه

ماده2 ـ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه

ماده2 ـ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه

ماده2ـ در راستای اعمال سیاستهای تدوین‌شده از سوی کمیته مرکزی پی‌گیری اجرای
سیاستهای اصل44 قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری
در هر استان، کمیته‌های حمایت قضایی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
ـ رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او (رئیس کمیته).
ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته).
ـ مدیر کل دفتر بازرسی استان.
ـرئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان.
ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان.
تبصره ـ حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به
عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می‌شوند.