کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۱۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۱۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۳۲ قانون ثبت اسناد و املاک

۱- برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاٌ پانصد ریال.
۲- تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه وتصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.