کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

‌ماده 18 - 1 - هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی -
داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین‌آزادی ابراز مذهب یا
معتقدات خودخواه به طور فردی یا جماعت خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و
اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی‌می‌باشد.
2 - هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا
معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
3 - آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه
منحصراً به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت،‌نظم، سلامت یا اخلاق
عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
4 - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان
قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان‌مطابق معتقدات خودشان
محترم به شمارند.