کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تایید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.