کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۳۹۳ قانون مدنی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

ماده ۳۹۳ قانون مدنی

ماده ۳۹۳ قانون مدنی

ماده ۳۹۳ قانون مدنی

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود