کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 41 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 41 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

ماده 41 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

ماده 41 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

‌ماده 41 - کارکنان مذکور در ماده 25 فقط در حینی که وظائف بهداری خود را انجام
می‌دهند بازوبند سفیدی به ابعاد کوچکتر که در وسط علامت‌مشخصه داشته و توسط مقام
نظامی ممهور و تسلیم شده باشد به بازو خواهند بست.
‌در اسناد هویت نظامی کارکنان مذکور باید تعلیمات بهداشتی که صاحب آن فرا گرفته و
جنبه موقتی مأموریت او و حقی که به حمل بازوبند دارد قید‌شود.