کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده35اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده35اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی

ماده35اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی

ماده35اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی

در صورتی که با اعلام هیأت مدیره بانک در مواردی خدمات و وسایل مورد نیاز صندوق از نظر کمی و کیفی خارج از عرف معمول در‌بانک بوده و یا با توجه به هزینه پیش‌بینی شده (‌در ماده 34) و یا مقررات اجرایی امکان انجام آن نباشد، با تصویب مجمع عمومی هزینه وسایل و‌خدمات مذکور به بانک پرداخت می‌شود. مبنای برآورد هزینه این خدمات و وسایل در هر مورد آیین‌نامه‌های مورد عمل بانک می‌باشد.