کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

ماده 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

ماده 1 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
‌مصوب 1353.12.18
‌ماده 1 - هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء
دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید‌یا مخفی کند به
حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از
15 سال تمام باشد مجازات مرتکب‌حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.