کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ماده 9: چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و
مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج، مانع رسیدگی و‌پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد
متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.