کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 27 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 27 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی

ماده 27 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی

ماده 27 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی

‌ماده 27 - 1 - این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا
الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.
2 - درباره هر دولتی که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را
تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ‌تودیع سند تصویب یا
الحاق آن دولت لازم‌الاجرا خواهد شد.