کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

‌ماده ۸۱ قانون نظام صنفی کشور

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

‌ماده ۸۱ قانون نظام صنفی کشور

‌ماده ۸۱ قانون نظام صنفی کشور

‌ماده ۸۱ قانون نظام صنفی کشور

نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با‌اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری‌به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.