کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده43قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده43قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

ماده43قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

ماده43قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه‌خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه‌در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه‌های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.