کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رای صادر شده قطعی است.
تبصره ـ چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.