کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 9 کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 9 کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری

ماده 9 کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری

ماده 9 کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری

‌ماده 9 -
1 - این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند.
2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.