کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

‌ماده 1: جلسات مجمع در محل ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و با تصویب مجمع در محل
دیگر قابل تشکیل است
‌ماده 2: مجمع دارای دبیرخانه مستقلی خواهد بود
‌ماده 3: ریاست مجمع یا رییس جمهور است و مجمع دارای دو نایب رییس و دو منشی از
بین اعضاء خواهد بود
‌تبصره: اگر در دوره‌ای رییس جمهوری وقت عضو مجمع نباشد برای تعیین محل تشکیل
جلسات و رییس اخذ تصمیم خواهد شد
‌ماده 4: فعلاً مجمع در اولین سه شنبه هر ماه جلسه خواهد داشت و هر گونه تغییر در
زمان جلسه یک هفته قبل باید به اطلاع اعضاء رسانده شود
‌ماده 5: تشکیل جلسات اضافه بر جلسات ماهانه به 2 ترتیب امکان‌پذیر است:
‌اول: تصویب و تعیین وقت در جلسات عادی
‌دوم: پیشنهاد رییس یا پیشنهاد کتبی 7 نفر از اعضاء به رییس مجمع با تصریح به
موضوع که در صورت دوم رییس مجمع برای اولین فرصت ممکن‌اعضای مجمع را دعوت نموده و
جلسه اضافه را تشکیل می‌دهد
‌ماده 6: جلسات مجمع با حضور 11 نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات در موارد
اختلاف مجلس و شورای نگهبان با رأی مثبت اکثریت مطلق‌حضار و در مورد حل معضلات با
حداقل 9 رأی مثبت اعتبار دارد ولی اکثریت در همه جا لازم است و کل انتخاباتی که در
این مجمع می‌شود با اکثریت‌نسبی است
‌تبصره: در صورتی که اعضای منصوب مقام رهبری از تعداد موجود کمتر یا بیشتر شود
نصاب لازم برای رسمیت جلسات با تصویب مجمع تغییر‌خواهد یافت
‌ماده 7: دستور جلسات عادی حداقل سه روز قبل از طرف رییس مجمع کتباً به اعضاء ابلاغ
خواهد شد
‌ماده 8: موضوعات فوری در همه جلسات با پیشنهاد در خود جلسه و تصویب اکثریت اعضاء
قابل طرح است
‌ماده 9: رأی‌گیری در جلسات علنی است مگر این که جلسه به کیفیت دیگری تصویب نماید
انتخاب اشخاص (‌از قبیل نائب رییس و...) غیر علنی‌خواهد بود
‌ماده 10: کارشناس با پیشنهاد یک نفر از اعضاء و با تصویب جلسه در جلسات شرکت
می‌کند
‌ماده 11: وزیر مصرح در حکم مقام رهبری در مورد کلیه طرحها و لوایح وزیری است که
اجرای حکم به وسیله او صورت خواهد گرفت و در موارد‌نامشخص با تشخیص جلسه دعوت
خواهد شد
‌ماده 12: موضوعات قابل طرح در مجمع به ترتیب زیر مشخص و مطرح می‌گردد:
‌مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای اظهار نظر ارسال می‌شود شورای
نگهبان در صورتی که اشکالی بر آن وارد ببیند نظرات خود را به‌مجلس شورای اسلامی
ارائه می‌کند، نظر شورای نگهبان طبق روال قانونی در مجلس مطرح شده و مجلس پس از
رأی‌گیری مجدداً مصوبه را به شورای‌نگهبان ارسال می‌دارد. اگر مصوبه هنوز وافی به
نظرات شورای نگهبان نباشد در صورت توافق دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس مجدداً در
مجلس‌مطرح می‌گردد در این صورت اگر مصوبه بیشتر از دو ماه در مجلس بماند مجمع
می‌تواند آن را مطالبه نماید، و در صورت عدم توافق میان آن دو‌مصوبه مجلس، توسط
مجلس یا شورای نگهبان و یا صاحب لایحه (‌دولت - قوه قضاییه) به مجمع ارسال و یا
توسط خود مجمع مطالبه می‌گردد در‌عین حال نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی
نیز اعلام می‌شود
‌ماده 13: اصلاح در آیین‌نامه با پیشنهاد 5 نفر و تصویب اکثریت صورت می‌گیرد