کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ‌ ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب ‌ کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب ‌ کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می‌تواند درصورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.

لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست