کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۱۳۶ قانون دریایی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۱۳۶ قانون دریایی

ماده ۱۳۶ قانون دریایی

ماده ۱۳۶ قانون دریایی

کیفیت اجاره
‌تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر میتوان اجاره کرد. ‌