کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

‌ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

‌ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی

‌ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی

‌ماده ۸۱ قانون اجرای احکام مدنی

شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.

لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست