کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 2 -آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 2 -آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان

ماده 2 -آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان

ماده 2 -آيين نامه اجرايي حمايت از شهود و مطلعان

ماده 2 – در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زيرنظر رئيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين نامه ايجاد مي شود.

تبصره – در صورت نياز و به تشخيص رئيس كل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهد شد، تا با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط انجام وظيفه نمايد.

فصل دوم : مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم