کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۱۲ قانون مدنی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

ماده ۱۲ قانون مدنی

ماده ۱۲ قانون مدنی

ماده ۱۲ قانون مدنی

مال غیرمنقول آن ست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن   شود