کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

‌قانون تأسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

‌قانون تأسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور

 ‌قانون تأسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور

‌قانون تأسیس دهیاریهای خود کفا در روستاهای کشور

‌ماده واحده - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها،
سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌و به صورت خودکفا
با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر
دولتی محسوب می‌گردند.
‌تأسیس ده یاریهای مذکور به هیچ وجه مانع اقدامات و کمکهای دولت در جهت رسیدگی به
عمران و آبادی روستاهای مذکور نخواهد شد.
‌تبصره 1 - آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی ده یاریها توسط
وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 2 - اساسنامه و تشکیلات و سازمان ده یاریها توسط وزارت کشور با همکاری
سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 3 - بودجه ده یاریها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد ده
یار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید.
‌تاریخ تصویب: ( 1377.4.14)
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ( 1377.4.17 )