کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 32 قانون خدمت وظیفه عمومی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 32 قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده 32 قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده 32 قانون خدمت وظیفه عمومی

‌ماده 32 - طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود
طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و یا نماینده‌رسمی آن در شهرستانها به تحصیل
اشتغال ورزیده در مدت تحصیل می‌توانند از مزایای ماده 31 قانون استفاده کنند
ارزشیابی میزان تحصیل با شورای‌مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.
‌تبصره - مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل 6 سال دوره خارج را گذرانده باشند
به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکتر خواهند بود و‌چنانچه بدون دیپلم دوره‌های
مذکور را گذرانده باشند همانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس می‌باشند و در هر
صورت طلابی که به درجه اجتهاد‌نایل گردند همانند مشمولین دکترا می‌باشند.