کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 4 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 4 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

ماده 4 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

ماده 4 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

‌ماده 4 - حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و
کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌خواهد بود.
‌تبصره 1 - کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها خواهند بود.
‌تبصره 2 - سایر کارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌باشند.