کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد.