کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 7قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 7قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

ماده 7قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

ماده 7قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

سایر مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در صورتی که به نحوی از انحاء با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشد قابل اجرا خواهد‌بود. ‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه مورخ چهارم مرداد ماه 1352 در‌جلسه روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.